BR - OBAL s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
145421/B
Dátum vzniku
06.10.1997
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • výroba a hutnícke spracovanie kovov (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • administratívne služby (od 10.1.2017 do 2.9.2020)
 • montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • kúrenárske a vodoinštalatérske práce (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • zámočnícke práce (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • činnosť stavbyvedúceho (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • technické vybavenie stavieb-zdravotechnika-plyn (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • technologické zariadenie stavieb-zariadenia pre výrobu a distribúciu plynu (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • činnosť stavebného dozoru (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
 • technologické zariadenie stavieb-zdravotechnika-plyn (od 6.10.1997 do 2.9.2020)
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vzdanie sa funkcie
 • Podpisový vzor
 • ZL
 • Zápisnica z VZ,PL, pozvánka
 • Pozvánka
 • Zápisnica z VZ, PL
 • Rozhodutie spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • ŽO
 • Rozhodnutie spoločníka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica z VZ
 • SZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za r.2012
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r.2007
 • Účtovná závierka za r. 2006
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • účtovná závierka r. 2004
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke za r.2003
 • Výročná správa za r. 2002
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
 • Pozvánka na valné zhromaždenie
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r.2001
Dátum aktualizácie
09.07.2024