VIVA-DROM, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
51209/V
Dátum vzniku
05.11.1998
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne. Za spoločnosť sa podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania (od 24.4.2019)
 • Zámočníctvo (od 16.5.2018)
 • Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 16.5.2018)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 16.5.2018)
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky (od 16.5.2018)
 • montáž sadrokartónu (od 6.5.2005)
 • demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu (od 6.5.2005)
 • krajčírstvo (od 6.5.2005)
 • výroba a montáž káblových zväzkov (od 6.5.2005)
 • ostatné kompletačné a dokončovacie práce v rozsahu voľných živností (od 6.5.2005)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 4.1.2005)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 4.1.2005)
 • kovoobrábanie (od 4.1.2005)
 • obchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 5.11.1998)
 • sprostredkovanie obchodu (od 5.11.1998)
 • forfaiting (od 5.11.1998)
Spoločníci
 • Filip Molnár
  Bezručova 790/5
  40502 Děčín
  Česká republika
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Filip Molnár
  Bezručova 790/5
  40502 Děčín
  Česká republika
  Vznik funkcie: 19.03.2021
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dňa 07.07.2022 bolo Okresným súdom Košice I začaté konanie o zrušení spoločnosti, ktoré sa vedie pod sp.zn. 9CbR/42/2022.
 • Dodatok zo dňa 21.2.2000 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.10.1998 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • Rozhodnutie JS.zep
 • SZ úplné znenie.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Podpisový vzor konateľa.asice
 • Úplné znenie ZL.zep
 • Zmena ZL.zep
 • Zakladateľská listina VIVA-DROM, s.r.o..zep
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika VIVA-DROM, s.r.o..zep
 • Podpisový vzor konateľa spoločnosti.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Plnomocenstvo.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • PM.zep
 • Rozhodnutie ÚP 1.zep
 • Rozhodnutie ÚP 2.zep
 • Spoločenská zmluva.zep
 • Rozhodnutie.zep
 • rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • spoločenská zmluva.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávení.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • Písomné prehlásenie : Jozef Patkaň
 • Písomné vyhlásenie : Ing. Jozef Patkaň
 • úplné znenie SZ
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 26.11.2012
 • dodatok č. 5
 • zápisnica z MVZ
 • dodatok č. 4
 • účt. záv. 2005
 • dodatok č. 3
 • účt. záv. 2002
 • Účtovná závierka 2001
 • Účtovná závierka 2000
 • účt. záv. 2004
 • účt. záv. 2003
 • podpisové vzory - J. Patkaň st., J. Patkaň ml., F. Billý
 • živnost. list č. Žo-2/2004/07245/2/KUC
 • dodatok č. 1
 • not. záp. N 574/04 - dodatok č. 2
Dátum aktualizácie
05.12.2023
Domény