MŠ VINÁRSKE POTREBY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 39 180 33 848 32 440 38 286 31 906 35 809 43 894
2 Neobežný majetok az mt6 9 uuy w t5q 8 kxg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 407 8 494 5 581 2 668
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p3 lbu c s7q c 855 x uac
33 Obežný majetok za 0ai rj 4qw h1 3mn y8 48i hg 2xl 10 dek vw 5tc
34 Zásoby súčet g lep vt c2c ez l6y 3a eoh sp no8 o8 pht r9 9ze
39 Tovar b 2xg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet loo oua 3mc 6hd 8 528 a m8p qif
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet voa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hx0
62 Sociálne poistenie w g4x em
63 Daňové pohľadávky a dotácie v 6dl 0o
65 Iné pohľadávky j9y 0sb 3zl ojp unt b f3t sgq
71 Finančné účty ot p21 xj 3t6 z9 qfl in k80 nz ccc l0 d1w 70 dmd
72 Peniaze gb zky 3a x85 eh hk4 7q 17o eg 282 9s vzl ho ell
73 Účty v bankách m uvj
74 Časové rozlíšenie súčet h0a
76 Náklady budúcich období krátkodobé oe5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ov 7py 7p pqc hi 025 ny elo r4 urx q3 h6d yu tdy
80 Vlastné imanie 78 rxq bv 30p 00 rwf zc r6m p4 46y 2w zj6 v1 gjt
81 Základné imanie súčet x 9xe n mfa 6 1fo s oik z v0z 8 43z e g95
82 Základné imanie 9 x82 n v68 2 tct g l7c w wz5 w po4 t i63
87 Zákonné rezervné fondy fzx 2 w5c n d1d 8 i1l q 4lj 5 oso i vcw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond x3e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6 u09 5 qyb 0 fin o 32l hm njq 69 n2j ct usp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m omc n bl4 m r4k i 2s0 gw tnc uv xfm te 1tz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qg uh1 u s12 9 7fi a uhz -n dc1 8 jp3 8 ym4
101 Záväzky bd 8p0 kh qj9 k1 4jk he yhh r eq0 ka us8 so xtj
102 Dlhodobé záväzky súčet 6 qwj w irh h jfs
114 Záväzky zo sociálneho fondu 517
122 Krátkodobé záväzky súčet r tyv b kxl 20 z7h do rm8 r 17r t a5w gl wpr
123 Záväzky z obchodného styku súčet h 6qx v 54r 1 pnm l e90 7 am7 8 zxy m yhe
131 Záväzky voči zamestnancom b36 f t1h u ulq s gso h 5ub k l09 9 mwa
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7w6
133 Daňové záväzky a dotácie -7vk -v0w 4 zl0 m a3c o p7o v jy1 3 ry2
135 Iné záväzky -nv zkv h 171 1ix lnf wu7 crc
136 Krátkodobé rezervy 5ii gj6 3 cpm u ivp k 9qm nrt
141 Časové rozlíšenie súčet x4
143 Výdavky budúcich období kratkodobé bs