JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 7 665 7 665 7 665 11 345 15 473 373 286 655 022 914 037 1 092 882 1 984 390 2 118 778
2 Neobežný majetok i9 09z yu 82u rn9 wmo qfo 08z zta 3sw 8ul 8ag
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet yx 3d8 q4 ju7
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok g9 iub ke s8n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 317 32 505 530 401 530 078 485 849 472 489
12 Pozemky kq 9bi ap kyc l1 7ol
13 Stavby i 1bp 1w4 tih c6a 6tp nng 2ap c0u 5y5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1t 84b pm f7j x1 m1a 51 m1w 2w tio z1 77w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 734 5 000
33 Obežný majetok h 4j4 r obn 1 yrk 3h 2ga ep oi9 gft db3 feh qi6 h2e fyf d04 nsv 7 gfg gk8 i kfd usi
34 Zásoby súčet 7d a4m yr4 tkl lb g54 xjj m1f d hl7 yd4 q 2zr bzh
35 Materiál fe xpz s9 1sl ml fl4 dv t5x tw0 5wg gri pz1
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby e y8p sa t37 o zab og 6w1 34 jxm 03 xol
37 Výrobky uq dii ou qys
39 Tovar 4p vrw 2l gbs ef 1fe 6a 1ky z2w tfd 3 4i5 5kf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2 jat f o0o jx4 kkz vjg ka8 roe zr9 dyh voj 0q8 at7 jj5 wtv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o dxw 2 4ze mzx lg7 gld ijv 1xg kq1 hza hdb i2h g47 fae q68
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kej xlq 4wa g8w 6ks 2ot ady u1y eqb gh6 5pt 0u5
58 Čistá hodnota zákazky az t67 t cj1 pe 8zq 15 emz
62 Sociálne poistenie fye
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 649 l kvq g 3lz 6f h39 5 aww n 1bz
65 Iné pohľadávky v 19r 4t
71 Finančné účty v 392 c gel h nsn p 35d 3 gje 5p l3c 32 8sd iw vrc kq 3do 1g e5z cr y48
72 Peniaze 6 tp2 2 u4c 6 j7d u ut2 0 sse 6wu q hel 9 adw l 4e5 i s2m d 4h8
73 Účty v bankách m0 6ne y1 jcm x k5n n a56 g0 e67 a5 fzw
74 Časové rozlíšenie súčet 9 kl8 w tvz m m6n 1 ikd f hzc
76 Náklady budúcich období krátkodobé g aj2 h r2o 4 qpl b j5v f kdk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q wxx
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 kck f x9o 5 3wl lk a0g s3 it9 8wr bqg 9t2 44l 373 7uh n y21 zxp f lnz a74 h hhu xvr
80 Vlastné imanie 8 k7w o x4u m gxx u5 ju6 rg uf5 ja cw0 nq cp9 l1e dr0 dqz une v1s uns crw hct
81 Základné imanie súčet w 2ql v scj j bcf q q6e j oli b f68 k plq 4 0ns f yce 2 i64 g f34
82 Základné imanie y kw8 t cop z q35 y lqb o xus j b3s g 0bk 1 goi e jaq w nql u skf
86 Ostatné kapitálové fondy 5tk q3y x51 u4n
87 Zákonné rezervné fondy rua ufq kbk nfz htg c30 g jsm w hfk z r7t 3 afk s d76
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lpi z2v 4 jt2 h 6ai l p7n o swn 9 6fe
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely nx6
90 Ostatné fondy zo zisku 8 wx4
92 Ostatné fondy w hg7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6ja djn zo2 -9k8 i u9j s c0v bm 8i4 g2 233 xu qsc 0q3 10u ajt 2ns
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zh8 h23 m7n s 8px 4 xjs ur k4d dv iwc gjn 5ze xn0 zus qkl yug
99 Neuhradená strata minulých rokov -gkp -del -f ab2 -j3 s7q -3z 9gb -0k wci
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8q7 m lbp 1 xq4 tu s7d 8x rj6 ou e6l y zyy p yav zg lpa
101 Záväzky i6s t5j 6 o8z r29 fun sau 7md wem qqb 25s 406 u 7je 193 l u20 qxy
102 Dlhodobé záväzky súčet gko rkz nhi idf -2yh
114 Záväzky zo sociálneho fondu mz4 m66 oru d0s -82e
122 Krátkodobé záväzky súčet mv2 x24 9 3ge amy blt jq9 ng1 p7s x8g isk lie 6 u8u dox q gg3 3kp
123 Záväzky z obchodného styku súčet b1n fmi 4ok q3o 04d b3m w1q ed4 3vm 93l g4s q9n 03p
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ij7 95x cw8 15n gfc 4p9 cph nno xni 1f2 0fa qgm
127 Čistá hodnota zákazky p2 pux hq 5ei
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu me rwk 3ic 818 nyf xyw wsd ta9 xtm 501 gxv jjq
131 Záväzky voči zamestnancom 5 8t6 wsx k 4ju i7 dem h2 x6c m4 ofz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n o8b jr9 5 7hy e vsy 1 66a h ac6
133 Daňové záväzky a dotácie erd 5hc hga 4 q3p uhr le 9m3 b tik u uqd xl k7e
135 Iné záväzky ea -20s -ry juv
136 Krátkodobé rezervy x zzk 5 is6 5 8o4 x hfc 0 wcy
137 Zákonné rezervy d 04w f 5ii c k3c w q0b y uva
139 Bežné bankové úvery z ly qiv o7 755 bcy jik wap pup ekw x01
140 Krátkodobé finančné výpomoci q tju 6 7sa x0c 11o