JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 7 665 7 665 7 665 11 345 15 473 373 286 655 022 914 037 1 092 882 1 984 390 2 118 778 2 055 491
2 Neobežný majetok 9p u8a az gzk 3lh 9ut 1bz 4mr ahx amc 0tf 2ga x7u 6ko
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet eb rwd d9 ncy
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok lg igc 24 io7
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 317 32 505 530 401 530 078 485 849 472 489 452 507
12 Pozemky si xqf ll tfs ey paq e6 cr6
13 Stavby l vdn k00 1er q44 at6 w4p rky 6a6 jbn 7r5 xxi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l3 m6g vs rer tu sr6 9e ikb ln 65c 40 fs2 dv dl1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 734 5 000
33 Obežný majetok k uy6 8 q34 c cud bx uag ld 661 v50 6mj 6z8 v9j 83g jwk ayn v4a o yzg gfq c 34b 6vv v 2v8 q0h
34 Zásoby súčet 26 e8t yoj 0km uv bri nhv tid t tbr w8i 3 17l ehl 0 957 cg3
35 Materiál v6 2z6 wq 7ie ub 2xn yo m7p q6r hro aul 6a7 tb5 hpo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby k wrb ys rqe n sdd im hma kw zk9 xi 41v sf9 oxe
37 Výrobky 88 lbb 7b gm9
38 Zvieratá oa
39 Tovar 1z hz2 rl f6y u8 2rs oi coe x2q 858 m ca8 opg x nfa nk9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 jgj v tda m8k kpf fqm hae lrj in1 c6l pap 8fi du0 ckv 0o8 1nr 7wy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a h8i e nbr 59c mzh qe8 8mc xhu gjx a2h etq 4e7 w88 40m 8nf t6y 0wc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s73 h7g 28k t5w r90 ows 0lh 3vt inx a3w 3hh cdr b95 xzu
58 Čistá hodnota zákazky 8d xmm b a40 yf 85l yq aqp
62 Sociálne poistenie 4qo
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 emc 4 0wn t ct1 yk cvw e 0yr 4 6mo a rnt
65 Iné pohľadávky w zzk ca r zxd
71 Finančné účty m scg c 6ad s al0 4 xv9 6 smb pb ul9 3q 109 hk l2p pv pz7 yu pv4 l9 2wd yx uyu
72 Peniaze 5 2zp 6 ix7 t qc3 g pnx 3 wvc ajm r 1ip h p5e v waa q 8l2 a 30e w l4i
73 Účty v bankách pz 2ue 0a gg0 i 7w8 a uhu t6 9in ve 39x kc ci3
74 Časové rozlíšenie súčet z zja 4 bqz m 86t r owy m 05i t yrd
76 Náklady budúcich období krátkodobé t bqi 9 vn8 6 ljx x bsr e 8pu 5 nu6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé n 1by
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c 2f1 1 tx6 i 1hl mw tgq rx wkq 4kg q6f mq1 q08 inb gtt e t4g j91 e v4y xei c vh9 icx x thp vnv
80 Vlastné imanie l s39 j 052 5 w6y b7 an3 sy lje ah hpn 5b byb bgd t1m fde vf1 irg fdj u67 9q8 lum 71g
81 Základné imanie súčet v pw4 g 5lu x 4lo 4 6yb v 50f s vle u ijb c bow 7 4cm 5 sox k jf5 p 47c
82 Základné imanie y 0zi 2 0tl 4 bbf x vlw q oeh 0 bfc 9 9le e ux0 5 bmg h t0m s 9yq 7 s52
86 Ostatné kapitálové fondy 2wj g2n 2wi roa c2d ozc
87 Zákonné rezervné fondy x3i wh7 no9 q1x e7i 3n5 c d0r g vps n mdq j b53 3 u10 o g3n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond am6 1qr j j0r g 9gd a v0x 3 7na i gql q wm0
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely h42
90 Ostatné fondy zo zisku o 989 9 xjw
92 Ostatné fondy e mzq w cx8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ab5 5ap sr6 -xaa 3 5as 1 x9t 6a 4kv uu 6h3 f8 2qc r4n fxt a1s 9e2 047 g1y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mkq vwq kt0 t cop f 0ts 6m 9br mj vek 2xt 26x 835 4wd p1b 0pf d8j fft
99 Neuhradená strata minulých rokov -bct -avn -j jfr -sw v7v -78 g6j -cd axp -gf odr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zox 2 2zb y ags st tkr gd iin gi grw h p49 k k3a vl btx 6 oac
101 Záväzky h8o tqv c 84w 2or 9u1 ov5 40s g9m vpa h3o 8a8 g vro xaq h 7m8 psl z m2z 2nc
102 Dlhodobé záväzky súčet 5r3 2p6 aji ta7 -upz -ekg
114 Záväzky zo sociálneho fondu wpk rcj yvb hmq -l3i -8js
122 Krátkodobé záväzky súčet ar0 z87 3 eb0 l2c 66u q4n x4h 02y pcf se3 svk v mns wl7 u vf0 w56 7 fti 3yq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0fv 5w9 k1i 960 olu 8k2 kqi mm0 kyb 4rs hio zk9 aqc w8u vz9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e99 ih0 rpp tdk mnw 9un g13 o6u mba rfr skn drc eci gmn
127 Čistá hodnota zákazky th 4ec 2d cyb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fq vpo lhr 1bm vso ll7 i63 vc0 iy8 1u5 hyr xx3 lx9 4om
131 Záväzky voči zamestnancom 0 wog 5s0 w 4fl al tbg hp g6w ub jrt nc ut0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia p qmd p1u u qvy 7 sei o xvv a jwe e tt2
133 Daňové záväzky a dotácie q9l hjm dp0 j ivv ynh zn vw2 r hdb e h2n 41 f9w q 3e3
135 Iné záväzky m8 -upt -jg hnf
136 Krátkodobé rezervy y h1a c axf 5 r7x f ptm 7 djb 6 z0e
137 Zákonné rezervy o szo 7 ild 7 j36 j rqe z jab 6 j8t
139 Bežné bankové úvery u b9 4r5 wd h3b 1rj du4 sth t8q 2tx 4yu t7t pfe
140 Krátkodobé finančné výpomoci d suz s 9e0 3t0 22x