FOMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 669 36 104 32 798 29 733 45 190 23 000 15 893 22 292 30 244 38 154
2 Neobežný majetok 6 evw g i4l q7j odh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 834 1 309 781 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e yuu q orj 0fq 5s5
33 Obežný majetok um 0tz oi rj1 3h fhz 4i g3n bm byf kv ea4 tq ked fq l25 vd hxd 9h gow
34 Zásoby súčet w 5jg zg ize rd aw1 cp ptc
39 Tovar 1 08y 80 30b u1 940 vu 6a4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 10 3e0 lt vr5 a0 o6q rn dtp we qac u oju f 38h z ntz h 300 8 epz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6c gj8 yn 3vo nn 6fl kw hmd 59 lz8 5 2rt k ppk g pw8 v y2i x xqh
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dm cfb cl cg2 lm dl2 37 ifd 3u d83 h n8b d fyy 9 zrx k aww o yzd
63 Daňové pohľadávky a dotácie hqt ruz 00i 9f8 5iy 6sd v a0i mrc g9v 08t
71 Finančné účty d ziu 7r lqx -m9l s2 ori 2z r2p qn 1ow ia ktn qsw 3 2nn rtg
72 Peniaze 2y5 x swf j aaa ap uom vx gpk is mzj 7f cad qmd e wum vuq
73 Účty v bankách c zgi 5x k4m -f 24l -2 qsb -2 ku3 -5 chy -f clv v0x -0 tq5
74 Časové rozlíšenie súčet dey b 8s8 w7h 5d5 75w 4ou afh cpp uxd
76 Náklady budúcich období krátkodobé l4a 9 e3n a81 g2z ylf wc5 qf4 et2 mxj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0c 75e 3i awx a8 wp7 0q 04j uw t6x 3m kct h3 20d qr ncx g1 51t 31 uo5
80 Vlastné imanie m bnj d fwu zo jrl xh n3i rj fj9 np uey i kwi -oa ywg -xt 715 -vh 7fg
81 Základné imanie súčet q c0v w xhz s ae8 h 0qi t lky y nxn 0 1mh k wp1 9 95b v lo6
82 Základné imanie l 5sa 9 2it f ff1 z m2o p n2c r jpn p 4f1 i eiv a cot a am5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov v 8wm 1 o39 2 4yw 02 8bs p7 1bp 5 hnt -l bku -2j 895 -hb tnx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d 3dm u l8b b 25e d1 5wk t9 mrq en 8rt sw lq9 bz j88 0l 1pg
99 Neuhradená strata minulých rokov -5 3a4 -y d8g -0u sdz -w5 sq8 -vm 8vf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l ruq f 8i6 3 kd0 e e8d -4 uah -n rqd -x3 2gg -pf qdf -3 5zi af9
101 Záväzky bt rxc 1u 2b3 sm ngi fx j8h 9k t7f 9 osr ry dpb zq skg j4 4h2 w1 jt2
121 Dlhodobé bankové úvery x6 5pv l 3xv p huo g s01 t 7en
122 Krátkodobé záväzky súčet u9 dlx dn 01d 57 ruf 95 w4w 2y kgk r t46 x a1s 19 z73 yt 4rl ps enm
123 Záväzky z obchodného styku súčet vj x7t m fwl -bqp 9wo 8hp 9 ezg 7e6 g bjv yha u 07y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l px8 -kcw oex mss r rz9 0jh x mgj 5sw 7 q69
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f dcj h 9h5 cz 3x0 60 y7 f s1j 4e 9cn 72 6fk tx 9y8
131 Záväzky voči zamestnancom b btc m 8ns j h96 v i1o w elx -ico -j gny -p sju -j16 -nar
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o vhj l 7w2 1 sew 9 58b v af4 p jke e oj1 q pxr z tal l wzc
133 Daňové záväzky a dotácie wey 7t0 a dhe x 2dl v 4jv e dmz thq 74l 2ay
135 Iné záväzky j wh3 m qs3 y dhs 7 cd8 3 uhq 3 zc0 7 v0m y g1y 8 ruz