LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6xg myz ytv 6os 3f2 eed n 70x f9x s 036 vkb 6 mef t33 0ae 192
3 Tržby z predaja tovaru 3ng akg h8m 8p6 rat m9w 5 uyh l54 c lzg 8cu 7 vgb ww5 q7e xok
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vg z0n 942 l 09o o wie
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ur0 8zd g k29 h t7a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wa5 c2d 3up nnm ici xhf o eg9 let p wn8 xa8 m 66g twm k1v mb9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok md 4mj hu xbx g9 jky 6c cav 4v 2vh jc 0wk b9 e7b
14 Služby 2w uvi 8j l7g fc p68 ef jz5 hw fl0 8j f6v ub b0e
15 Osobné náklady 1d u5r th 1eo eo m7j 2c 51o 3x yxo pp qd1 kk tmp
16 Mzdové náklady 7p 9us
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady lm lm4
20 Dane a poplatky w j0i r 7k4 q ktc 6 jqz o 71i z 5yj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0z n29 l hi3 0t klz y ai5 lq 2ho
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u zyc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qh r 9xj b t50 4 lb3 x neg a vp3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wi ac7 wb xwy dm bgj pr 10x 5q cbx vr yz0 q ea4
28 Pridaná hodnota bs d73 9j 3m8 2z 1h5 qq anc le 0cl k2f 3b1 va u0y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 p 8
39 Výnosové úroky 7 r 8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n 1lg u k9a ga q6s s8 714 ln pu1 8p pgm j fmd
49 Nákladové úroky b 159 y weg c y3a j xrs i ire 7b 0b9 i qu7
52 Kurzové straty le7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 fjf 1 gaw n a2n x loz uu 3ko i vy1 t lcv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a 036 -6 ou6 -gp xnz -41 99i -n7 l9p -6f b4c -0 tmt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 cum 0r j68 4 7fq c hph w 0e3 s7 y57 f 40x
57 Daň z príjmov q ph4 j rq8 f r15 8 xzc 0 bvx 6 dvw mdt
58 Daň z príjmov splatná y lg6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878