ARGUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 266 316 271 367 266 707 268 964 251 694 226 702 230 077 286 396 300 975 274 247 207 255 200 463 162 933
2 Neobežný majetok en2 j2m jpz p24 79c y8z h0q 6x4 w5p jpm o0e v60 ylv t3j bkw z7f mv1 jqu 5x7 5k1 761 fz7 jd lih ta 6s1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet m qha v bu7 5 tan j wwu 0fz
5 Softvér 4 824 3 843 2 862 1 881 899
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 154 032 127 822 121 783 116 530 111 539 107 716 104 190 163 839 145 245 126 673 108 101 95 640 70 000
12 Pozemky 5n 5di wm 42y 23 cfk 82 6xr q8 tzq wq 93p u8 n4q tfl q0m npb gxt t2 7le ru 3be 2p 0ia fs jw3
13 Stavby t0 k2j ui j2v oz lad fo 20h ka pmh 3e d36 ci qw4 dl3 915 nyh nhy 8q 2ec 9q 91l qj 80k m0 qrk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1a 1w2 ew1 8l zjr 3s 21o fd kal il y1o
33 Obežný majetok 5ab mml 6fs nif ugv 8f7 i5y 573 dqd yv4 99s 20w 72h 3h9 9gc ptc 73n 1pt q29 y4r xc vxo wo4 gkb zg m0s
34 Zásoby súčet q3 4xx md rvc 6s r68 zg 0yb q4 h87 vp a4k yl qjl 4p m2a 6j e4e gy i5r mw jhr eq ej0 8 j9s
35 Materiál 5o guk v1 sqz 49 2cc rv rj0 zf s7j md huf vv hba
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2l pio am 63c dg 219 q7 43u fc 9xp ln 6ex lx pzd on 18z 1k 2eg b4 68m 5q amu 49 zgg xr wsr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0g sx9 je eu8 bo yw7 6b qo6 7v e25 44 okx 0g eol u7 u2s cr sz0 z6 ofc t6 caw nr svn za xz6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7y yjo l9 1kh d2 w42 8z z1o zf xni 7m y33 8f gxa
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 332 332 332 332 332 332 332
62 Sociálne poistenie pqv 2 uub j xl0
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 p4g p cdk d 93v 1e4 j p95 2 xbt
65 Iné pohľadávky o pa1 k g9l d 0qt 2 opg 4 p77 l3k
71 Finančné účty 3 k7p 6 rd2 y 6gn 7bp 0d7 ggs 8b4 4xa 353 rdg x1 txy 1m 403
72 Peniaze bik hei 3ep 4z5 q3y x0x 911 7bv jj0 cwr ws uwd pb zwo
73 Účty v bankách 3 e7z m bct l n5f 0l
74 Časové rozlíšenie súčet oxh d kgq q vyj 2 0bu a cse o 3zn b 54h
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3sb iu9 a 6wv v hxc 4w8 w y6b
76 Náklady budúcich období krátkodobé q jow
77 Príjmy budúcich období dlhodobé crp ibk f 8xu h 76r w 62f zly
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f8
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vx4 ebv dn0 t8m l51 d4o ir7 kp3 ek9 b92 ixi aoy 044 h8b v5o pkr bbp hva 0pc z4c u7a igu eeg wgs hch 2nm
80 Vlastné imanie g3 wxw 64 3jf rr 9ac sd q8v qp 60s 4l 3yz hi dm2 xh 1c5 iq gu6 kr hsi ru ngs b xwq 60 f2w
81 Základné imanie súčet f 28q o hd5 8 yi4 m f03 9 oxd g gk7 4 yid u s5o q tsq s 4p3 c qyn b hdb 3 cb0
82 Základné imanie q b5t 1 j8b 0 8zu b 3dy 8 wbv a e9m c k8a u xkc k ltq 6 f5o g 2tw o o3l e vck
87 Zákonné rezervné fondy l 3ry 7 6ad 9 fvn p 5ll 1 qi9 f y0r j nk1 f c14 p 687 5 2r3 d 3bo a o0n u 3wt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n ffk x g3a g nu9 f 4er n 9ix o j9k z k14
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9m l1q 05 m0i th 3tz sm eaj 70 c6y dj k3j 73 07i sq j2u d2 mtw 4o qyr 9r jyf rb i5u -p 1ov
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 65 k2h hz h4r 52 9gw 44 3ql uv frs nk 1cg 9g wo2 yt hku u1 p54 1b c1s m3 u1b zz exx
99 Neuhradená strata minulých rokov -2 yts
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ow cl bd6 un gxj u lwt 9 60r y kk4 t d2s zoi -dl haa 327 17y -ek xcq 39 ajb
101 Záväzky 6lm 7zz daq wem jgg 7y0 rfa l5l 8tr rt2 nmw ydc p53 dz3 dcx 51b kdr kjp 8jn 3s0 105 gve w4h sn6 zr 1ob
102 Dlhodobé záväzky súčet rd f19 5c 7v5 es t17 pf azm sg2 znc a2i 0v b1i xm w84 ap 60b rx bwz 6 zdc awe
110 Ostatné dlhodobé záväzky jq 97v
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0dy cw3 7os jox vji nei nct
121 Dlhodobé bankové úvery sv hu6 8g zie 6i u1s
122 Krátkodobé záväzky súčet 9i o6m e8 pnb o8 imi 3rc q6d 97u h8q gbk mhw 01t 521 ww0 pwt 22w v2l xsu n6a uww y7w 8va in3 80 1up
123 Záväzky z obchodného styku súčet nr 07u 45 yk7 4z qaw xy 979 b1 mco q3 7lx id vj2 to 3fl og ypk 12 9xq cu oer b4 uxi i a1t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5j ucn ic z1v 1c jyo 4g o75
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu i ju8 b r1n cp 6y9 o2 p25 lu ieh k7 7tb 7x yey
131 Záväzky voči zamestnancom 6 0b4 4 uh5 6 fe7 o 8cd 8 k53 s tfm 1i 5d0 q1 d26 gp jqz o7 7rb nb 4ik wf f00 9 g0k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 j0j 1 w5u o e2n d itd 9 ebj d b5f 3 cl4
133 Daňové záväzky a dotácie i kca v rfv 4 ltj 1 ql4 a rfk n kx0 k 2vw m 1ri d bn1 9 sk1 8 lf4 4 rra r9 9s2
135 Iné záväzky 4 6cj riv mla jat -kgb hl3 zl znj 7x 37t cg xy7 0k ffp 59 d9a m5 2n7
136 Krátkodobé rezervy 9 tpx x fvd y 8kk g fpt v 37u v 4an l wso 2w3 1 i46 w0h j bl0 yc z8g 8v rk6
137 Zákonné rezervy f e0y q lkc e crf l ei0
138 Ostatné rezervy e bzh j 2pf i 846
139 Bežné bankové úvery rz 2qn g5 mom bh os6 1m xuu j2 97e jd szm fb kla wh 1r5 7k kf5 qf 4zs hl nvs zn pdd
140 Krátkodobé finančné výpomoci l 650
141 Časové rozlíšenie súčet u1 ait 8 cfr eyi 4gh
142 Výdavky budúcich období dlhodobé ur ynz u qi5 6ui dgl