PORT CLUB, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 483 111 454 710 435 598 383 469 330 137 296 165 343 699 349 683 337 644 313 430
2 Neobežný majetok qmh uu7 dpu z9j 2g7 ygb uvm czf 8lf j4l 18k 0eo k9f 69x tol eui dqx 42n hpc jd0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 437 643 406 428 375 161 331 384 297 816 271 561 258 037 244 512 233 286 222 061
12 Pozemky g 4 p v g i d a t4w 9e1 5e7 uub
13 Stavby kr6 mue wn8 a3h tel zy2 muy oh0 u07 im7 x1l gqb 159 a1x 7tl vc7 dh1 c98 zi7 k9n
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zt u47 jm xsf 3e ue1 by nha r tbj 7 bwb 2 bdq
33 Obežný majetok f1 5p9 2t 8t4 2e awr 8m 2ki uy nnd 85 w0l bh udx 9gx job fgi 52v t2 s3o
34 Zásoby súčet k 2ku nx uex s r09 k y2p
35 Materiál p 004 zu rbx u 0dj a wvx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v8t
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet rct
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 igu ev tgj 6l p8l bz xbu 36 snf hq h77 a zjw zr re7 8 rth i zgx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k y36 ta j01 tt 5qr 58 p0a y6 5j0 5j 8fa 5 upt q 05z b e07 f 0d4
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z f50 n68
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f tpi i5 mby mi yan rg duj pd uw7 ll bho o arr
63 Daňové pohľadávky a dotácie na8 i ehk ar3 8uv pu
65 Iné pohľadávky fg 5o4 bck xme
71 Finančné účty ti zx2 i lyr n btr 2 nj9 6x 0qu 9 r3g fb w33 ye iwy osj e59 70 8ne
72 Peniaze 2 0rd q dk6 l k56 v 1ax zpe wzq dl fgr
73 Účty v bankách nf 2wm j 8db d 1xo o wjb mb 80i k fbb qx usk 3a 675
74 Časové rozlíšenie súčet 0x 6i9 pe 2n8 d pj4 7 1dp f uyl 8 g24 1 vp5 msu
76 Náklady budúcich období krátkodobé u x02 d xa2 b bqu n chq n nh8 f vu6 0 xxq 8gh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0 kj0 v zu4 a 2j9 u 6sv 77g
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w5w ezj v9h khh nql nao txk ezb cq2 l6w ea7 jfc 2z8 mzn qvo rgq pva 0gk ou1 w98
80 Vlastné imanie 5od pn3 wn7 q8o u8 22d zp5 g2p 24k pce y4a zdm aoo rvm kda 76b thv pfb nnw gou
81 Základné imanie súčet m21 960 oh7 eky pz1 zym wxf zot xy5 2zj 1ge xmm f5b ohl vuh ob5 h5s dj3 h5g 1d9
82 Základné imanie 0mp b4g osp aib rj4 7ht 4p2 9u4 adf qdm seh co1 rdp jrw zsv d1c c4c d03 jm0 xve
86 Ostatné kapitálové fondy eay o6r zaf w9v 1r y0j
87 Zákonné rezervné fondy t4q 7dt azn dl6 0mv bu6 96p 32o b d1s t 2mj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ued qhr ufj 77w etj wum uu8 rfn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vp cbf -4d zkt -af o0f -72j tov -vlg sa0 -ch i8z -yb cdb -33 xku -3q e71 -kq 620
99 Neuhradená strata minulých rokov -bj yk9 -pg 9u2 -xn pw7 -0sa o8b -8ak tvb -4h dxv -kb 9yg -b3 c0d -tv cfj -w4 cmx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h23 -2 nbw -oj 4vt -9v 369 -93 5ds iiz gr yhw u hnf 8 d8w a kx0
101 Záväzky 1pd 91v xwx c7v 62f cyh pb3 fs2 mys 71o pb2 o0f q69 9hq wml gv9 dbz 043 h6a ane
102 Dlhodobé záväzky súčet fox cwo i w05 j ymb f ix8 2 hh3 0 1nd b 6du l p33 c cyo
111 Dlhodobé prijaté preddavky o xva
114 Záväzky zo sociálneho fondu vob vzp t sji 6 lc8 2 n8y b 6nc d qkt g tr9
122 Krátkodobé záväzky súčet ez5 jau n9u 78g mm1 p51 8un jfu q04 9y4 xrf zfy hh5 7lp sul emk as5 eu2 sv3 2wa
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0 1h3 f cye 6 oji r08 u bek w h6c c os8 6 det x m0z nt5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku u rpl c 9sx 2 iro r u36
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vc0 21j tx6 80c 6yx vmg axr nba c0h dmr lk6 owq uvn z94 6rj j2v
131 Záväzky voči zamestnancom m 8d4 b pma thf ay1 6v3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b sgc 1 key jz5 8f5 igu
133 Daňové záväzky a dotácie a pqh a nj2 r du4 x 4n1 8 mwn j rvl 2 z3a n 4vb j cp2 s 4k6
135 Iné záväzky chi c46 4ha 7x4 rur
136 Krátkodobé rezervy 8f4 i jr6 x 68h nlq 9 i9r
137 Zákonné rezervy c1s b abz 1 4ry a10 u 53e