JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16338/P
Dátum vzniku
15.06.2005
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje menom spoločnosti samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 15.3.2019)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 15.3.2019)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 15.3.2019)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 15.3.2019)
 • výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 15.3.2019)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba (od 15.3.2019)
 • murárstvo (od 15.3.2019)
 • izolatérstvo (od 15.3.2019)
 • podlahárstvo (od 15.3.2019)
 • pokrývačstvo (od 15.3.2019)
 • tesárstvo (od 15.3.2019)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 15.6.2005)
 • prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom) (od 15.6.2005)
 • sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti (od 15.6.2005)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 15.6.2005)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 15.6.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.6.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 15.6.2005)
 • zobraziť ukončené
 • konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu živnosti voľnej (od 15.6.2005 do 14.3.2019)
 • faktoring a forfaiting (od 15.6.2005 do 14.3.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Rudolf Knut
  Dačov 9
  08271 Lipany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 16.12.2010
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Rozhodnutie jedinne´ho spolocˇni´ka cˇ. 2_2017 zo dnˇa 3.11.2017.asics
 • Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • účt. záv. 2010
 • zápisnica z VZ
 • účt. záv. 2009
 • úplné znenie ZL
 • dodatok č. 1
 • rozhodnutie spoločníka
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2007
 • not. záp. N 119/2005
 • podpisový vzor - Š. Jakubik
 • živnost. list
Dátum aktualizácie
22.06.2024