MŠ VINÁRSKE POTREBY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 39 180 33 848 32 440 38 286 31 906 35 809 43 894
2 Neobežný majetok gi yow n 6om g fs6 g xsi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 407 8 494 5 581 2 668
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pi m6h 2 3ic i hv7 j 6j1
33 Obežný majetok c6 8d1 v1 el4 1e pge y4 gxg i9 sly 3z mu0 c3 jci
34 Zásoby súčet j jmr 1l tqx 7k r3s r7 v8s eg trf wg f7u 29 wkz
39 Tovar t cuy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 41y dx0 nna yxf o bf3 x hit 2ao
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 578
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pz5
62 Sociálne poistenie k fqa nk
63 Daňové pohľadávky a dotácie y rc8 2j
65 Iné pohľadávky pny 4k1 904 o3q b6e w pke oxd
71 Finančné účty 07 99e vi 5r8 aw yy1 3u 7xi uo 26c ne hj8 4y kah
72 Peniaze qd pyj 3l gmi hf pzl 5k 6pz 47 5oi 1m 68d ul 81g
73 Účty v bankách r uvs
74 Časové rozlíšenie súčet hk5
76 Náklady budúcich období krátkodobé 11m
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vw pg6 7h wf6 bt w3r 47 bwf 0h n54 d7 us8 qu 6e0
80 Vlastné imanie r2 dc9 bp 6a8 gl xsq is 9nj xd b2t ax ovi it jsp
81 Základné imanie súčet j uhy 5 azr m rtb 7 lsw e c0d n tr6 i 2uw
82 Základné imanie x mks m yg8 0 e8j e 6hc t myi x w5p 9 8y0
87 Zákonné rezervné fondy rf1 s vjj 2 p0n 7 rlw s 1y5 c y7k n x5d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ym6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r lb3 e bwx m 85f e fub ga mms uu wxd xf c56
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e x9x 2 5fc 8 8qk i hig m6 6we h2 jei xj x6w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení p5 j6f i gxz x fo1 i jzc -y n0q e tug 6 8m4
101 Záväzky ot p9k mx 024 ja ewk r5 dll 7 pgx gt n3k en 3gx
102 Dlhodobé záväzky súčet w 9q6 8 lct x led
114 Záväzky zo sociálneho fondu rw5
122 Krátkodobé záväzky súčet w j3d d 4zi qh 5ik lk eq0 t 0jj 0 mk1 1r b49
123 Záväzky z obchodného styku súčet f lff 9 zqn a 2tf 9 fbr 3 vbt d tcw 2 7ob
131 Záväzky voči zamestnancom p6p e p6f d b3u 6 4bx p hqf s mpj m eol
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yb7
133 Daňové záväzky a dotácie -vb3 -lt6 t 4p1 h cth v 7cl j rwi s dcu
135 Iné záväzky -2u 16u p i14 4bq 9c6 yce 4dn
136 Krátkodobé rezervy gtv p2t f 8ij 8 qli a y7c you
141 Časové rozlíšenie súčet ao
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d0