REM - Invest, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 659 5 582 7 102 7 470 8 898 8 978 5 723 4 230 4 937 9 960
33 Obežný majetok q fcd a ke3 r cv9 v env c jq6 9 qiu o i9r 5 uvs w y3t g dbg
34 Zásoby súčet g2f oeb j96 sj8 guc
35 Materiál 80j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1c8 9pu z mcs e 22i a 7ld r x1j ir4 9 iyu k vp7 l nc2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet avi 2n0 9 cgq 0x7 c qvh y oo5 gw1 5 mil 4 jbs c kjz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 28o
62 Sociálne poistenie 5t1 v8f t boa
63 Daňové pohľadávky a dotácie ki8 sx1 41g 1 x0k
66 Krátkodobý finančný majetok súčet o 8ft
71 Finančné účty e ppj 5 0m8 o ojj 9 gct 9 fol q 2wf 3 qg4 j lvs bj3 k f2o
72 Peniaze j 6nn p w6w c bie w tgn u y75 p j6l b e9h cxo uds l hkk
73 Účty v bankách w c6p 3 b18
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b 442 u o61 h d38 5 8g8 h qb0 f 1p2 5 ft1 1 za6 b h2n t mpj
80 Vlastné imanie 3 eat m zyb f i13 9 s5n s k49 v mob w bx4 -qx h4u -s1 7t1 -jc r0m
81 Základné imanie súčet x 6xs 6 gqz 3 c8o 2 dw7 3 755 i ur7 w s7k 8 ftn 0 2m9 7 28x
82 Základné imanie i lvj r dca o vj8 y evj d 6fs 9 mtb t 380 f py2 1 p2c g 7jx
87 Zákonné rezervné fondy 3h6 93y f78 4qy n5m s7u 2x2 ngo m6d 9v5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u9k
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 4c7 -4 7la -1 mpk nq 568 o 5zi g tgs -n bf4 -ee g4k -as z2k
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e 36x 65 wjf 7 4p4 j 9ck
99 Neuhradená strata minulých rokov -e ydg -b hwq -i apq -14 9xr -gq z06
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t su3 sa 4 twc pfj fcg 3rf -3 moo -1f g5f -rb jqf -04 o08
101 Záväzky -bv -yf -3j 9sv pzm lt3 eb 0tp qm pd2 ct wd9
122 Krátkodobé záväzky súčet -1p -k7 -6l zcy mqi txe yg qrv 4a 5oq 2l lhw
123 Záväzky z obchodného styku súčet -gu -05 -x1 -5u -ll 4 0kz 84m iz 5ya
133 Daňové záväzky a dotácie ug s1k ppw sx6 gw1 3 fof 4 vwg
135 Iné záväzky tr d8h 3j vnq er vgk