ADEX TATRY s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16771/P
Dátum vzniku
24.11.2005
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť navonok zastupuje a v jej mene koná konateľ tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva (od 15.7.2015)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 15.7.2015)
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 15.7.2015)
 • Kuriérske služby (od 15.7.2015)
 • Skladovanie (od 15.7.2015)
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 15.7.2015)
 • Prevádzkovanie športových zariadení (od 15.7.2015)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 15.7.2015)
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 15.7.2015)
 • lešenárske práce (od 21.2.2006)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 24.11.2005)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 24.11.2005)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných, ako základných služieb spojených s prenájmom (od 24.11.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností (od 24.11.2005)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 24.11.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu (od 24.11.2005)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.11.2005)
 • reklamná, inzertná a propagačná činnosť (od 24.11.2005)
 • usporadúvanie a organizovanie seminárov a konferencií, kultúrnych podujatí a výstav (od 24.11.2005)
 • poradenské a konzultačné služby pre čerpanie grantov z fondov EU a SR (od 24.11.2005)
 • ubytovacie služby v rozsahu voľných živností (od 24.11.2005)
 • inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností (od 24.11.2005)
 • murárske práce (od 24.11.2005)
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien (od 24.11.2005)
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb (od 24.11.2005)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 24.11.2005)
 • výkon činnosti stavebného dozoru (od 24.11.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
 • Igor Szaffko
  Vklad: 6 638,78 €
  Splatené: 6 638,78 €
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Igor Szaffko
  516
  05952 Stará Lesná
  Slovensko
  Vznik funkcie: 24.11.2005
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.jpg
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2011
 • účt. záv. 2012
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2006
 • dodatok č. 1
 • úplné znenie ZL
 • živnost. list
 • prehlásenie SV
 • podpisový vzor - I. Szaffko
 • zakladat. listina
Dátum aktualizácie
04.04.2024
Domény