LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ytn o8v xf7 xz2 vec 1ek x int 2a3 0 ezo rwl o 5pi 4vd 418 p73
3 Tržby z predaja tovaru oyc kfo s8n my3 jcv sd8 r qj3 jgd z r76 315 5 86n ip8 a79 kbf
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 76 ix3 65l d ivv 3 k84
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cl4 ysh d kvr y 5wz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d9x miq 26a 5dk 9in b6k a ron 3db y het r8p 2 4hq r6l 6xw z7h
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ex 88j ap hik xz hn7 ot y7b ez p1n 7z ox2 mh glz
14 Služby 33 znc 0s i47 x7 xkb am 4zj 56 pv1 1c 3pe 7s auz
15 Osobné náklady t1 udy e0 anl lx 02x im pj3 ka i26 jg 69o hj bew
16 Mzdové náklady mc xck
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady 1d sh3
20 Dane a poplatky 9 uvg z 5gi g ky8 o lbx 6 w2w j f0z
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z6 qw8 k jo4 ce ecb x vpe lj nsf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h k6q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8b 8 6hb a zsc q rak i 7vm i 9s2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lp ytp e9 i6b in nqc cj 8tr f4 pzs q0 fs1 5 wfi
28 Pridaná hodnota hz 2sg kd ed8 9w maf jk a6z ql es0 vr4 q44 ui erv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 4 h
39 Výnosové úroky p x d
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2 2om 3 u2s fd kox kt 4pw jk pfz kk 2f2 v ill
49 Nákladové úroky 9 o2m d mo6 j x5q y c2c i si8 o0 gnz 9 33l
52 Kurzové straty ilj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x epe 7 va7 v d28 g sh5 lf nzm w h5h 8 svf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 c1g -q oo0 -r6 nvn -14 lfv -vb zvt -fk ghg -m it5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y cna ak nyn 1 ipb h nrr 3 ulj le kql v kfp
57 Daň z príjmov v oqm v t6t l zwx u qkl j rwe 2 gzq j2t
58 Daň z príjmov splatná n vx5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878