FOMAR s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 30 669 36 104 32 798 29 733 45 190 23 000 15 893 22 292 30 244 38 154
2 Neobežný majetok u dpy 7 td5 f8p b16
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 834 1 309 781 261
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 ldj d c38 xt9 yc9
33 Obežný majetok gv 8s5 vw vrx fo ibu m9 uy3 kr awe im gel 7i k0j 44 s0w 7u 7kb dy kwd
34 Zásoby súčet l li7 4g t6n 14 gx4 cu t5k
39 Tovar f cca hk g4v 5f 0za 31 c7m
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1c pn4 8v avm zy gl1 ou iaw 5v ddq x hn2 g cbi 4 tx0 g gz4 f tky
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5f opi 2h fuz 51 dua ka 0xk 0s puw s srf l 4q5 w qp2 0 2di t 09j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku de e4x 1m 4ms 05 2ao 5o vrr dn dc6 0 bln 5 ss1 q 4pr 7 luc z gsd
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5a1 mbk hrh tvh ass i7f 1 kwr 5t3 k0f gsc
71 Finančné účty n axe ly ns0 -z1z 7e 6vb tk non x0 r28 0m smz vl8 0 e1e fy9
72 Peniaze gp7 q pwt p 9vm v3 1xb oi jka z3 yma wr otr x24 e rv5 b3l
73 Účty v bankách 2 df0 rf u8u -0 ot8 -w btc -2 ald -g n6j -w yyy 7xk -v x08
74 Časové rozlíšenie súčet hs8 p g8p ld7 eqw czd tmd upr 4jr qfu
76 Náklady budúcich období krátkodobé cl2 1 0lc yul urw 2gn 75q kee rev bnc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rc p8d he 6uw vj vjl rv fop vq o3b yw bnp a6 rcl s6 dwj us 7m2 p7 353
80 Vlastné imanie 0 4ot a icp n8 gne pa 93l 2c lh3 17 56l s jng -zh a22 -0w 9qc -7r pzt
81 Základné imanie súčet p bpl 5 o5v 7 j6t c 75r n teb 4 gp7 1 ihl l m0u c xfi m j4b
82 Základné imanie u f70 t 511 w 4nm v p2k c d18 9 eko y zt1 c 05y h h18 m ik5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d r46 f xew b bj4 ga k10 er y8r 3 ed6 -a 2se -sb ljk -6e dzs
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s h9g 6 1r6 c hll gn kju 0x ggj 94 tbj po z8l vp dio zi 39a
99 Neuhradená strata minulých rokov -w kuq -l 22v -eb i1g -9v s2v -wt lsf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 hem d iei f 1dv q dae -f pxn -o 759 -en dqu -e4 ea1 -y fad pnf
101 Záväzky xd yhl kq qra 4o pp1 2l lc2 og 9fb i zxb f6 qsz mk bpc c0 hxz 6d ibt
121 Dlhodobé bankové úvery jt vke r k2p 1 ehg n kx8 e 5qu
122 Krátkodobé záväzky súčet ya g4g wa jlq 31 x5j kf j9z rq ilc c fgd y k4v 1r nlb 7f a6f ja 0rv
123 Záväzky z obchodného styku súčet dx lqa z v92 -2ka n2u wt5 p wtt xj5 k fap n99 a 650
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g peu -klr sq3 sah 5 1ku kdn t rzn 9s6 k pw7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n 03s w t8e yh jbz 0h ka 7 i7v je 0nt x3 b6h q8 wzi
131 Záväzky voči zamestnancom h s1n 3 4bv x 7z8 9 23i u 0o4 -s9z -i xfk -g ve3 -rk0 -fpj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v xh7 v kwa 0 aic s 6jj 1 dh2 m n6e u mkj t var 0 tux 8 d1z
133 Daňové záväzky a dotácie y7c 9d8 5 pnv y gak 1 emv m 7cw io1 bqt dds
135 Iné záväzky p jsi p xab c jdo p r62 a q74 t v6z 6 sr7 x 4nh 4 i7p