ZRAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 250 304 234 821 504 126
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8zt onf 8uh rgx czk cs0 hqs d7o jdn rkf aqp 79c myh 3cq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov see cqa uu 0c1 sc 73i 76 dk4 jwq ww8 xwb 8xu b61 bq2
5 Tržby z predaja služieb 218 892 210 827 481 506
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6pn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu f3g k2z 0g7 uv6 d2x oz2 9f4 o53 0so id9 lqn 0sd l33 ahd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mqr otm 2y6 m85 x2v cmc 71i uxq gxz 1i6 fgz php yk5 sh4
14 Služby fg 0h4 p2 6i9 d9 60u ff q2c h8 0qv zx 5cv 20 jco
15 Osobné náklady f6 0ti u0 001 ix smv s3 6q7 n9 yyp 15j 828 e6j 82i
16 Mzdové náklady su 6hf y4 dk8 li h2d 7r a42
18 Náklady na sociálne poistenie 20 712 18 259 18 784 21 382
19 Sociálne náklady v y8e q rmh 4 0i5 w 95a
20 Dane a poplatky i 9uy 6 oa0 48h 5n6 2xr uf6 0z7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku c sxo 6 a9n o mhl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku m mv4 n 7h2
25 Opravné položky k pohľadávkam dj brg p jru -a 4ck
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 doq a 580
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m mto -7l yh0 -7y cac in 0gy 31 63w -z gey -y 6vt
28 Pridaná hodnota yx gk7 4h 0fy c4 267 745 4ds 0tu h1y 4su t1z 3fd xk7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a ki9 t w a
39 Výnosové úroky p xyc 6 c 4
41 Ostatné výnosové úroky zfx a 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 8bm h 84g 2 tyg c i1s e 0bc 4 x9f u pjy
49 Nákladové úroky 02r 550 52r 6eh t u8u 4 mo1
51 Ostatné nákladové úroky 38p 9zn 6bt
52 Kurzové straty s 8a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b ses f al9 g 3z0 s n4g z 9j2 r 5b0 w 9mb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 34s -e okb -f 0mh -j 27f -7 zjc -f j7b -x lhl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dj2 -mh nlu -nz aug zp nzp oh loe -h 4vq -u b5v
57 Daň z príjmov s34 xbr d r4o k wq3 w8d
58 Daň z príjmov splatná hwd a0v j hrs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 -27 443 -18 081 24 391 18 045 -8 110 -9 112