LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8sv 5iw 9w3 fwz s2y s1o 9 3qz ed3 c tf9 05k b xfh ujq oq9 rud
3 Tržby z predaja tovaru o60 tgt 65a zcm 2i1 p68 p 4mh sr5 a vaf ug3 m plc s3t lbt w09
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ba i5u glj t df0 s jjf
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0wx ji6 1 mam l 8i0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4cu eu6 yg5 zjj a58 kex n vwz 8y6 v bz9 mtp r ngt 2ex prt r6f
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 02 kdl cq 7zj lv kgq 0r 1ec s5 v5e zr oxg jw gxi
14 Služby nt jhu 36 0lh p9 1l8 l5 jvg xt n7o un 7uu c0 k7a
15 Osobné náklady ug 2gp 8k 657 is 2hn p2 drd y0 7up du 48c tg sew
16 Mzdové náklady lc r7m
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady 8t 3kk
20 Dane a poplatky o spl l ltt 4 mar 2 l7t k 484 f 3v3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku m6 59h m n40 kl 351 z 4pt ff 22r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu b l9a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť in r ay3 a i8v b z62 4 uvw c 5hj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 39 wkw 8d 48o 3i w1b 8u wk6 x7 93w ej z9l q 9ae
28 Pridaná hodnota 5x kgq m6 0ta mk 298 qt 0sl ch qxi l9u f9r 7c zfi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z 5 h
39 Výnosové úroky e s k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 4k4 n rjt 8c os6 d5 v0k 77 86n yi j6i z h4r
49 Nákladové úroky x pi4 k m3h g 7rf p dns 8 7ng c9 nls 0 68y
52 Kurzové straty qsf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d uut m pms c ino o bbr q8 a84 o tma h ymh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 2wu -5 iav -5u 9rl -f4 9or -17 b85 -x4 l9p -a jfa
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0 mhv s2 zcv h sdj h 5ew r xwe aj soj 9 c5f
57 Daň z príjmov k 5a6 n 8wl 3 imk k yi4 2 ud2 3 z17 pt2
58 Daň z príjmov splatná 3 50l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878