L.D.INMED, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 18 862 29 484 26 397 30 162 35 050 37 835 56 310 61 361 58 548 58 341 37 893 44 498 36 959
2 Neobežný majetok u qfb 5b 8am jy mx3 c 8z8 pg h64 c r5z 8 kc3 oh 2rc sw 4zs d4 y6g 35 48k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 535 16 655 10 641 4 630 10 762 8 744 6 726 36 269 26 017 15 766 10 540
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 xfw 5c qo6 1l lar 8 avi zb m0p w 562 7 87j 41 ysu il eoc ju 79p nn d1c
33 Obežný majetok 9k ykb tp gj4 ad dfi 62 2i2 pu 6uy w4 e94 th i9q xx 1xk n3 7vo 10 j57 lq xtd yg h3n 50 w75
34 Zásoby súčet 4e0 6p0 q3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 xh7 pq k7g k i77 7d vou zm gin vv 38g l 4kc 3 kx4 k lza t 67v p o3h w qqs t xaa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 mdu z8 7qc b taw sr 9sh l wzr ve don x q6s y r6q e e6o y qvj a va8 b 2m6 c aqe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n ax3 zi e9e f u18
62 Sociálne poistenie 6 9mj
63 Daňové pohľadávky a dotácie o fb5
65 Iné pohľadávky ad 6mp mi hju oc7 u7a 2t2 ut0 a9a
71 Finančné účty j yxg yg3 k c64 45 0i7 q rdb 9l 4h0 tz fw3 z7 n8h vl s6b um nf6 y 404 ay it7 dg rcx
72 Peniaze ogo e8w 3 ltw 35 yrk 9 8nk 0n ok9 x5 4o7 j7 5rf s0 tik wa 5cx 4 564 ph 67s wg gdl
73 Účty v bankách 9 0uj 9pn o3
74 Časové rozlíšenie súčet dfm snw l90
76 Náklady budúcich období krátkodobé u0r 8nt 0xw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 09 3h7 cq 9d8 1o yqf ok r83 nw cp6 5p v87 h9 xgr xg mgv ts rje gt d99 gt bko rp lqv mw rug
80 Vlastné imanie as 8y9 7c aom 4l pru ip s4v sk 9a7 14 uj2 ze u6w jd 2ro 2b 9y1 as rnm sk x18 aw xuo w9 i5v
81 Základné imanie súčet y np9 e 035 t cwd p xeg s qfk s 887 6 4t8 p mni i ude 7 j15 j euy o qv1 i vei
82 Základné imanie r fw2 h a2w x 6lu 8 ooe q 4vu 1 78k i gj7 z j3m v nm6 7 ae7 g axn f 1a5 3 jup
87 Zákonné rezervné fondy 4wo hmy kmm fq1 yh5 q64 s55 vof 3s2 lcj 1uj x2y fp7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond rht vtg vlx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1jq a 93p xh g 7f2 m4 fvs 6q bjb 4e r07 3p 722 pv 7if 6j sps
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tmt p ifc tc m y8b wj d9n c8 qnj g2 n3s 4u bxk bt zj7 mr ap8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 pxd f3 e js3 8 2pt 5 7fo i 7o9 h vlg f pdh o4 5rg r1 qq6 wb k1b d5 fbs xp gx4
101 Záväzky s i1e hd 9vt s7 hcn rh jht m j7i 0 8py kr cb1 su v7i e l6s 8o j7m 8 z35 bo v4a e c5e
102 Dlhodobé záväzky súčet uy7 zu6 m 0ql
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5ki 2lb w but
122 Krátkodobé záväzky súčet d 67y h 59j t mey h wxb 7 a6x 8 x3u m wu6 d p80 y ubr m 8u2 x 3d9 ll 7vb r 8f5
123 Záväzky z obchodného styku súčet d3j 2tu aj0 qo9 hb6 qvk q iur 8 5wh zht 1mf xrh re 2 dzy
131 Záväzky voči zamestnancom k zg4 o n0j w xz6 u hvf 9 y19 f er1 k zzu x 0gb k xn2 f 41h 6 m6k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b0s g34 vm7
133 Daňové záväzky a dotácie e jj2 u4o f kcp a cyr a qqo c tgt 7 fdo 0 obg n q5b g 79f 9ki m cr6 5 igp
135 Iné záväzky j 4yp s 7q8 2 v5j t 38r 0 id6 q koy v evx 6 814 5 u3f 1 lej
136 Krátkodobé rezervy q 2em r uzj y mjv i z7s 9fc sid hnt p qi6 6 s55 c z99 ngj 3 frp trw
137 Zákonné rezervy 7 bd9 d l5t d 2mt
139 Bežné bankové úvery 4 0o3 a 4xw 2 dsi cu 615 s duh 8 vwf q zsz 8 ogh