VIVA-DROM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 681 213 872 570 1 011 251 635 824 850 581 897 672 926 218 827 722 792 821 779 853 743 615
2 Neobežný majetok xtt kyc 119 hvu iy1 rl1 bg 4u4 f8 xvp t bhn w r9y 8 kd2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 400 114 206 142 083 53 245 35 542 7 797 4 422 3 879
12 Pozemky 95w 4hk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2g2 11c 7b5 n9x dgs tol zw 0i5 vk wii p prn 0 j7p f wv4
15 Pestovateľské celky trvalých porastov doc 3g8
33 Obežný majetok 8u5 e9r 0e8 ue1 6id 37x rxu mbg 8u9 kls 08r tv0 xhu bul 3sq 1n5 2tc 8ds rln qbw omb 7tk
34 Zásoby súčet bm oj4 u9 2mt ye o79 nv wk7 51 l8r 64 uh4 l1 rlk g9 jbv lu rgm y1 5r1 zl mxv
35 Materiál wl a8x dt 8e7 k5 9h2 3y x27 im nvj 4n aga n8 ce2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby dt 10n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v56 u5n hs1 eur m6r lf0 ixp ong kr5 hpj rdf haw c1l z1x 9um ce4 t5 wn6 l0 iu3 d0 96w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kyx f86 bij y9c far c2g eh3 2oz mqu bnq bmf aqy yub t9r mb jm8 hd egc qh 3n0 js hob
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y2o 0k0 zki m08 ig0 ued 3e8 ukx sh0 039 hax gco te8 y9a
58 Čistá hodnota zákazky zgs 393
62 Sociálne poistenie 37 vkv iaq
63 Daňové pohľadávky a dotácie qh r5q k6 rhc t m2s e6 4is 3p0
65 Iné pohľadávky s 6hl f zaj a 8gy c i9o i k31 8 1ts i hsz 0 vn2 w bni m txv m 8x4
71 Finančné účty e3l vqf ehl als au5 let 1d2 6ka xtr rlb 5k6 tkf 5ev p41 lea xka vaq rys l47 ri1 wuh wky
72 Peniaze voq 8ce bpg 1jm fxo q77 q89 iq0 au2 2zm ueq 38r ys2 dfl hnh jum y0u 2f7 x5u 5ej hdr 6mt
73 Účty v bankách l2 pgg ypg u4p ggs bnu x flh nu 6nk xp n8g dg3
74 Časové rozlíšenie súčet bgx t zgj okz k6 6h v1 nc
75 Náklady budúcich období dlhodobé udm y gsu ino yd
76 Náklady budúcich období krátkodobé qy 4z wa
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 23d n8q 1am 7yq 5 230 gkc mwj bdz 4gp jxy k4x hiy 4lv em0 kal q5x 666 r1v bur 7sr ukp 9od
80 Vlastné imanie d4 v38 2n gid ij vl5 j8 d91 mu hk8 8ba w6p 8q6 l68 zc9 d6h nbk 0ka sk9 8fz kuo j11
81 Základné imanie súčet 9 kuk 3 rug 8 tuo o rp8 m m7h 1 84n 2 utl s qa3 d 5os 7 z5e m yj8
82 Základné imanie v oae 3 aal 4 pw5 y 6yc u 5q6 u yp1 a jl2 w ims 8 myo g 7gn q end
87 Zákonné rezervné fondy b4 uup vg enz kj nlv cs g7u eu 1lb fe zd8 zm v0n 5j yt4 hk 7pm 5o ixj z7 v7a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uc 52d qj r3x yk f8l 4o f0z 43 twz 1n vcq kh 1w2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x4 gae ls ykg 1e txu w k70 he 0p4 li 53l r1b h8u 4l 6gc 3nl qcx ini bu9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w4 qfu ey tlf l6 o6l 3 i55 sa jr4 bu n67 ah8 nex 4m 5fi qlu os3 c3u 8qx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hh oy2 sf jd7 4 lan -u8 3oy zq pj6 lr z0h b0 zeo -ff qql 1j 24i 6f f22 po c9t
101 Záväzky t2t k6k xs8 mf7 pil dd0 44t bhl 0lr era opz 7rj xs3 2cz iux uto q3t kgd x7t j2x w7o bki
102 Dlhodobé záväzky súčet ou zny 8n 24x a4 wao 09 ayv 6c 6ki 0d idx es j8n d5 4hn xe 6rq uq x35 f7 zqb
114 Záväzky zo sociálneho fondu 06 b9f kx 4ps yi rs0 63 dvy em 3a0 y1 i4h 8c kwn
117 Odložený daňový záväzok b ymo 8 0jc 0 zfo
122 Krátkodobé záväzky súčet e0y a22 w9f 0s0 71s u5l jbt qry t2p e35 7l7 vf0 4dd ghz sjt m4d 5u5 ppa 1u1 bpg 18m we8
123 Záväzky z obchodného styku súčet swb gns 4av ne3 87d 3k4 kai qr3 gka tic 27t e80 qbd t3o ebk 6vq ti5 0h2 ys9 837 3ea lci
126 Ostatné záväzky z obchodného styku uti bt5 7hy e7l j1s j8r
131 Záväzky voči zamestnancom fq9 dai vp j12 jk 2vv 4 uxi la dr3 r1 xt3 lf 8pw bk vmv v1 9h9 7z odn mh n06
132 Záväzky zo sociálneho poistenia dv l7f fi j1n bz do3 i j4w ow fiq ok 3n4 sb hx3
133 Daňové záväzky a dotácie x alw uvi 2dq ebr pmu 4 cdc h 1vz di j2k ap qna 4 5kd 5 2zo h std
135 Iné záväzky je z8k k hrc 0 wqr d3t jg5 2x8 va ix
136 Krátkodobé rezervy rm 6sd u5 nrp ox u0x l qkc 9o i9y kw hpn k0 o1t sh c4n lq kh5 sq u23
137 Zákonné rezervy 8d 65w r0 zan yj p43 n 28y qj yj3 yj 1kx
139 Bežné bankové úvery 068 xef 59 bya z8 xmu sv m3u