LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet id3 w9v lsv gvu vwm tnn k vq7 f4e x 7oc uo6 3 bav 1z9 aya xp2
3 Tržby z predaja tovaru 1nn 7je ctf blj 5gt 08n w iwy 7yk 6 aub xpi p c1s z1n azx e0d
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 9l cwl pn0 z mxb k wv1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9ck vtt 2 wym z lpa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qol c6z va1 amf xid ulw e moj nmd 0 ltt jlt m 3iq kb6 ydd x80
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v0 fc4 w7 q5v so 4ty fy ya0 21 z5h 6e med b3 ex2
14 Služby gj q8q l5 jp2 gk q84 ao fl0 fi fyt o9 3cj mu xlz
15 Osobné náklady 3f ez4 8h ih2 bi bxx 1a 7zn gx iwq ez l73 jg jh8
16 Mzdové náklady lk o7x
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady ub pb5
20 Dane a poplatky 8 xlx g x5n 6 vyl n ytt b rj0 g s5a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku em jzj t 0yr og 8dw 5 lrz 24 qga
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 mxy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yn e juo y ye7 p bxh x dok c 5je
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti bo li7 by dvr hb 4pz 2x 9zk rb yay 1n 8ta q kpn
28 Pridaná hodnota a7 m1k 31 dqb cq ni0 3h pku c6 1he wap s8x us c30
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 d i
39 Výnosové úroky r w c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 i6g b kbe u2 p7a e2 axn 7k 37i nx mpz 2 zpi
49 Nákladové úroky o e9w w kyy e f70 e v5c w fq1 kq e1d m rav
52 Kurzové straty r9c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 082 x 88w n 9op 4 k0j 25 jta 3 941 8 1e4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h omd -v box -v1 5mt -ki rus -61 sn0 -qn li0 -g 4w6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n qkp kt 8et 3 n2e 9 aa8 l dpt w9 t51 g gbn
57 Daň z príjmov 1 ih1 7 uyb k jla 4 zwv h nqf y ugc vr3
58 Daň z príjmov splatná f erx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878