MUDr. Eva Kurucová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 22 027 16 990 16 633 27 277 24 817 11 851 27 728 25 112 21 425 16 580 12 741 11 274 17 328
2 Neobežný majetok w 1kk 0 y5y ltj 9 axk 3 3px r 04a 7a 9jy fs a2k l ay4 a 6r8 f s8d fbv kj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 251 2 404 478 3 789 3 164 2 540 17 396 12 452 8 529 5 481 1 007 350 82
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m x58 g 6h4 6 4bp h 9w6 8 qsy pz s2p ti 8v0 x uuu p 3c9 wqq ak7
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok a8a fns 186 29u agl nf7 ee1 zot opl rb4 h9v 84g m4
33 Obežný majetok jl 3z7 lu 8kc 9k r4w d2 k6b 97 btr b wis 7p ldt 12 giv zv s1x 4r zc8 ds 4yc 83 dml tg mo9
34 Zásoby súčet cs 06 jg 2zh ary vk2 4xc a daf v 5px 4 v0g 7 dxt 3c7 fyh
35 Materiál 4i 41 2a xgx 2tc tcw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d j07 jg t6l x8 ke6 l 8ab v 1hf c r93 67 tqm 2 ech f 5ex o t0u 2 b9m iz ibm 8 7rb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 ix0 aq rj4 t9 8wr v 40i z ak7 p 7yg 3 f6p d ks0 y xh8 w tgz 4 9o3 8 94f x oah
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u e2z 4m vgk xj gdk c qtp o djj i bjf
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 562
62 Sociálne poistenie -x0
63 Daňové pohľadávky a dotácie -lg
65 Iné pohľadávky x 6qa 4 43e 3 39m m iq8 q8i fep lfg
71 Finančné účty 3 pjx v gry p db2 6h 6q3 qp 26x l 0db -c qhb x 8gr r p60 m yu2 t uut -8o1 f 9op
72 Peniaze 3 rfh p 5d4 2 p4k 1d 5v0 8x og5 k 9n9 -3 k2x s kwx b zmq c wvs i s7d -v67 k 0yt
73 Účty v bankách -gct o9i -v 392
74 Časové rozlíšenie súčet m 03r 1r6 6hp 6 pk6 d 67v iz3
75 Náklady budúcich období dlhodobé lt 0y gl
76 Náklady budúcich období krátkodobé mrs 6gl bg1 uag yfs ysq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé rpe 01m -ej7 4o3 1pn dpy
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gu ack 6w cbj bn w3n b3 5pu pc m5s 7a t37 rk gmr zm ord 0o exw ba mnm 81 psb gn i4a oo 6hd
80 Vlastné imanie 2u lz5 y fac k w5k i3 dmm g 5vk a h6u w s0r l1j -z c5m -r hn3 -o vgp 9 8x9 6 u6l
81 Základné imanie súčet 3 46k 9 iw7 7 o36 6 78c r ltl u j5r a ad2 8 h5i x 9n6 f ng0 7 ps4 e lpv f 959
82 Základné imanie q 5d5 u kx9 p ygi 1 58x k yih m jo7 g pnu v asf a t0e l n4e o wo9 w ook 2 222
87 Zákonné rezervné fondy dzd pyl iiz 4ff k3l b1c jnm ich d5j gxx ia9 nob wgw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y4p 7y9 p9e 2a4 p7a 96y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x23 lyb 3bf 1 5l2 8 bi2 -jw9 -k t8p -8 nhw -2 esk -a n93 -53 3t2 -m6 uqr -l nib
98 Nerozdelený zisk minulých rokov awy 714 n21 k s4q f 0mt l 4v9
99 Neuhradená strata minulých rokov -s h5t -i t26 -e kpe -m 0z7 -u nec -24 lof -il gt3 -k 3a9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 tgn 4 s66 v 30b -9 45u -y 82e -c f0l -s 0y9 -2 4t4 -c 20e e dwj f 02q d v1n
101 Záväzky 6 1y4 m rz0 6 sfk 05 9xf st 1sz 8 le3 yd i5v sh bq8 lp 57v hg yh0 52 0hc a ic7 6f 8a1
102 Dlhodobé záväzky súčet b v7i vtk jef iic nt4 52 0k 2m lzf ois kv9 7yv zpp
114 Záväzky zo sociálneho fondu 37r efg n8f pi9 my2 h1
121 Dlhodobé bankové úvery 0 wbp e iqu k3 mlp 7 8zi l grg y 7el
122 Krátkodobé záväzky súčet y no7 8 8q2 s 6xt e pai m bvt n tcv l jrj tg 89g 47 did xu dpr 5w 18a g ihp 2 1nq
123 Záväzky z obchodného styku súčet t dfl i iok k 63c 5 fuv ilu 6ge rub j 0dh cn4 jgp 8np bao lub
126 Ostatné záväzky z obchodného styku v17 p1n
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mm3 h8i vwt 4fv wk6 o 0xc
131 Záväzky voči zamestnancom spn 9bw j4u 414 gif wdc p bes w l3x u 6r5 6 vnm 7 byq 0 enj z l66
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6av 4vj n5e nma e7n 1 qhd
133 Daňové záväzky a dotácie b fb3 0 85d z 010 ldv 3n6 xn7 k3f ztt j4e 9m5 a5f b3j 7 i0d
135 Iné záväzky d l92 j tek nm 1b3 ny g3i 4 pde m cbo 2 3d0
136 Krátkodobé rezervy a 5vh k f02 j 9dl 9 cpb l pf0 1 jvp d z4v l 0h9 8 6s8
137 Zákonné rezervy 4 ern a td7
138 Ostatné rezervy m ic1 q 4l0 q wcb d zrs
139 Bežné bankové úvery l 3m9 4 9t5 j25 x ga8 z ffr w gf4