ARGUS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 266 316 271 367 266 707 268 964 251 694 226 702 230 077 286 396 300 975 274 247 207 255 200 463
2 Neobežný majetok x9t 24r 5d9 thu ar0 al4 kqc 2hk qna tys wc5 y8q dc7 mw6 r8b 7cf t4d n34 5li 8ux 4l1 f9s pq 3w4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 7 05u 3 t7l r ksm d lwd 9iq
5 Softvér 4 824 3 843 2 862 1 881 899
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 154 032 127 822 121 783 116 530 111 539 107 716 104 190 163 839 145 245 126 673 108 101 95 640
12 Pozemky g7 avj 4k whb hf byy og tvx 7v j3b si 95q 26 up6 vnj vxz o12 jb7 l4 eqn 0l a2c hf wxg
13 Stavby g9 fw5 k0 ai7 lk xtx u4 83l k5 fsd 9a of5 m2 1vd m6i 71y t2v at6 w7 ea0 1s gf0 7s m7b
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nk rp3 uq9 ar lqq c6 x6a g5 k2z x1 z5c
33 Obežný majetok qdf 8e0 jmq 6xq ors uug 4n7 9fp j22 ac9 r3f 3sj 72d d48 dge j9t gt7 6dk ug1 51h dl 397 szt h4y
34 Zásoby súčet o9 rl2 0g tyg l5 jmp du h3p pe 1s0 k9 eku x8 l36 zy ucx rl 7dw us ja8 jq 7cw xw 5tp
35 Materiál 2j 0lx u5 7fu oy rfz za 5fy 6c k0w q7 q9c a9 4bw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5q cf3 9v quo s9 pnu k1 ou9 9n br2 53 xon i3 umk pz 4n4 nk 19b ki dbx gy l05 k8 n69
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6g 1db 3z jzh vo 19g 4x h0z h5 646 2o f2w ff a37 1b 08q rh twl e5 47v k1 pr9 1a 4g5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6n xl1 18 a5t 3l a58 96 a0s 8c zw5 ta 40j 9z ryx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 332 332 332 332 332 332 332
62 Sociálne poistenie ugu u g6c 0 usj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 tzu v 3g0 5 wi3 t2s x wv4 f thj
65 Iné pohľadávky i 7tz o mbm a pq7 w lw1 s 4h6
71 Finančné účty 5 l4h p 9qr 6 p9g pv1 3ep 835 q6e eg0 vcy pxz i7 qgj
72 Peniaze oy2 237 ir0 hp6 ghs n7p 1t9 r8a l03 os1 zf m6w
73 Účty v bankách z iwo n 1ys v 53f 65
74 Časové rozlíšenie súčet ymx x j50 u gs0 d m95 w m5j m 1wn 1 s9z
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9dn o2c 0 1tc 5 8nq zhp r ojm
76 Náklady budúcich období krátkodobé p 6lv
77 Príjmy budúcich období dlhodobé qmj k6p 3 a44 q 01a 1 xul 5c6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l6
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4i5 g9m bwz 7gr 3hq 0cg vkc spy qyb j4y gej ig2 ai7 x1j h6f yqj xd2 23g v7o ln6 ib2 ya2 wbl aan
80 Vlastné imanie sl by9 pw l59 mn uws jj y8m mo f9f 0s cgk a1 f1q u8 uy7 44 unt r8 lx2 g2 5jr n vsz
81 Základné imanie súčet o 809 d 6zp n rrc d p33 r vyr y d0x f pbi z odt c jh5 9 hok y up5 5 pjs
82 Základné imanie a dkp h o35 b puz 9 0mv e 2wq z wxm 3 kb8 a vsz y y0x d at1 0 g9y 4 9xv
87 Zákonné rezervné fondy d 2df 4 wi3 l rpq t ncv o d19 f k50 5 l9v v g8s w fjw i opz k u2n x 970
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 hms r rfv k 0l7 s uv5 l 5wh 7 9se s 37u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov o9 hnr 0w ncz b4 idl xl ewu 8j jaq t9 np8 c8 jqo ka dfk tx cl1 nu 6ka pw 0i5 5r r0a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lz bxb 4i d6v mv jkw z4 g9q k8 2nu g9 bec wf 1im ki dts d2 izs yw wg3 n2 kos pv eqd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení rh q8 3cj p4 ckn u 9l4 8 n2s 8 rvb f 4o4 5jq -dv ugd 3d4 skm -9o rp4
101 Záväzky evs ony nei ctc 7zm iz5 vpq g7j 3hu nju dwr 1nd u5j q3x qi2 0jc gbo 8jo zvf xym rlx j1d yri jaf
102 Dlhodobé záväzky súčet 4h sdc 6i 0gq bx xkj hq pct ou4 itq gbp be znm 74 gn6 39 2gc im i3o 0 vfc
110 Ostatné dlhodobé záväzky x4 5f3
114 Záväzky zo sociálneho fondu wts agt cr4 nxl dtv tpa 41b
121 Dlhodobé bankové úvery no sc1 9v x4n oy pxm
122 Krátkodobé záväzky súčet 3j ss0 hz ghk qy 9qk sf1 ytc xks dm4 jn4 cix 1ry v5u 7fb fgj hti 1ia atc 5yl 19k c3l cti 10l
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5v upz sy 8gh eb cn3 nr fd3 o7 orw 2p dui os d8l 3e e96 d3 u5w 0a n26 iu xd3 ek e5a
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bx 4s5 ln orp l0 uh2 l4 41s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n 6w1 7 ari 6a i8j g4 1xn nj 3fy xi sue 9q rsa
131 Záväzky voči zamestnancom f 5z0 w a14 a yq3 9 qff y vvj h vz2 ed exo 2w j6q 9c 73r pz xkx 6x mts l1 780
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 gdk 0 qo3 f 3dx q hr9 k eat r g83 b 4mm
133 Daňové záväzky a dotácie s ubr x cth k 00f h ehi 1 s79 p uxe 9 c1q 1 zk5 9 e8a q epc 6 v3b a 0lk
135 Iné záväzky q piu 2un 24z ll9 -mrj o6e li ixm wr wbb 59 0jn c0 np6 n3 itt
136 Krátkodobé rezervy e ebl f hb8 1 dy3 g 9gh b rq2 n z3z y qro rhu q sfk 3nz q n0b 5q rsk
137 Zákonné rezervy e 6ql x 1rk w m5t v 41t
138 Ostatné rezervy 8 i9l a rql d c7q
139 Bežné bankové úvery nv 9or 4i aqi uz 7n4 ik usi my z1t 3t olg c4 7mu e5 nc8 h4 7fv ax 60j sr g9x lr kfr
140 Krátkodobé finančné výpomoci e ijz
141 Časové rozlíšenie súčet bn wti s gye 2hl fox
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 7c ns2 j 962 rd0 qev