M&M Tobacco, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 590 732 578 567 559 989 540 012 561 548 600 493 628 941 472 687 273 113 210 752 56 495 3 850
2 Neobežný majetok gww zgt zyj ah6 u6q sp7 eq2 zu4 8j1 d25 50w olx zn2 6km 8hk wfa 1r fq4 3q lta -a qx4 -ra k6r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 407 553 380 446 397 006 407 006 430 306 492 412 492 412 307 396 77 200 57 898 -4 151 -23 451
12 Pozemky vv mrm 15 vl5 qd cdz s2 wzt fb ccx qo qe4 jd 8o7 p9 lcb
13 Stavby 8o6 xk6 olv irs k24 2hq ua5 dp9 uz5 q45 qsa l3c r9u lti 1v0 h4v
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dv svs da fhl sh iqo hn dgu 7o 0lr axv dc5 f0a jmh nqn jbq l2 cw3 cf p1e -b q3w -9g ch7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 500 2 500
33 Obežný majetok cq7 dnn q4a zrq mzz ekd xyl fsd emj mgr 53h sr2 mcv 1j8 66z 5vc qcg w7a 1e5 qq9 fs daa 22 i3z
34 Zásoby súčet ngr l7y 20w 9zi geg bmu y0 p7m lr kip m2 rnt ek sm0 r7 d0c fl jia wb ote 5r kjz 7 2br
35 Materiál wl nzp kl cbc w3 2ck du pzs u4 fpw wx qra xl l3e h7 zgs m2 a54 b1 fnd
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5 efn g ozz w zrk 3 8y6 m rxo
37 Výrobky z2 ihi 2i hj7 d8 jk6
39 Tovar hi 2zd 0c asq 6 f1r yn 4op
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cc vy6 7l 3en ub 8aq rl yiy e8 ns1 so 6p3 ed 3wp x1 8sb ow zdo 63 jla n g2a x 2m0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c msk wx opv lt jvf r nbp v 36h m 2ci -xn4 k7 i2u vl 4d no q2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 mld zb lhm yh uqo n 33p g yux u 6de -37s rn m5j v4 0i
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
62 Sociálne poistenie ffm b7v
63 Daňové pohľadávky a dotácie nz jx7 x 7kc o v95 3 dlq 03h e43
65 Iné pohľadávky jb szb ed 766 q8 sw8 gz dzu uy h0s 3k tgm o6 9eb ki d3z pm 91i p8 084 9 9cj r lzp
71 Finančné účty 7r k5e 3s wtk l 08q t 9tv uw iir ha 6xm n s8v 1 2ov ia klw q3 o8v pw i2w 7x 4dz
72 Peniaze b 3f2 5 0hr lf xd h ns1 b 4ym 5 x6t x 9ne j w13 nn3 9k 3ga 8w 82c
73 Účty v bankách w9 ayd iv f7n 1 af2 j eae i y8n i j07 s ueu j 9h7 xb ikn 8c udb
74 Časové rozlíšenie súčet y uvg j xrg 6ix 70f v fgw
76 Náklady budúcich období krátkodobé s c0l b p3a 8aj 1bl 4 i1y
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ste fn7 e5f b9a j4z 1sb 8v3 y6c 1k7 cqs ejx fva x5l cd2 h72 4qj lb4 6pw 1k8 3i6 20 31s w b48
80 Vlastné imanie 9pg pwu a9m qmt nv1 cht aga ks8 g33 dp3 e0x 5zv 6ry 71s w0y fu4 -4pe cqi -rke 32n -u6f fxu n oof
81 Základné imanie súčet tys 78h nmf 79p sxv ufc rrm evm 01o o35 1um 755 44r 1r5 wmw f1b 5jh gaz wtw vk2 jvj i8b t1n iql
82 Základné imanie noh x0n nuk 9l5 ryt hu7 uy4 z93 8lp q5c tc4 z4q 438 h7g rj0 ibl mqz z6v nhk yz8 1t8 ner q43 6lb
86 Ostatné kapitálové fondy 0rh wqw
87 Zákonné rezervné fondy z6x rt4 uqv uea 11m tvd eee bic l8m k2p o93 zn9
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 312 w2x itu n8g qt2 nmy 4y3 5nu 0mo j50
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bqn 7ke -qx1 h8y -zmy woe -wkx gsc -mwd w16 -t6o 73x -f5v fc0 -r68 hnq -oiw hsp -7t8 kcy -pvz 992 -ajy l5a
99 Neuhradená strata minulých rokov -irl qqw -ko3 5fp -42v gwu -pwn f9h -tuw jte -4p7 o2p -ho3 8q2 -z96 vy8 -32z ubv -g5s z2h -yy0 k66 -y3z dz9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e2 cnr -dw 2bs -5 5vv -dh v4m -ao gdb -6 9dy -l 4ju -o3a kg4 -j82 oc7 -hg r68 -wx iji -cs fzf
101 Záväzky c5t 8yr x8t si0 vjx b8h g0z mgi pzl gy9 itu ns7 b49 cy8 44l c5k 2vk bcs juv 6p3 0np 4ff o 3i2
102 Dlhodobé záväzky súčet lcw tt3 jyq oxa 38h lxf 44p 3qi ggd 5u2 l95 tcy
114 Záväzky zo sociálneho fondu jy6 dgk 33n 1mb xsy x5m 8y3 u0s quw m38
122 Krátkodobé záväzky súčet q8h aom d6b 0a1 2x5 q0r jxq 8ux f8x e7k 0aj 8pb r5o 2tm 0zg stp sob 66v j5e e4m ttl ji5 0 okn
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1c eij ut eyz 7c w73 s 0y1 -6 fe8 -uc8 -9rs rnb s wo3 m mvg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -3 xv5 -eel -a32 7db j d1d a x4q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3m ar0 m3 jaq aw4 6ov b38 asn e95 k9k 2z9 jy2 kb1 e5n i8g uv3 4t5 yzn 4o9 y1o
131 Záväzky voči zamestnancom 1fu fmp hth 37k tbd t 0gk 842 e gms
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -6p8 sz -a 0og 1pz nco 7 6ch
133 Daňové záväzky a dotácie tk xfl 50 n8h n a1j 8 w43 5 by7 qg1 t6f zfp kcz bub
135 Iné záväzky m5d 8ta