ARGUS, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10596/P
Dátum vzniku
18.09.1997
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • prenájom strojov a zariadení (od 15.12.1998)
 • výroba strojárenských súčiastok (od 18.9.1997)
 • výroba strojov a zariadení (mechanické časti) (od 18.9.1997)
 • inžinierska činnosť v strojárstve (od 18.9.1997)
 • obchodná činnosť - priemyselný tovar, spotrebný tovar, stroje a zariadenia, stavebný materiál, hutnícky materiál, potraviny (od 18.9.1997)
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú a iné než základné služby spojené s prenájmom (od 18.9.1997)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 18.9.1997)
 • podnikateľské poradenstvo (od 18.9.1997)
 • prekladateľská činnosť (od 18.9.1997)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Juraj Čopák
  Čergovská 7258/24
  08001 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.06.2000
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č.5 zo dňa 15.5.2001 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 1.6.2000.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.11.1999.
 • Dodatok zo dňa 11.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.8.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2009
 • zápisnica z VZ
 • účt. záv. 2010
 • úplné znenie SZ
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004
 • spoločenská zmluva
 • dodatok č. 6 k SZ
 • účt.záv. 2003
 • účt.záv. 2002
 • podpisový vzor - J.Čopák
 • 2x účtovná závierka 2001
 • 2x výročná správa
Dátum aktualizácie
19.05.2024