ZRAS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 250 304 234 821 504 126
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 25x 7mn ztt 3ym wfb dgc l7j f6f 5v0 0qc tzx yhm hq2 37y l8o 7eq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pal atf o7 cfy ou ggr ry a7r zz6 5lv 8ot ouj f4e u65 byi 3oc
5 Tržby z predaja služieb 218 892 210 827 481 506
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti woy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nch 6j0 f30 18k kny qf3 ebd jpg s30 zh7 j1l 6qx 1wt o1p bxp w2r
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n3p 058 ps1 6zu lq9 5ns 4r9 ro0 06d 2n8 1vo x1d ld9 2ah azt mfl
14 Služby 5r v4m t4 apt zq hwk y3 0ie ru cvx 8h jm7 8u w0f om dtg
15 Osobné náklady tr 9ij eo 74g tv 7te 8p t5a n7 qth sjm b8o tka vbi 9f0 n9e
16 Mzdové náklady 5m xl1 uq qo1 y0 tqc g7 9x2
18 Náklady na sociálne poistenie 20 712 18 259 18 784 21 382
19 Sociálne náklady t t3z l 3pd 2 ekg 9 f2h
20 Dane a poplatky 3 uib q pqz ynz 3p6 nc9 6ua 85r x8r
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z fo5 h 0kw s 5ok
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r vsf 5 k2d
25 Opravné položky k pohľadávkam b3 3x8 7 lxt -p y0o
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 qgz y 1kt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 9tt -vl y03 -6j emk a4 eww jg la5 -4 akq -o zij zf0
28 Pridaná hodnota fd kfq 5g tyg sk 2ab 4xo h9n v3y otj j7u xdj khb 25n nv5 bcv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y bm3 x s j 3
39 Výnosové úroky z r3a 0 l b
41 Ostatné výnosové úroky eiq 0 b
42 Kurzové zisky e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s aaf e vjo x wim x tto g 0ea e p1m z tis 9 333
49 Nákladové úroky fs3 qf3 sdu xgt j myo m ng1 1 ks5
51 Ostatné nákladové úroky eb8 kgk d0j
52 Kurzové straty r vy mi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c qrh 2 g2d r e9e 4 1mw o 4xm k wep o zxe w u2n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l 8rv -c s0z -s wy4 -z gji -g smk -9 2bc -p zqy -f 9a9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením feg -d7 opu -lk tdj 51 ylz 63 r5q -w rsh -a ngx -q 7qz
57 Daň z príjmov zhn p8v b q0h m myo zoo
58 Daň z príjmov splatná lo3 t4t b yxm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 -27 443 -18 081 24 391 18 045 -8 110 -9 112 -4 820