KB DREVO, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
12086/P
Dátum vzniku
31.03.2000
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prenájom strojov a zariadení (od 20.9.2002)
 • píliarska výroba (od 20.9.2002)
 • maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 20.9.2002)
 • výroba a predaj jednoduchých drevených výrobkov (od 31.3.2000)
 • veľkoobchod: umelé hnojivá, textil, stavebný materiál, hutnícky materiál (od 31.3.2000)
 • maloobchod: potraviny, ovocie a zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, kozmetické výrobky (od 31.3.2000)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ladislav Tomi
  114
  04932 Kunova Teplica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.07.2019
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok zo dňa 18.5.2001 k zakladateľskej listine. Dodatok zo dňa 21.8.2002 k zakladateľskej listine.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 112/2000, Nz 107/2000 zo dňa 14.3.2000 spísanou JUDr. Jánom Marušinom, notárom v Prešove podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Uložené listiny
 • dodatok č. 3
 • dodatok č. 4
 • prehlásenie o premene MH
 • zápisnica z MVZ + dodatok č. 6
 • dodatok k ZL N282/2001
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Zakladateľská listina úplné znenie .asice
 • úplné znenie
 • úplné znenie ZL
 • dodatok k ZL N 156/02
 • podpisový vzor
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Dátum aktualizácie
26.11.2022