REM - Invest, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 659 5 582 7 102 7 470 8 898 8 978 5 723 4 230 4 937 9 960 8 091 5 873
33 Obežný majetok 2 17x 1 hb1 e vh0 8 k9n 5 y0c l 96e o qg2 o mys h rqq 8 0n7 l df8 w nuo
34 Zásoby súčet e0w 1a5 jsd lgr o9j
35 Materiál 3um
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lxh xpy k 3t5 6 ak1 p i78 b idm yvp v cmf y gug 7 960 x vpw x maw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h2o yul 0 ko7 99a a do5 s g30 53b c z1n g evw t kiv y y0n 7 7vf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l9e
62 Sociálne poistenie 6u8 y2b p pid
63 Daňové pohľadávky a dotácie lmy k2q 18m j fbh
66 Krátkodobý finančný majetok súčet f okm
71 Finančné účty b ua6 n xt7 g ll3 i jd9 9 oy1 2 bpz 4 vb2 y tx9 w10 g 86i 8 zi5 l 52s
72 Peniaze z lqv w v8o x s6b 1 5rw t fau s ba6 w zu1 mjx jea g 56o o qc6 n nrs
73 Účty v bankách l wzs 3 1pk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 xbz k hwo 1 n8z r 1ve n fzx r aa6 q xsm h i0f i fb2 s adw f 1dr 9 r4s
80 Vlastné imanie s zz4 l qff 9 llh f gr4 r 5w1 s ke0 z iis -yx uha -ir 1kt -ae a47 -ud bij -k 6ed
81 Základné imanie súčet w 4bl 4 9bo 1 9mr 2 eom 7 vpg f xrx g 8mh v fpt t gyd e lr7 r rfc 2 gtf
82 Základné imanie p d59 u u2n u 7lx v kk0 1 mbj o 0ti n man 8 f68 a epk v 1qn b 7w6 l 2lx
87 Zákonné rezervné fondy 932 mzv a31 xbm wn7 q3w 3m1 uhj ac9 wii ykb cda
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pgh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 20z -b 45d -r ili 3h 9th 5 ch0 r jtz -k 3b4 -ms 658 -86 y06 -y2 2hn -h8 f9z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov g kg1 wz grn h u98 q ipt
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 yzy -9 m5x -s d23 -qf xw3 -7h 8z0 -eq oa8 -sr sxo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -d 97j wj z gc1 fo6 aep 4wa -j cb1 -32 nrd -1h dd7 -6j yfw ut shh a su0
101 Záväzky -lq -6v -a9 y5z 34y yyc tb oni vi tax a0 33a qo 7m9 kr 3w8
122 Krátkodobé záväzky súčet -gw -xw -uu yra yja z3x 5o jk3 f7 vri lq atr ih vdh 38 adq
123 Záväzky z obchodného styku súčet -ob -r1 -zm -vu -t4 d vnl zr4 hk s21 y ce2 ori
133 Daňové záväzky a dotácie xn 790 s7l h0m b8m n 1cn w ygc 5 9ow 70r
135 Iné záväzky ml lgy aw gzg qy bsp lx wjz b3 tqh