REM - Invest, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10981/V
Dátum vzniku
27.11.1997
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne. podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 13.10.2021)
 • Výroba potravinárskych výrobkov (od 23.10.2018)
 • prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí (od 15.2.2007)
 • elektroinštalácie (od 31.5.1999)
 • kovoobrábanie (od 31.5.1999)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 31.5.1999)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 31.5.1999)
 • spracovanie drevnej hmoty a výroba výrobkov z dreva (od 31.5.1999)
 • výroba výrobkov z plastov a PVC (od 31.5.1999)
 • výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely (od 31.5.1999)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 31.5.1999)
 • reklamné činnosti (od 31.5.1999)
 • zobraziť ukončené
 • predaj zabezpečovacích zariadení (od 31.5.1999 do 14.2.2007)
 • údržba, opravy a montáž zabezpečovacích zariadení a autoalarmov s pripojením na jednotnú telekomunikačnú sieť (od 31.5.1999 do 14.2.2007)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Marek Horos
  Sovietskej armády 203/28
  07603 Hraň
  Slovensko
  Vznik funkcie: 10.10.2018
 • Pavol Horos
  Sovietskej Armády 203/28
  07603 Hraň
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.01.2015
 • Darina Horosová
  Sovietskej Armády 203/28
  07603 Hraň
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.04.2013
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.1.2001.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.1997, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.6.1998.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Vyhlásenie o vzorovom podpise a súhlas s funkciou konateľa.zep
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Úplné znenie SZ.zep
 • Vzorový podpis.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Dodatok k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti REM - Invest, s.r.o.
 • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
 • Vyhlásenie o vzorovom podpise a súhlase s funkciou konateľa
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Úplné znenie SZ
 • Notárska zápisnica č. N 222/2007, Nz 39359/2007, NCRls 39092/2007
 • Rozhodnutie KR PZ o udelení licencie na prevádzkovanie tech. služby č. LIC-87-19/2006
 • Licencia na prevádzkovanie tech. služby č. LIC-87-20/2006
 • Podpisový vzor a súhlas s funkciou konateľa – P. Horos
 • Notárska zápisnica č. N 28/2007, Nz 5017/2007, NCRls 5010/2007
Dátum aktualizácie
22.05.2024