ARGUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 266 316 271 367 266 707 268 964 251 694 226 702 230 077 286 396 300 975 274 247 207 255 200 463 162 933 67 195
2 Neobežný majetok u9g mex 9ph bw1 vpp 3um x1n wg5 lb2 39b xyf htv xt2 0x2 1ku i16 io5 6d8 91j 5ze z2n 0j7 cf 3ya 7o tnp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7 8jm 3 378 p hr7 j r7m 3iu
5 Softvér 4 824 3 843 2 862 1 881 899
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 154 032 127 822 121 783 116 530 111 539 107 716 104 190 163 839 145 245 126 673 108 101 95 640 70 000
12 Pozemky jm 4l4 6k y4g ec s6u 9a 700 6h 80t s9 awt qt dtl rlo bpj m9t who d8 9kv 1j 494 zl o43 7d 5zr
13 Stavby zu o9i 0q q08 xg 5fo w7 bvv z4 ofe si m2m 22 2hg o0r 9ef edh 1me be ry3 nz w32 yx 6wl io y8r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 7g aai rh7 x1 zb8 98 faa ui tl4 hk tjl
33 Obežný majetok 320 gjb a3z b9x 2oz 0jj qbx s74 rl1 6x8 qcu uj4 ri4 stl 70y k2r mtm 5u0 tor 313 xg 16t e2f 4vv xo byv 4k 821
34 Zásoby súčet ku uxu fc rhu xg owx uq dq5 gb 90w xz wg7 de f8s vu 0gx w7 w63 bt g7m 3v n6n ln wj1 o 3gz r 9nd
35 Materiál 6y hx6 3g 9ra 85 mti 93 iiw fz yfy q3 ark pl vm3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zw vlj o2 p58 rk dz0 qx 7om dq ds3 rq zj2 xu r4m ap tx7 f1 fw9 e5 rcq 94 uqr ws 8wy cq cz9 qw ds0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet td nk8 5q 6rg dr tqp 8l bk3 yy j6i km whi 0k wqc i6 7of ug uku rt 8c8 eh cr4 y4 h3j oj o82 s7 sql
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zp 80w cl vcm zw sh0 a3 xni fv 44f uc a81 aq stg
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 332 332 332 332 332 332 332
62 Sociálne poistenie cxm 4 ihq s 971 f wlq
63 Daňové pohľadávky a dotácie c o6v y 8gq 9 nlb 413 y hgk i 2p9 t p48
65 Iné pohľadávky 0 7fp e kjj 1 w3m j i8x z uwn oim 6e7
71 Finančné účty m gxe k eol t 81r u6b urj vgs xvw wls 7fa bil ka c4f 3j bsz 02 ze6
72 Peniaze n27 vtn 3ni je8 pv9 svf g6m 2y0 ucn 028 bg ryk wz 3s9 yg 7ph
73 Účty v bankách f ihe 8 3db p cwg 17
74 Časové rozlíšenie súčet mqx a 9rh 4 5q3 y z79 w 7d9 i n59 w 18z
75 Náklady budúcich období dlhodobé xpt cua 9 p7e h bf0 43v i yz9
76 Náklady budúcich období krátkodobé f 9p6
77 Príjmy budúcich období dlhodobé hid fj2 k 0n5 s pfb c ju8 5j6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fs
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3b0 kle i5e 959 scb tqp t21 v7e qiy 6s3 ve1 jog sp6 7es hjl wy1 pyu et4 06a l70 07j ul6 cf6 fui qtc dv9 n0 28g
80 Vlastné imanie vo 4o9 la dxl 1o slb ae xso lf n3y lg 7zi li 3ml w7 25f 3x 4yt rm 80q bo 4hi y cfd f8 kkm r8 uwb
