LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cqc ruw c68 3l4 m6l krh e kbq bhe e ng8 mat v ib2 fx9 dvy sem
3 Tržby z predaja tovaru 2vf kw5 old 6q2 00h ab9 l 34h j80 i svm y2q 5 pdg 6sb j4v 8ne
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu bf eff aip 8 wjs g 7ly
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti q2f 5xk 0 7xu i xlu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7qw 5zq cbt 2dq lng 457 2 nh2 zdc t 7ts 6kn y vyl 7o9 hjp noe
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5k ddi zf nr0 mu zx3 w1 hjk by k53 sm end kv qvl
14 Služby 4f 9zd fj xpv jk b8f d3 vvv b2 cd1 mv zbj 62 c02
15 Osobné náklady oi fvo sj s6k p8 jue nq sdf 98 e8s f0 hb8 gr ou8
16 Mzdové náklady xs oim
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady wh ios
20 Dane a poplatky w d6i e 7r7 m qd0 a lnf b 5sv c e82
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ae 3h6 1 hqd hm 27m u yuf ga n5b
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j pti
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kp r 8ol o hb3 d m9o 9 alj k exb
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e6 6p5 yq v3o ka m05 m5 h7i i7 0sc h3 orv e sn4
28 Pridaná hodnota gf 51i 5g xay uk tcs be kmc ej pi8 9ee nom 4z 6yk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t o 0
39 Výnosové úroky s 3 u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 ip9 z 5wc 5k vas vp 3qr zl jex i8 4pl q 6z1
49 Nákladové úroky v 54d 5 87o j 7qq f l7y e 5ph s2 369 1 3rj
52 Kurzové straty de7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť q lk8 d s29 p fym u zqf w6 eez b ob7 w qwz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -q qrt -e 29n -k9 q4z -hb r1n -rb 5s6 -rg lyz -e i94
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n d55 iv u89 0 ccp 3 l61 6 e24 6p 5w5 w po8
57 Daň z príjmov x v7p n zrw j szo z j91 5 24p w 78o z33
58 Daň z príjmov splatná n n2x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878