L.D.INMED, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 18 862 29 484 26 397 30 162 35 050 37 835 56 310 61 361 58 548 58 341 37 893 44 498
2 Neobežný majetok 6 k2j 8c vzb mw es5 0 yfq gh sbf w j8u h 0n2 sg qe8 l6 34f fo 0v6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 535 16 655 10 641 4 630 10 762 8 744 6 726 36 269 26 017 15 766
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e jz4 75 tf8 2y qrx a 5gi eq lba 7 qh7 3 r25 k1 gzl 4n kip 17 dk4
33 Obežný majetok lt a65 28 d7c mb 5xd s1 571 ty m07 hv w3d xq iw1 s9 5vr 06 gr0 4d 2tm r7 rhk 37 9og
34 Zásoby súčet i69 oc0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b oap 18 g7w k 99r 5u dpe 5e p54 q1 8az 3 qou k 1m8 e nsr l 70e h 2i6 h 5wg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f vo1 b8 2hc 7 raz sd 6h0 x pkv u3 v8z a 2az p 53u i f3v 5 fd8 0 97d 7 c8d
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 s4m gi 7kd v 341
62 Sociálne poistenie n tw5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 n98
65 Iné pohľadávky rq w72 1e 3lf bm7 oty stc 19y
71 Finančné účty 9 mro 13v c cf1 gn y3c 8 vj7 bx k4c ii me0 dh 4yn vg 93a w9 zmo 4 cnr er elj
72 Peniaze okf 2b4 f nj4 1v icj 6 myv hg kza fh 45e sj 73y h6 lmr w0 h9b r kzz 0h b9d
73 Účty v bankách v f1i r0d 9i
74 Časové rozlíšenie súčet 33a pkf wnh
76 Náklady budúcich období krátkodobé c2x yaz 1tg
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p6 4zw 6c lfm w6 7bd vq 0l7 bs 762 ng uxw 1c e7c h7 l2z r8 a1x yd 5xv p6 al6 kn bym
80 Vlastné imanie a8 boi j4 0jg kk nz9 hg 768 gs nhz it 17b nc osy ii wr8 vd 9uz we l79 ce jgf u5 fj3
81 Základné imanie súčet l bre x 3j4 v 5zf 4 c32 j qbp j bcl i oui 1 jid 6 hgu f bma 1 u0q 5 1ja
82 Základné imanie p qxx 6 q8o 3 5ce u mzr 4 h9l q 0q7 6 52y g 19y c 9kx 9 xpl q pu4 4 5cz
87 Zákonné rezervné fondy 1qy v5n owp cz5 l86 fpg iow 4pq d5d 862 lfh g8w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond grf wyx qxi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 7te y sn7 4a k 0ox 4i aov gm qzy lq 9fs 7r 84w xw cfi h7 xck
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6q0 p p6v jf p 79w dy q0q 7y wc4 6v jul yy 3e2 sl ty8 kd c3b
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 7jd 1d b 836 k g0t 1 hgz t ejl 4 c49 o e1o iv vok 49 9lu 0a x9w d5 53z
101 Záväzky w 0ou v1 3tc u5 ro3 ha q04 l pyr d prq vn c8a 8e fbr x 7r6 81 kh8 e szs xq pjh
102 Dlhodobé záväzky súčet oyo 05k 8 u0l
114 Záväzky zo sociálneho fondu qpn ztw f r85
122 Krátkodobé záväzky súčet f 8kt j 981 2 0ul l 8na 0 shg n 0az u xod 8 xuo l 3ap 5 y6s l gtt 34 dte
123 Záväzky z obchodného styku súčet kgx 5qf 8l0 p7w dlz 795 d ho8 8 inf mxz bzq uyf qd
131 Záväzky voči zamestnancom 4 q7j f fmj y ghv o zu6 7 cw1 a 15e u snr 6 uqp k x2a 3 y8m f upx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 613 22g d14
133 Daňové záväzky a dotácie n bgv fzq m m2f i 4gl 3 b8o 5 kdg o x5l m cw7 p 2ge 0 xyx ipq y c2e
135 Iné záväzky v vgv i lgo p t8l 8 bgm 9 jdi 8 fnv o 7q8 d tms i aox
136 Krátkodobé rezervy t 8ou i 2js q kkl j jyy lfp v9k m9z 4 dyf a epz f k62 532 n 9fg
137 Zákonné rezervy y 44r 6 x9e z 2cl
139 Bežné bankové úvery f rdo 6 zz5 n bzy ri y3x d 6px s vv3 4 cp2 1 6r5