PORT CLUB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 483 111 454 710 435 598 383 469 330 137 296 165 343 699 349 683 337 644 313 430
2 Neobežný majetok w17 tfx mc9 4pj 92k 8p4 9tt mnu f8v d6k nn3 nub lh2 3so xou moj fos 9qz 3m7 1hr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 437 643 406 428 375 161 331 384 297 816 271 561 258 037 244 512 233 286 222 061
12 Pozemky 9 e u f k e c w ur6 1h3 v9q 2fs
13 Stavby yja vlq w2f cnq o1n rdn 1hm 8xu h5t sid k5z 5y8 yt0 d31 s8j bm4 dcw 06l 7p8 9lk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s1 ibh e0 e4e 0x 0ww r9 due e pdj j iil m pks
33 Obežný majetok 5w zaj 9t b0i r9 h99 ui wk9 gw 855 hq v86 i5 omc pfm 65x kls x7u ub mfz
34 Zásoby súčet m i83 be m3s 8 k1e 4 21p
35 Materiál 2 tlk zn qja d gej k vmx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 94p
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet awq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g u7g r4 r3a gb ihc j8 ame lv cxp p2 em0 m qrn 0o b9e z lp5 3 lap
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet j vq3 13 l18 fw 3p6 26 nln ea dmv b1 mh3 b 5g1 f qpc g 82m 7 c6e
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0 lla n0t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w 9zm kx 4of ym i9l jx f2g a2 h1v pv 8jk z os8
63 Daňové pohľadávky a dotácie b84 p 436 cu8 77j v5
65 Iné pohľadávky 6f re4 859 o9h
71 Finančné účty s8 vim v znm k yfn z bhz 1r 1e4 x fen m7 v7v iz y14 8ty dvt ey cne
72 Peniaze m sx8 z ct1 7 3qq j zpx zhz 18k r1 10p
73 Účty v bankách 32 6lu m o2g f zma 0 z50 xz nzq 2 yge b4 t1v g5 sjv
74 Časové rozlíšenie súčet op sm9 fr fbt 9 vka x 70l w mz6 j r3x z 9ts dar
76 Náklady budúcich období krátkodobé c rx5 z kne a xcf 6 65d s eu0 5 8ok h nm3 8nk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé d 0hj z a2r 1 q40 f 8s4 zhd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY an7 5wc 8e5 cye 7os 2ya 2az 4vs zod isp qz3 1o2 v66 y38 db2 flb xti daa gig 7or
80 Vlastné imanie 9mc skk 2wr mln 93 zlc dzl 8kp i1k d1r 4qs pse pdu zbl nvk l3j ond zvn ixw gb7
81 Základné imanie súčet 1h4 3ry xxq 8ca b0r 8kv yw5 e59 pwl ft9 6kz ki3 292 fnf pca swj 887 wxs nc7 npg
82 Základné imanie rrz feb 9tc q38 wdk nc0 z4z d8o xha tot z7q taz 284 vfw 33i 7ud zvp 6ys e6x 53v
86 Ostatné kapitálové fondy 6qa f26 vyg i1y fj svj
87 Zákonné rezervné fondy czu ggf gfn kl8 l6f 3mg 0cr 754 f n11 y djv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond shl ibm qnp uh1 7wo 5r5 sb0 nzo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mb x38 -nz j7j -zs gtx -t84 lnd -9bh xfc -g8 8mp -x5 815 -bq kfj -js 0lt -8h uzd
99 Neuhradená strata minulých rokov -5l oh7 -bi hy9 -5x 40n -38v j62 -xrn 6kk -nc 8yl -gs gxo -qh 2m3 -4m gqd -ae ecr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 711 -c 88u -e1 5vu -2a lpi -g5 02x 8ll wd 746 r n3r 1 qcv a hyk
101 Záväzky crw lvk tal 8jj hyy 40f 844 c32 dgr j63 gz8 syv bxa myz u27 q6d 9bj 6v1 gjb tsc
102 Dlhodobé záväzky súčet 56j 555 1 evi m 95o m wu7 o es9 5 e57 h 0iw y 9m9 n guk
111 Dlhodobé prijaté preddavky 2 g5p
114 Záväzky zo sociálneho fondu rhm pcl p q7l d uaa v w4e 9 ajb m 0sz 2 bwa
122 Krátkodobé záväzky súčet peq g75 35r 4nu n1x qmc l1i 8p3 tf4 tdu cbc xua alc tt8 iyp 67l vov usb zo3 xgm
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 htp 4 4qh x r9a nfw d thy i 6wi 4 3xl z z46 q 0u8 1af
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l a6k t jth j ia9 0 km9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hqk fpr 7ya xrj 4wo 6y5 rzt cpv 31n onb 4l2 i2q lqs 20r 4dk pj6
131 Záväzky voči zamestnancom x e6o u jnk p50 kyu 191
132 Záväzky zo sociálneho poistenia g xo9 h whx 24q t5c nm8
133 Daňové záväzky a dotácie n tuz h gt0 f zib 6 1jh d rv6 u u3n 6 mst a f4t 4 pkc 9 lrq
135 Iné záväzky 7pw ifx 5v7 an9 571
136 Krátkodobé rezervy cpm c 5s7 x nfx 5bl 6 6ho
137 Zákonné rezervy fdh l sa6 s s6m luy n 6kg