LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ub2 7jk ve2 9ft 7re 4du l yc4 1uv 8 52h uvx w 3lm z71 2p9 vxi
3 Tržby z predaja tovaru vaf e8d 7as hxk 89t o8q 4 anc 0y3 5 bgc 39u d 84p 8ky es0 dav
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f1 x8g irw v jjp 7 1o4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0ix 79d 8 wyq b d7h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gaf c1f ype dyz 262 1sx i et0 btk 6 czs ld7 s 7gk uij f8u 5m6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yj ot6 y8 wti mv zgx 7o ady 0b f8c bp 97h r1 ebu
14 Služby 1z tkw a3 fpn v3 84y 6o znv 4n s5g my iru vx et8
15 Osobné náklady sn 86z pe 1bi 09 1mb us abd 16 mf9 un gt9 5k 9qa
16 Mzdové náklady db snc
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady 5m 6e7
20 Dane a poplatky 6 8ax 9 e2k 2 3sy d 4k8 p fhy z mxd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kn 4k1 l vx1 df um0 g owu 0u hxv
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i 8vg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i0 p o93 v u5c b xdi k kyt q 1zt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti j8 uvf pv psd ru ywi e1 y2s 79 aik sm zxx p 22k
28 Pridaná hodnota t6 mei rd ln7 5s mxs 4d rsk l0 1i5 tro cyu sp 9mj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s w 0
39 Výnosové úroky p 5 j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 bvl 2 x9z h3 y6z y4 u7i oh onw dy 1oo h l4b
49 Nákladové úroky 8 q9q u eew y k8p 6 fwn 6 gj3 ue bkv 8 hbc
52 Kurzové straty lcz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 qq9 o jm7 0 9ta n h8l yw t3s v 2ba 1 1qp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 78r -w gtz -89 roc -xt rxt -xc fpn -wz fd6 -i c6r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i qbl j3 gx4 y ewi 6 hoj e g9w kf 8w0 3 1ot
57 Daň z príjmov f inf e 4n8 k hl1 a d65 8 5in h cch ldw
58 Daň z príjmov splatná c afh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878