DELKO spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11026/N
Dátum vzniku
02.06.1998
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov za spoločnosť koná samostatne a za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis uvedený ako podpisový vzor.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • reklamná a propagačná činnosť (od 1.3.2005)
 • výkon činnosti stavebného dozoru - pozemné stavby (od 1.3.2005)
 • podnikateľské, ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo (od 1.3.2005)
 • faktoring a forfaiting (od 1.3.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 1.3.2005)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 1.3.2005)
 • realizácia bytových a občianskych stavieb (od 2.6.1998)
 • výroba doplnkových stavebných dielcov (od 2.6.1998)
 • manažérska činnosť v oblasti stavebníctva (od 2.6.1998)
 • kúpa a predaj, vrátane sprostredkovania kúpy a predaja nehnuteľností (od 2.6.1998)
 • vykonávanie maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti v rozsahu voľnej živnosti (od 2.6.1998)
 • sprostredkovanie obchodu v zmysle platných právnych predpisov (od 2.6.1998)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Milan Bilka
  Fialková 8
  Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.06.1998
 • Bc. Milan Bilka
  Fialková 8
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2004
 • Mária Bilková
  Fialková 8
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2004
 • Bc. Mária Bilková
  Fialková 8
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2004
Ďalsie právne skutočnosti
 • Konateľovi Ing. Jurajovi Kmeťovi zanikla funkcia dňom 15.5.2003. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 15.5.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.5.2003.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 31.05.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z STAR KOMÁRNO, spol. s r.o. na DELKO spol. s r.o.. Právne pomery spoločnosti sú v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 4.1.2000. Dodatok zo dňa 7.1.2000 k spoločenskej zmluve.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.12.1999. Dodatok zo dňa 22.12.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.10.1998. Dodatok zo dňa 27.10.1998 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.2.1998 a dodatkom č. 1 zo dňa 20.5.1998 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • SZ
 • Zápisnica z VZ
 • SZ - úplné znenie
 • Rozhodnutie o premene
 • Podpisový vzor Bc.Márie Bilkovej st., Márie Bilkovej ml. a Bc.Milana Bilku
 • Úplné znenie SZ
 • Dodatok k SZ
 • ŽL
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Dátum aktualizácie
25.02.2024
Domény
 • ,