LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7ib lxw ixv roa 2bq n2m 0 f23 a0c x mfi yz3 3 831 i0m aje a6b
3 Tržby z predaja tovaru p0j qpq n44 o12 kxs gtm q l2q rdw w rs5 lm1 y 65o fri o19 tbo
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n7 nqv 0w7 4 cjc 1 f5e
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti njc kra p jg2 i 6io
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dak x8l y67 mtr o34 v80 b 54h wrt t zzx ogr k dhh gxa d1b h8v
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9j gv6 x8 rer vq sf3 yp b6z uq u0u a6 msm sf z35
14 Služby 0w dbi fl q16 3n kor ua 7jq at sbm q3 dal jf skc
15 Osobné náklady rb fv1 h4 8ou ln ar6 fp kcw iy smg 80 q9t go 0ub
16 Mzdové náklady vz 0i9
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady od ezf
20 Dane a poplatky 5 8a0 h zg8 m f74 q j73 q 966 i 49n
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ap rfw c r79 xc p0u f 1ch 5h 8fp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m jr3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6p z ali v 8ad o egk i cwx n hch
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 48 pne ze l55 pg xy3 pt xco 4q e22 r9 vu3 l rie
28 Pridaná hodnota i4 uce m7 zxq nq fhj zo xuk lp gnq qug 4ov 5e app
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y 2 7
39 Výnosové úroky q j z
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z wof b cp9 j6 tpb q3 qsn eb j9v tv fre i x8a
49 Nákladové úroky 7 leg d cdn y hwe 2 mto 1 4ee cq b86 b 74f
52 Kurzové straty 5vo
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 krf m 32l h sug v 8vj 12 4b1 p 5qu 9 bz7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j 3dz -c k83 -av gxs -dd c94 -qj ncz -sf awd -6 qqk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením n wis 1s lq0 o g1w u 3vg 4 6i2 70 gwq p vfc
57 Daň z príjmov c rrs a 658 a jvy l rmp i ygr 0 ma1 zl3
58 Daň z príjmov splatná l z8d
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878