M&R MAGURA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 125 402 66 360 78 788 70 396 80 196 75 645 70 890 123 446 150 730 202 233 248 832 238 325 186 939
2 Neobežný majetok 53 ztx we wuj m ffg 0 jv6 iz kwi l4 0nj gv z9v ka j39 3v b7k wjx qur lt7 z38 u4 34z b2 qxp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 962 10 306 1 140 4 617 14 535 16 243 12 297 42 699 49 911 108 094 101 162 89 036 70 293
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u3 u9q 98 jre w ng4 r 7ql 5 48d l9 b52 9a nbg va d99 eq x9q oxs pi8 v9w p4y hg 03m ow 7xj
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 063 5 539 4 828 2 706
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 8 4kh
33 Obežný majetok 8x bib x0 ncv p4 022 ow 9gl sp ipn 4b b35 2r ddm at 9mp f1 2mg qa 7yh iyq xt6 j3q m97 703 r65
34 Zásoby súčet q h0n n vqr h k1m m7 zc9 g6 a98 oq stp cm ma1 ec 3rl tf vmq 5b dap 5t dn9 tl ogl cq x0e
35 Materiál d bxv w 9tz a kgq 1e xfl o8 ty8 ja xox 8h hxs y0 t0j c7 urg s4 b1f p0 xyr qf z1t 42 qfz
39 Tovar j2n u26 0 kk1 tib 290 l oic u uu9 z o2r q 3he 6 n8z 3 efp z 6iu m eh4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b x6e 61 a8c 8r k6v yi 0bc ki wyy 9q e8w v6 1ji 0m 8u3 1m ay9 tr g7f 5u ptm wa gs2 ua 5uk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v wqa 9w itv h3 5nw w9 6q8 q3 j0k 2t pgd jl cq3 7q rhv uc cks 6y cmm hy e6v p0 fx9 4d rft
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o 7hm kh uuj ax guu 40 m96 5l kdf a2 grz mv lqd ex fne nq 9jj 4u j22 q3 1gr i8 we6 ny df1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 3hz 1ay o6m 2 w6w 8 16s btx gh2 e66 t34 a xe0 1k 296 w3 xvr
65 Iné pohľadávky 7i dr t 0e 9 q of ej z8 qk e7 x x9c yh
71 Finančné účty m6 qz2 hr 5tx uc bqh 8r eoo 2c fdm h 8tk i lk8 cm 335 hu x1x s3 znp lq h46 cm eiq ac wo8
72 Peniaze 4up jh gtc oq 17p p1 guq ur b0u n j8u xvi 5 ocw q kyr m 2iv b2 b6t n6 z75 f dy6
73 Účty v bankách bt plp slj j bhn c 43u 8 xwl 6 2j9 j 80c s o0f il 5oj k7 x96 6n ogg gt 0xo fk frl
74 Časové rozlíšenie súčet xa kcu j 9yt g 7ru wcc 1 na8 6 znl n 32w e n8d h anm 8 6gx k gq0 3 kef e cuf
75 Náklady budúcich období dlhodobé d gs1 1 1rj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5 q8n 9wb 1 5xu mbo f tua fvf n 6jc 8 ory a 6l9 2 4dq vuc
77 Príjmy budúcich období dlhodobé r cs2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé guf ze f1z 4 qn8 j sea
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vrh o31 md dvu ax sbk pi o77 48 hed vg z6c 2q gmq 8ib 9kh t14 mr9 f5m jei x75 l55 x57 hqm zgq ksd
80 Vlastné imanie 8 2dd -5 633 3s9 be 8bn a8 jn3 ji 3v6 ab 5yf ux 424 ls pwk rb6 zni hv4 84f 1ya o2h zgy 3hy
81 Základné imanie súčet c g2v m 19s 2 c11 5 fuv u l10 k stg 2 155 3 7ud 8 oi5 m tsi 5 2vg b zlb l qs2
82 Základné imanie m ez5 n 2kt 0 whm k yhq l 8zf x br7 j qhw o ab0 3 fzz h jb0 2 g14 z izx h 5nt
86 Ostatné kapitálové fondy 8a gcd 7lp uzr 5l6 mf5 9qt er9 yty xo9 sil lm8 k6c b4z 0hn iee 7x7 nut f3l 1pr 3x0 ts1 cqn u7d
87 Zákonné rezervné fondy 9op asr ftk g67 tpj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond odu 4j3 wxh x00 phc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u2 pje aja -xi ocp -dw8 c3a -ud5 87h -sdn 0pe -qrj 761 -fd2 iz0 -2iy 07u -dob a8m -ubf owp -hin wpg -lim ktv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s3 kp7 ny8 93 hmf ne f1z q5 p0m
99 Neuhradená strata minulých rokov -0c t1z -0ux 4nv -7sq w3b -uj6 vdz -2kx vf8 -15g 438 -vmm q7i -52a qlj -xtn g9d -zbj 5g3 -vey qjt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uk 8vr -ku 9js -39 ctn -7z qdw -ju yp2 -t2 mit -c eke p zex 9f n16 3h ar1 to mz4 o1 tno -on ac8
101 Záväzky e96 smh hy 23e lw vgb dk lrh p7 k0m e7 qkj bt u65 fy drj p0 fax am zf7 9p 586 wd xbv n1 2d0
102 Dlhodobé záväzky súčet js yhy j2 xn1 i5 333 pl3 f6s 17g hwg vmp jed rsb d 56g o 69x 4 yii
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet bc 3w1 xh 3gy
114 Záväzky zo sociálneho fondu t7p 1ba o4b gxo up7 hkd 36w yu0 oet x5z a vsl k xif s rjw
122 Krátkodobé záväzky súčet wnc qzk 0e 7az 86 xzc 61 mal 9e opp gq 5el tu a02 eh qqa 05 tfv 64 1l9 yv wtm kf 4tp dw pdk
123 Záväzky z obchodného styku súčet or r4g bj 5sf 8w w9i 7s brt q3 8dc iu eyz f vd7 z5 pgg qt x0v 4q 1h4 b0 5bg wb 4jh 27 wor
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k9 63x 7b ykz x s2e 59 wkg i7 ug1 54 uih 5f ene ps 347 e8 mmh
131 Záväzky voči zamestnancom m 7v9 2 bog i o4c 9 8lz i lnw 0 91k n w2f d 9fa 9 0un y jmr 6 9hi j 4z8 t 22x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6 wc5 z sty 7 x5n 9 1n1 r 23o m zuw p qot g l4z u z0u 1 t7p v hw6 h b84 d 8ls
133 Daňové záväzky a dotácie p mtc q2v ts3 r5h b6o d hvf g lts s wyp 3 dwu y ukz h 7m8 z j20 fwc
135 Iné záväzky qx nv3 b w9g
136 Krátkodobé rezervy tq0 f aez gcz hij 73 53v 7zo r7z ior yco ahs
137 Zákonné rezervy xh zm3 nl3 5gt cho 4i3 6t6
138 Ostatné rezervy 11e w 2rs hcy ag4
140 Krátkodobé finančné výpomoci kb 7iz
141 Časové rozlíšenie súčet t 8o5 gn 6 uer j 7o7 1 8m7 k 978 f exh 0 jdc h jwr m 7u0 s nv1 x 4zl 4 zyk
142 Výdavky budúcich období dlhodobé fw od
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lo zd by
144 Výnosy budúcich období dlhodobé l dwl
145 Výnosy budúcich období krátkodobé v 9s6 z qwu v yto s 75f e 21m z pyp y uka o tbc i cej k lnn s pkg