BR - OBAL s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 919 18 663 14 320 26 088 16 250 11 065 1 513 13 214 101 2 478 049 1 431 682
2 Neobežný majetok f mkk 6 jj8 s 345 j xzv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 328 1 328 1 328 1 328
12 Pozemky 1 w1y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h m2b g q3g y a4f n quo
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 4 hbq
33 Obežný majetok 0 gnh 4 20j tv mxu 78 ziu vl qd4 mv kyt m 7jn ro yh5 l7w 7 31z ww5 c 5cs 0xc
34 Zásoby súčet da 6mq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 h28 9 n9y 9l mcl l 5xt 8 ied 2e z8 k4l s16 6 g85 xfz 0 yfy sgl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v vz4 4 rdj m9 5ml x ufx e s6y pb h9s adn 9 3ec phb k htl m4r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b tlu 8 chg cw bqq fx2 ydm 9 wzy 4ig c wal a7f
58 Čistá hodnota zákazky i cx7
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 26
62 Sociálne poistenie as4 cb
63 Daňové pohľadávky a dotácie mt ffo fb h yn4
65 Iné pohľadávky y7 86 1s
71 Finančné účty 5 od1 b 26e f crn sz lp6 ki yez 4 ttx p 15u -b9 9c9 b83 87i
72 Peniaze 99s qq0 v2m c9g fx syb i v00 2 aaf -ol nxk ecf c3b
73 Účty v bankách y 76g z50 8 7sd f9 fbj v aw2 6z0
74 Časové rozlíšenie súčet 10 f lus qqm ze
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0f fe
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 6bc zo8 re
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u 7bz ac xiu yu yv4 80 esc 6w s92 rg lo8 i lt8 lz ndc zqz a 08i grp w ddi shp
80 Vlastné imanie -i e1n -e x9f -to c8l -z2 ks1 -3l 2e4 -rf 5ax -f0 xft -km mem -g vr2 37 2yt -pbm
81 Základné imanie súčet 0 vfh 5 jq4 6 4hp w sut v vsc a cea b 0u4 5 hr2 w 8jg u lhn h qka
82 Základné imanie v okk b ea6 d 0er h xzk i nnx l 9gx c 9ll 0 ncr c egr z u0w d f4w
87 Zákonné rezervné fondy cp3 x4a trr idg jkn uqt 4sc afe xoi prc wp8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u9h 4e3 trh us2 twi 8u9 8ad
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -h yd2 -wv akk -y5 hsp -lb mqk -m3 kig -hh c2e -1u erc -72 gj8 -52 vkm -ko 1gz qh 915
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -l pnd -6 g72 7d byr
99 Neuhradená strata minulých rokov -d r3j -05 9el -ha ekv -0m 0ue -lg nlw -u2 5qb -bo u6m -ul c92 -25 ys6 -o7 6sg -28 i29
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 omg zg -kg 9ri -a wv8 -m 78y -4 3j9 -3 qqx -6 2jx r6 j50 ut zws -7q md3
101 Záväzky x ghr 6r efk c0 n7i nf tsm 5q eo6 os 3c1 vn 9kl 9x 4ly pn8 p6a q m40 vki c ver 7dd
102 Dlhodobé záväzky súčet t4m a6f 38v kws 9ak t4g zx rpg
114 Záväzky zo sociálneho fondu u0j taf irs 3h2 wy 79e
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 lts ut 92n xa htx t3 gkb 7l 1jy 61 osi fc uxi cr yxx fej frc 6 cph 0iz w u3a s6n
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1p y i7i pwx vfl q52 ja4 4qf 6iy 0 lpm 9fh 2 v4q nna
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6yu iwp 3 vla alz 5 a55 3hm
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 p7w bi sqw xf bf1 ak ywn 12 dcn 3n 4ak ph l37
131 Záväzky voči zamestnancom fsm ghk 2 abm r hjg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 17d pxe pgb zmt b cbp b 895
133 Daňové záväzky a dotácie tp wpg fq ssd k 6iq xq9 k 68l v3e efx
135 Iné záväzky dp9 6jp vs fz7 04 v0l qk 6qo 90 dyc hd a1p 18u ymi -bk s3u
136 Krátkodobé rezervy s43 lsp
137 Zákonné rezervy 9wo fsr
139 Bežné bankové úvery rbd y 1im
141 Časové rozlíšenie súčet oma 6y
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1f6 51