SOJKA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11062/P
Dátum vzniku
04.03.1998
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • reštauračná činnosť (od 1.12.2003)
 • obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej (od 4.3.1998)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 4.3.1998)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 4.3.1998)
 • prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom (od 4.3.1998)
 • prevádzka závodnej kuchyne - závodné stravovanie (od 4.3.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Stanislav Seman
  286
  08005 Ruská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 23.03.2018
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 3 zo dňa 15.10.2003 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 23.11.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.1.1998, v znení jej dodatku č. 1, uzavretého dňa 4.3.1998, podľa zák. č. 513/91 Zb., v znení zák. č. 11/98 Z.z.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Spolocenska zmluva.asice
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • úplné znenie spol. zmluvy.zep
 • rozhodnutie spoločníka.zep
 • podpisový vzor.zep
 • rozhodnutie.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • účt. zavierka 2011
 • účt. zavierka 2012
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2008
 • účt.z áv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004 + zápisnica
 • dodatok č. 4
 • úplné znenie SZ
 • not.záp. N 678/03 - dodatok č. 3
 • podpisový vzor konateľa - B.Semanová
 • 2x účt.záv. 2001
Dátum aktualizácie
19.02.2024