ZRAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 250 304 234 821 504 126
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet omf sfu eyf 1n8 3ag 5m0 2v6 7xd qir 6tx 2dv jq5 2hn 2v4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e4g vpt j8 ns8 go pgu 7c j7c l1l obl 1ca l1l ddk bgs
5 Tržby z predaja služieb 218 892 210 827 481 506
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8pf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xcs kuz yug 2je b6m c9n i0e sy8 9gz mso dys qzc 0sk cm8
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d6n cco 1de 5uf ogc 4dp lb7 kxs 4bc tgo 1e3 yzq 3d4 ks0
14 Služby px xbe s3 iun 0i kcr g1 yri 0m 0hp vs 6pq gd 6yj
15 Osobné náklady bs vfs 9n i8z hn lkj 7e 7ai l7 ogh h4m lyr 3i1 1rg
16 Mzdové náklady v9 vny o0 07j z3 9ej ka cyt
18 Náklady na sociálne poistenie 20 712 18 259 18 784 21 382
19 Sociálne náklady n zwt 4 nzc 0 1hx t amx
20 Dane a poplatky h 6do 8 hnf 9si ixn c3m 3n1 o8r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a p0h 3 uwh 2 kt8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0 7q2 p njo
25 Opravné položky k pohľadávkam zn rtn z l1y -j vlr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 dcs c toj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o cf8 -k5 u7c -i5 duv 58 jq7 44 m55 -5 eos -o w1y
28 Pridaná hodnota 5a 42u gm fmc m5 667 qb1 tm5 dng a7u bba 56l e1y t01
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r s5z 6 p e
39 Výnosové úroky r uo3 o 7 b
41 Ostatné výnosové úroky qa5 l b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c nbm r s8o s 47m x mzh c 2kb t 87s j 6vu
49 Nákladové úroky qcy l6g vto z24 7 e5b l i7d
51 Ostatné nákladové úroky j7y f2a sh8
52 Kurzové straty c po
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť u kmz z gh7 4 tkj 2 0lm 3 rp9 9 8z8 w 3fk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r 32h -h d0g -b 3hz -f 7x9 -z 82e -3 780 -j ry9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vfj -t2 a4b -2r tt3 xl b4z jv d9p -m 6xu -6 xea
57 Daň z príjmov 0pj etk f qtn 3 5mc zz5
58 Daň z príjmov splatná s14 ydl q eiv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 -27 443 -18 081 24 391 18 045 -8 110 -9 112