renova RN, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11217/P
Dátum vzniku
16.06.1998
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok samostatne a podpisuje samostatne tak, že k svojmu menu uvedie funkciu a pripojí vlastnoručný podpis uvedený v podpisovom vzore.
Predmety činnosti
 • Administratívne služby (od 29.11.2014)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.11.2014)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 29.11.2014)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.11.2014)
 • Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba (od 29.11.2014)
 • Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín (od 29.11.2014)
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 29.11.2014)
 • Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava (od 29.11.2014)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.6.2008)
 • oprava obuvi a výrobkov z kože (od 16.9.2002)
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi (od 16.2.2001)
 • čistenie odevov, bytového textilu a podlahových krytín (od 22.9.1998)
 • veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností (od 16.6.1998)
 • opravy odevov (od 16.6.1998)
 • upratovacie služby (od 16.6.1998)
 • údržba zelene a vonkajších priestranstiev (od 16.6.1998)
 • zobraziť ukončené
 • cestná nákladná doprava (od 22.9.1998 do 10.6.2015)
 • pohostinská činnosť (od 14.11.2003 do 31.7.2013)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach (od 14.11.2003 do 31.7.2013)
 • príprava a predaj na priamu konzumáciu (od 14.11.2003 do 31.7.2013)
 • príprava a predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu (od 14.11.2003 do 31.7.2013)
 • ubytovacie služby /v rozsahu voľných živností/ (od 16.6.1998 do 31.7.2013)
 • výroba pracovných odevov (od 16.6.1998 do 31.7.2013)
 • výroba vrchného ošatenia (od 16.6.1998 do 31.7.2013)
 • výroba metiel a kartáčov (od 16.6.1998 do 31.7.2013)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 16.9.2002 do 9.12.2010)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností (od 16.6.1998 do 9.12.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok zo dňa 10.9.2003 k spoločenskej zmluve.
 • Zmena zo dňa 30.12.2002 spoločenskej zmluvy.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 25.5.2001. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.9.2001.
 • Dodatok zo dňa 18.10.2000 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok zo dňa 28.4.2000 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.10.1998.
 • Dodatok zo dňa 24.7.1998 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 18.9.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5.1998, uzavretou podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.jpg
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.jpg
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • zápis z valného zhromaždenia.zep
 • osvedčenie o ZO.zep
 • úplné znenie SZ.zep
 • plnomocenstvo.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka Tatras Development s.r.o. o zlúčení.zep
 • NZ - zmluva o zlúčení.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2010
 • dodatok
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2008
 • úplné znenie SZ
 • rozhodnutie o premene men.hodnoty
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2006
 • podpisový vzor - R. Pospíšilová
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2004 + pozn.
 • účt.záv. 2003
 • dodatok SZ
 • 2x účt.záv. 2002+príloha
 • podpisový vzor konateľa - R.Nikerle
 • zmena SZ
Dátum aktualizácie
26.05.2024
Domény