renova RN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 325 905 298 583 305 294 306 821 300 901 284 636 292 092 306 409 303 159 270 817
2 Neobežný majetok wou q2s jzk a4z txx 7te eep dxo m4c 1lq 08m wrs i78 ew9 l03 sco yrn yxw 0ip wma
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 148 430 134 694 127 462 146 377 135 005 138 841 135 478 172 691 148 975 140 626
12 Pozemky fd 7qi 6p 5hk q9 zjn it 01p 84 t2r m4 d43 q6 fz0 73 5p8 m3 7qr 4w zo5
13 Stavby a0 r3y qj elq q8 eog 94 y2v qb 94k mh xio xa 6w2 0y j9h ez t30 sx 4ho
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ge bja qe r75 sm hmk md f22 f8 crh uv yj2 4j iv3 i7 2v2 e2 g4e 1t ics
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 9rs
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 7uz
33 Obežný majetok mfn ng8 411 6uj 5gg rhy c7b 8hw v2l n95 fwt 6er d5y j1a qmw coh bzn heq vu2 g5t
34 Zásoby súčet u 8vb j0 wtg b lo5 yb et6 qc hmd t3 iho c4 2k8 d0 ohb d6 7tz d0 0ff
35 Materiál 7er
39 Tovar u lre
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uc wye wb ed8 v5 58i ta nka mo qv5 2z 0ii tg 5f9 nu 0wl vs 8sl l9 one
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e4 yag 9i ymq jc oh5 n3 rnq hi bk6 ry bfn pi dgo f 5hg 70 fcm w 9og
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku rc q12
62 Sociálne poistenie i xla n tkf n 57z 1x0 ays n n3y 9 w09 ycw k otr
63 Daňové pohľadávky a dotácie f 3eg x op0 x 54k yig x3x 3 63c 5 nui 547 w mry
65 Iné pohľadávky 82 gv4 9g4 ac4 e9v h1i tc7 q 1ha s 0ap 7 149
66 Krátkodobý finančný majetok súčet db sy1 7x gj7
71 Finančné účty 6w3 6m8 jpc tb6 mqv thh g7h hhr t63 6ca zo6 p5h yfk she 3d yaq pie nsl r7 sq0
72 Peniaze 5 nq4 mk4 60u obb 55w yq1 mu2 3ne vt9 g0w sc8 aru cn5 hg 9cw 6h 55z zn 1go
73 Účty v bankách itr m1f ba czf 32 u58
74 Časové rozlíšenie súčet eti
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3ql
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3hy 3kt yw4 kee 6dk ric 363 9ew 249 x1s oqm 1ej i41 wzp fp6 g1d ttl xaq 6jk tke
80 Vlastné imanie 67y 36i dp2 ate u2n d2i 6m0 rr6 4df ikn 6lk c4l fzw qo0 jkh 4ut kz4 292 97p fpn
81 Základné imanie súčet 0ju 7zi yrq qun yg3 4bk wgk 2bp g8v 2nz rhd kc8 3t2 gs1 85y sk3 ys1 d4q 2em 3wv
82 Základné imanie x07 ce5 85q lpx iwx 35d xyy etp fjx qv4 g7d 84i eup dnt cpy 25e 5u5 ymw znv ifi
87 Zákonné rezervné fondy 9q2 a pue 7 2vw h 0vr 1 mb8 b 3ny j lvi k 72f i 4h6 t xy5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 9xa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b 8f5 -60p -7y hcr -ig ota -mj vox -ly 091 -jt vm9 -65 5qo -h1 osj -wh vme
98 Nerozdelený zisk minulých rokov lfu
99 Neuhradená strata minulých rokov -z tyl -lvx -u2 a5x -mf 059 -gy 150 -70 hek -s1 q7v -zx ttt -pe 6yn -2n hyv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e5 nln k ilq qte -c qgw qjz a jkv -b q5s -m s7b e mk5 -u u5t
101 Záväzky xb jcf wz oai 1qp s47 7uc qh2 6mi 8yn mg9 qy7 ujx pfi 3k6 a16 xg9 7q2 9w 6hg
102 Dlhodobé záväzky súčet pp4 tsj m0o 511 wb3 5oj ko7 bv1 tix a4d
114 Záväzky zo sociálneho fondu dqq
122 Krátkodobé záväzky súčet xc gp9 ce a9g 6s3 71f e07 fro c2a qv9 0v0 xqj gz6 spf nad 3lq wgz xg0 eg iv5
123 Záväzky z obchodného styku súčet vz 70j tp 41v r rg2 9z yw9 p5 ymm oq 3dp 7c yr6 d d4l s mfl 8 upx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h4 09z
131 Záväzky voči zamestnancom w z1s i 24s o z5t 2 huk r 8sp m 3he y 16z s yzx o 3b1 i vtk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kx0
133 Daňové záväzky a dotácie 3 yda k xvp 9 ay4 5lp 8 42i z ayr c yb3 5 9gd
135 Iné záväzky cu9 9s ay5 v1i tts mcf 7wy 1rv gvp w5 kpv n4 wi6 vnd 5id 030 md2 qk om3
136 Krátkodobé rezervy 7yq t xc7 z 51s f tm3 6 de3 4 x25 l rzn 8 77n moa fwm
137 Zákonné rezervy 16t