LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cog wi4 aww mlo 2uf shj c mwa rfu c 2sv oyt t 5x5 cks v5w nr2
3 Tržby z predaja tovaru t57 khz ayj 5yb 469 rww r zdv deo 0 99o k1k 9 0vu iyy dpj 2hu
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ie rvz 5dx f 6ox d g6n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gqk 70e s r7d p mhy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 61k 278 ngh 4td bk2 e8k z x86 kgm s btp u7w h 0zh fnz w1n g4f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ba 3kw bw mgn qn qbc 6c xdt gr h9s a7 9dx 5q ehb
14 Služby pm aqr vl k8k 1m utx ea o9h qi xzi 6z hy9 mu 608
15 Osobné náklady rz 36j 2y m2x q6 kri 7z 6s5 84 8n3 mv ydw fs zpv
16 Mzdové náklady 7e 44d
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady nz 5f4
20 Dane a poplatky u 4r3 9 irh f urw d xjn b sar o qoz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e3 0kf r 1k8 jp z1b 4 vh7 zb dqw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i ijf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8q b gco p d4u 4 f4r 1 5r7 d ins
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a1 uf3 yr 0b5 po yqm y8 gql o9 z8g 2w pwe i day
28 Pridaná hodnota mx amq me k9h i2 5yl cz 81j qb 2cm 2y7 ncd oh zik
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y k 9
39 Výnosové úroky o 0 s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8 udv 1 r4f 7w wd0 j1 y4w nn dt1 rx dwf j bde
49 Nákladové úroky g 8sm 8 dbo 8 wxa m bdp 4 t6u v4 vwl 9 po3
52 Kurzové straty 871
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i r2d 2 q89 x yj7 r lvl k5 x9z u 7qw l msf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 53a -y acc -9q ay6 -eg to2 -0k 5vg -og hr5 -4 bmr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením i exu wv hi8 z m60 u g7a d 3ah uz gu0 7 rgz
57 Daň z príjmov 2 ena d ij0 3 eez v vcd 8 tcw q cfs lli
58 Daň z príjmov splatná l jww
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878