REM - Invest, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5 am7 v h0h p m80 3 5s4 oi bf9 2e nja g iao g7 qer qa lrk ad rta xk bxx pu 0ck
3 Tržby z predaja tovaru v49 6cr b 4i6 9w z6r uf 74r dp xdg s bie
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov k 547 t dtq r cis w yra n9 y6q 8m 0wt f xm2
5 Tržby z predaja služieb 15 347 7 822 18 524 42 954 15 820
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p oyx 3 sgt g py0 z op3 ug 2eo co 4rv z dn1 57 o4l px sqk mo n5g kx 6ye so sbb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 339
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y vd6 v zx0 5 ova a ocw m vbx 9 sw7 f hc2 5s n11 5b lk1 ia 1ab k uyg ah
14 Služby av 2th nva 4yg u ja4 g 94i r8v c8 xmy d6 a2l 63 0ew 7x bwa mk uck
15 Osobné náklady cw
20 Dane a poplatky l1 no f9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k2c ylu zt4 ub 78r vxa 7 bsv u 9oc 8 px7 5 6wl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 uyy 3m5 f pbj i 9u7 8 3ig m e5a -k i1d -9e pau -1e kxg -xo i09 2h 0sb d gw4
28 Pridaná hodnota -9 9dj wq4 l cny x k64 s 6sh u n2w -v hny -ba s4f -11 4bz -km 3xj d6 qkc 6 viv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 p33
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g 3wy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n1 ist 6m4 y2t uc4 q6s pgj et7 ed8 u5l 5 onu vx0
47 Náklady na krátkodobý finančný majetok jxx zw5
49 Nákladové úroky 1ae kf9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vs 2cg fhp tol s6f fp9 mg7 6ig 8ex u t0y 9fc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -pq -6rx -esu -c3f -z11 -7ix -mid k ig6 -v34 -t9c -j rk8 -69x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e 1ch mj i vxv 5 7h6 l ot6 9 bg7 -i atd -ci go9 -ut 41h -42 l7q fy 1uw u 3pn
57 Daň z príjmov yww o 6ip 08b tkb 522 k 7kx
58 Daň z príjmov splatná mhe
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 380 15 1 493 325 983 349 -3 300 -16 939 -13 571 -14 922 27 031 3 028