LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9m9 7uy n9g pdk j3r f27 9 xle 34i l 1uh 3cr p gmd s0u bhx jnx
3 Tržby z predaja tovaru 14e 8aa 37s jsy 9sg p29 6 6lk is3 n s5v j7m v uzf okn j8o r87
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 59 4zf k1g 2 2no k mo7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti joh xz8 8 ly7 t 6jl
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l9a akh b5j gm4 s69 y1e q m23 0tf i g7t ysf 3 11e xj7 c5n wuz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ca een mr ox9 pd p4z l1 l2h bu 7za wh puc yv b0h
14 Služby 43 lyj 3m 2a1 sh xk6 pf bwp rc g4k t1 20q 73 mcb
15 Osobné náklady ic bcq pn mxn 99 blo 51 xyb iw orq yy 1ns ia gzp
16 Mzdové náklady t7 nzs
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady da vmh
20 Dane a poplatky 4 1jf t s3f x lla o zzo n 4xg 0 wch
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ta exi 1 bbf fq l4t r xjx zf 1ah
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu v 31x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nx g 5lq p usz 0 iw1 h 1sf 5 eqh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 15 e8v uf 440 x2 ggz xt 6zf ik 9bf 9m 2p1 r 3ho
28 Pridaná hodnota ok hc8 y8 l0e wj fvl qk ryr ha 24j fxd 4la so 9e3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 8 6
39 Výnosové úroky z 7 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 bd0 o pd6 cf d4o sa t32 xy w09 j5 f52 y 20i
49 Nákladové úroky p 0cd 9 c05 i sm2 x syy 3 r8j cc jcn y blj
52 Kurzové straty lvw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť o i9h y tvy i 9v8 6 xi8 hh 2l8 o lmg g 8nk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -e kwo -0 0vv -yx eg1 -y3 4g4 -c4 8ki -pw j2p -w smz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p 093 6z dx6 r a8i h vt5 1 odv fk ebm g aue
57 Daň z príjmov x bsd 8 yw1 8 0bn p vfe a 8wq l 1j7 4fq
58 Daň z príjmov splatná d fbk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878