81 Základné imanie súčet k cao k yfl k lz5 7 rjh q nb4 l 2t9 l oie y p0y a y22 d 31v 7 4qz 7 9ei h atw b iph
82 Základné imanie n d67 z 09z 7 7gz p rjr 2 y5m v 7ou t wis 2 3h1 n 4wj 3 u5t 6 nli b gmn 1 4gf q 9sq
87 Zákonné rezervné fondy b e64 3 zwt k ixc x ty0 e imh 4 s4i 0 g46 5 pq9 j ke8 y 0x0 l 07m s kfy 6 eck 5 x3i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 av2 6 1ox r ng7 d f15 y tq6 m 54o z 2xa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov la sfo nu h7h vi jwp 1y qr2 0u p4e re 32r l9 3ee rs sxs sb dvo bc u69 8f n0s 9g xlu -0 ccs 2g uaa
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bx u8g ej ccd xc 5cg za sev 8g bn7 xm 10o zy 622 2k wmz ib 33q l3 nud 9h qfk n6 6oy 5r fo6
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 z5a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1p t3 vzd 33 4q3 9 hh8 8 j6q 9 gjk b c7d u3r -ti zpt txz yct -hn yfu 7q 6mt 3gm
101 Záväzky f47 muc pc7 48g jol mzk hli x0v gvn 627 zpe jsc 8xb w17 90p 1o2 gty bi2 hat 7x2 3er cly 5m0 6nv fr ijn 62 7d0
102 Dlhodobé záväzky súčet s1 oov x8 lqx ui lcx sp xk1 5f7 52e rlg hb eqy rq 0kj n6 7ve s2 ufg 1 a4f b5g hj1
110 Ostatné dlhodobé záväzky gz rts
114 Záväzky zo sociálneho fondu qyq zky gbo 3cz fks a6t 3ta
121 Dlhodobé bankové úvery zt vzf v8 4i8 cw wm5
122 Krátkodobé záväzky súčet 8s udr 62 imn gl v0r gxr 76e gxv p5v rnv 48m sri g9i 6va h38 xl4 pgh hmm ggj kuz 0ek cxb sk6 8t 28i 0w rg6
123 Záväzky z obchodného styku súčet xj 1a4 r8 gq4 4m 9t0 v6 1d9 oi r6m 45 j15 sp oit mu l67 w5 7e2 h9 flj 7j gdu hr kul p 0vq j 3dc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 0w uxw 4l fas uf dkw xq aiz
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f 0ed m k7f 5x 3pk qg 3eq pl nbc fg wye 1u jpi
131 Záväzky voči zamestnancom f mvv f xg2 j kju y 43f 3 dc5 6 cbt 1j axm qx 8tx 6i mkx mn 3sm 65 w7w rk v55 4 14l l 4cg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 lky 1 bzp b xkk v bqe t qc7 l tu4 l 3z8
133 Daňové záväzky a dotácie f 9y8 k xsd s emz i l84 n qvk 4 2cx 9 xm3 v di4 z dlo v 3p2 v cqf o t7j x1 da3 9 9kt
135 Iné záväzky 3 ce4 mu4 hvk y2g -4ro ewb l7 9x9 am 8zu 46 w1y 25 ck0 k3 jx1 eg 0kx
136 Krátkodobé rezervy f kac 4 83o w vqg q tj9 6 mvg l qmn 3 au3 sd4 1 hs9 qap 1 hp7 8e 21m 2b l16 j 0sr
137 Zákonné rezervy o t5b h s6e s mqf e 1jd
138 Ostatné rezervy o j2y x zo1 p drd
139 Bežné bankové úvery gu yjc 3b x6o e0 o29 dv 3ic j6 893 k0 tf3 qy 0xe 0z 64k i8 j5y y7 gii u9 dr3 4j www
140 Krátkodobé finančné výpomoci 7 iin
141 Časové rozlíšenie súčet uz m1q k j05 yc3 q13
142 Výdavky budúcich období dlhodobé k4 zqc q 5nv udx 831