LUTOBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t4h p2s oyb 8sg wd4 xyi 8 uus zmx t 4m2 c76 3 6xk 2yh ref hij
3 Tržby z predaja tovaru t82 9sa rhx lrv u51 tf1 1 frg xr8 b ubv 4uh d fy9 4qn zb1 7y1
5 Tržby z predaja služieb 180 62 1 340 2 062 36
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g7 r05 cf8 p n5p t ojx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ey8 11b 0 vm0 i un8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pz1 0y5 q26 o3b 27d dj3 2 37t z81 x ddl naf c ccj lx0 i9x aus
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 533 409 355 699 429 673 1 029 909 1 485 596 2 001 233 581 014
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok iv 8br xd ppm 98 vch 4k fbg t0 cp0 fg fmx zh g9w
14 Služby tf 8kf mc qmi kt kk5 6k u1d 7j aan 9s 9wq zm 04v
15 Osobné náklady hz xcx qq d21 r0 dxa fq kun ro bai ab eeo 8d wx0
16 Mzdové náklady or 658
18 Náklady na sociálne poistenie 10 571
19 Sociálne náklady kb 09u
20 Dane a poplatky v a48 j jeg u d0m 4 n25 t ufv e z77
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rc ole s uis c4 0b1 5 16s xj v3y
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z 0f8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 65 4 bpd d asn k gpa 9 yjl 7 nib
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4f llu zo 157 qn 16w hd l8o pf 1o8 8y gmk a 8zq
28 Pridaná hodnota i6 vqq g9 wam ls zkp iq ov2 qc xyf 7be xp2 f3 vqg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f h z
39 Výnosové úroky g v 1
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 vav 4 43k n6 l0r 7n mbt 31 khh t0 sij m 098
49 Nákladové úroky s 7b1 j s2x x 4g4 t shp c li2 kj 629 m xxf
52 Kurzové straty ul5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p qy9 h wbx f k6p b guk r9 8t0 4 fll e ipp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6 ije -o 7b5 -zh es3 -0x 1t5 -ng lfk -86 fm9 -k guo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 wn2 9m i6u d ema b kp5 u b9i uj 7tz 2 0nz
57 Daň z príjmov p h82 z kj3 u 4ih f hgn 1 ixq k r3n shj
58 Daň z príjmov splatná q bto
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 817 6 775 4 770 2 628 3 852 15 884 2 878