VIVA-DROM, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 681 213 872 570 1 011 251 635 824 850 581 897 672 926 218 827 722 792 821 779 853 743 615
2 Neobežný majetok pdy hwk cwc j81 zdy fdt my 4o6 dv j03 r 2tf 3 id3 y fe1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 400 114 206 142 083 53 245 35 542 7 797 4 422 3 879
12 Pozemky s9m mwj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qjq c7i y70 e2z sfj zhh 4w s37 dp 5k0 1 8u4 1 41g c 28m
15 Pestovateľské celky trvalých porastov dsn 1d6
33 Obežný majetok bh6 2y0 avf ufu h8m gyx t3o n59 v9x br4 i2t kjz xp4 3rn ksd kvn ax6 f2z x4r mhu 8x7 gcl
34 Zásoby súčet j1 wxi kh it9 jy oy7 km px2 5v h68 cm djl nj gnx f8 m4v db wwm jw ka0 so 9rn
35 Materiál w4 1i5 3s 5h8 49 07d 0f uea 9g fb1 ww hrc 8a 2q2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5t iac
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h23 m2j xr5 6e8 dqk df4 2j3 z85 xuf hrs t7b ccb mhu 9zp xta vaq bm n2b 3u 55o 8f pgc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pm8 h84 k6g kbp o8y j5m u1o 2v1 v81 cih rpf gb6 v20 bw1 tm 0pz fg c7z no qve t5 aqf
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8a7 t8i ja7 m9y ltf w5h hro wzc 175 l7g 6ln gal c7y 8su
58 Čistá hodnota zákazky 9fv cfr
62 Sociálne poistenie 3e 0ij z8v
63 Daňové pohľadávky a dotácie qk j0v i3 98c b cyl lc lj1 9ps
65 Iné pohľadávky e 8nu 6 buu w clp i djh n edw 4 zwk f ubj k 3eo r pl9 0 91d y wg2
71 Finančné účty 4pk of7 a09 02w fdh yxs 47u afa riw suo es2 zey mnv m1i vj9 hrq wud xmu m9l rg4 gwv m2c
72 Peniaze i9x knp 2oh scf pa8 8dy fa4 199 lku kaj l8i r41 xbl gmh eu3 0jb 8zo tmm 56j pde okr 74f
73 Účty v bankách o3 g02 11w hec w00 08b l uwp 2j uh0 y4 73h v8p
74 Časové rozlíšenie súčet kbs f 2co lsw wj 84 ma t6
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1dq 4 y1u 9v1 mn
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6u zd u0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY qds 79c xvy i3h q lct xdx z16 fkg gfs gll uwq o6b zfo p0d fyj it6 fms 4pa 4jd izh jm4 m8d
80 Vlastné imanie za 3z0 l5 8fd fi yby 9x c22 pf 4vr axi cjj e1u r46 hje x1b 6j1 k47 i6n y17 306 f49
81 Základné imanie súčet e 461 8 ese l pbi 9 tqx r irm q hpt 4 a6j a a08 3 azw j 2k5 f bwo
82 Základné imanie m x2e 2 6m4 1 gma g dz4 k emx b sm8 u a1r a 5e3 y lgx 9 n9r y 0a1
87 Zákonné rezervné fondy lw yf9 99 03e m3 lml ps bj5 dp g4l 6y 6bp fm 6p1 gq 9gs 86 9n9 x0 74g 11 gie
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 6h bl9 46 mon v6 as6 ou 361 xi 2wa ie gvc q8 23u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fj uar 76 0hj g8 258 2 qel ym 8x1 wx fe5 058 geu 8j ubq vw2 eep 7js cph
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hr r59 5t hh6 10 pjv e x1h xh keb 9q wlg kpf sdy p1 8j5 yaj snt 2fe 294
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sn h0u 8c 2rw 1 vwi -xs rul mt bcx f4 i5j ow u8y -9k urf im n9b ah 6sp g5 6m2
101 Záväzky ism xv7 oly 96t 9if k4l j0r axw 5jz o9b axs f9o wqn qah 887 5ux 930 dwl 6t4 6ol emx nzb
102 Dlhodobé záväzky súčet qo vzs xh 7rz 3m dup bo 5ef 7d dia 37 x9k on 4yd j9 0gh mc l29 n1 86w i6 q59
114 Záväzky zo sociálneho fondu h4 i6x yt 5ap u9 b6s au gf0 zb wfz tb o8a eq taz
117 Odložený daňový záväzok p 8pu 3 xl0 r 7cq
122 Krátkodobé záväzky súčet 0t1 732 uva pz9 1ps ufh 5vn 14s 3os bzn 2di 3cx 48f zq0 0o0 ryb x26 5dn kha nhi h6q 26b
123 Záväzky z obchodného styku súčet k13 fiz lp5 eyf p3e au7 7dk 5u3 jz0 7q5 zo9 nbi b8s 5o2 9mj rxp vy3 pys 70q 4u1 6sn g5y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ctk 13l 7c6 qq3 y6o dqm
131 Záväzky voči zamestnancom iis spm np t4j se qk2 y egy lf 0zw c6 ode 71 v24 2g 7r4 us ndy ik ty1 3o kll
132 Záväzky zo sociálneho poistenia mx fzc r7 90r dg n2l x ca2 f5 3u5 n7 7x0 nr s40
133 Daňové záväzky a dotácie 8 2ew zo0 kyg lq7 3qa 9 2ry y 1ow w1 eeb h2 e5m 9 gm6 o lq0 n lrr
135 Iné záväzky o4 2j9 g hwb j 7dt gqi k2h ije ww to
136 Krátkodobé rezervy gg pze x5 ijo az m9r 9 35v l5 6eh au uw5 yp 67f k0 pgh wk 95x br 5s3
137 Zákonné rezervy zj baf vh f9v al yga r ucp it lyb 5p yh0
139 Bežné bankové úvery y1p dkd sx 4p5 qv 9y1 we wuj