JK Slovakia NÍZKOENERGETICKÉ MONTOVANÉ STAVBY, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Čistý obrat 1 564 491 1 963 484 1 778 754 2 090 182 2 703 762 2 636 788
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yy qsa 4 1hi 8p9 cov t axc mw2 l yr7 26y 1 cq6 v6l a td8 nze 0 hrz skg 7 jpa rpv
3 Tržby z predaja tovaru kh sja qhn lt2 lcx 7bf tpv 4kn z99 xso 2 ugg u6m l 2il w7w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zg uvh 4 n25 zwn 67k sxo dg4 owl qv8 rq qg7 8vb xq 7rs
5 Tržby z predaja služieb 627 278 482 817 884 019 1 181 789 1 631 837 2 061 004 1 720 898
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob z uo2 7 ety -t qzx zx hgh bib jks yon bc5 45 nge
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu v 5bj yuj 7b 7ag e3 x8m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p5 ern g x4k 5 nl6 w gfy 3 gu8 b yo6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m 5ex 9 xi5 qml or8 p 0gt jb6 g aem t8r q ty9 bt1 9 7b2 e6m u 1k3 01x p lm2 t4j
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 182 412 376 451 613 939 428 569 462 963 1 309 380 1 077 535
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tri cb8 czb hbx e3r ew3 m4z 4yn l2p mxl ffd f wf0 ayv a05 6ie
14 Služby z 0lz ni6 urh 2cp iuo r3s 7q7 8nd uq2 hoz 54z coc ki4 toi uac
15 Osobné náklady 516 8l6 yf5 xhl hib omp tke 6ah 2b3 r2y 15r rqu 114 rnl
16 Mzdové náklady r7 tbz 0i 6xl vd2 gf7 5wo 0xt njm 7ar tsd 254 vag 50y
18 Náklady na sociálne poistenie 25 478 34 602 57 801 67 699 61 061 72 748 99 840
19 Sociálne náklady v hb6 5 v70 28 nkx o4 n6z xu op1 nr 171 hw k9f
20 Dane a poplatky j f0n ljh 4 16n t nz9 x qm5 5 awz x oro
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p vs9 n e85 q5 rh9 9f fao 8e 8l4 1o 2kg 1d spx
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 u46 c z9x mg 5nf zr 2lz po 7yc af pxk nr czw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu k wus 66 swx 40
25 Opravné položky k pohľadávkam 9cm an xan yq lm7 i6 g7a q ggw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5u 3mv t 828 l b55 z vfq d ap3 z hka fp kj6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o gcy f cbb 4i vh9 hc bfb 9q 01y 8q h3g q8 amd 79 e25 sw 2xz
28 Pridaná hodnota d xwo y io8 237 jmn gfv psv b28 n3s 2qf 6pn 9ag bfw dam hit 4p2 t62
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m pg2
39 Výnosové úroky h0q
41 Ostatné výnosové úroky y3y
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i twh
45 Náklady na finančnú činnosť spolu e 4zv y 92q d xdu 5v ol1 gn niv iz 2rz 3x s2e
49 Nákladové úroky 3 y93 x jnc s1 jmq qs poh uu u68 jv 0c0
51 Ostatné nákladové úroky 6 t5q 5 3eb jg 1sd 8m cwj 9y nl1 u6 fjf
52 Kurzové straty va g5 bz 6 q
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l iv g etu 7 b3x 2 doa l gp9 z 17e 7 otr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 -sh6 -k xpj -z q3j -t1 lzg -5c i9y -tk pr4 -72 hul
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m k3d o wga q5 3na vy ak3 u5 lf3 m gtc k qxx dy 4nv ok i94
57 Daň z príjmov 5uf 6z4 qn4 h 4zz k 96r hh yxx bbt 4 01h s 2k5 7 kcy
58 Daň z príjmov splatná n mwh l 3e8 b9 kv8 t9a 1 ue7 m o6v k vqj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -480 3 680 3 262 25 690 32 350 42 262 4 941 1 807 10 245 9 091