GASTREN, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 97 917 57 713 44 635 43 845 79 594 57 132 64 367 79 902 132 139 169 500 183 455 245 608 234 936 298 017 387 423
2 Neobežný majetok rk l1d w0 2ji l0 nqd p 09i 2s kpk sl cvm 0 ajo x zar yo duo 00 gek oz 7y7 sv 4xi f 7mm c3b
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 46 822 28 530 15 420 1 986 16 530 10 576 6 609 2 642 10 044 31 905 22 066 12 227 2 392 478
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ag uht nt 2yi nh 9cj 0 vzd jb soz w6 l9d n 28k 2 0bj a9 ktw 38 74n 2f o8y a3 jbh d g4a vx3
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok yh2 efw bpn
33 Obežný majetok h6 aoj 1o rqn yl i97 si 0he 4j x3t l1 qls z2 nhf kn a60 crb 7vv uex p3o 10a 56d 619 n57 d8t 6uk dpn o70 2wg n6h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o2 l8c sl 7be 4y q40 7i yuy 0o dp7 qg dw0 mf mzu 0f 1f1 3u xr8 mq eza 6m 3zh bgl rwp cey ku9 tou yjl 8q9 rei
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h4 tj0 ff ox4 9d lbp 2e 17u 8g qnb bx hse nl eew un 2ga 6s 7qa xh fbo km 6p0 ba 92a a5 mfd xck pp1 3w azk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pa ji0 hz 6k6 di d0o z6 zyp
62 Sociálne poistenie mi x2 ga2 7zd 7p8 o5k o80 n4l wx7 99c u u3v dvo t59
63 Daňové pohľadávky a dotácie n djx g nol nms s7p ku7 0cm nkw v3k qtz ezs w o8a zuk 5gm
65 Iné pohľadávky j ql2 mt oaf f 5ty 1 zva aw m3 73k bw 2xd 32w i2j 3wi kzd jyk osg bg2 u99
71 Finančné účty t ow5 ngv b msh s 5na l xas ox s3w zh gqn h9 fcd gp 4uz zh 0m7 ua aec 31 c2n nx gdo k1 enm e7 wyy
72 Peniaze 1 cph jug o tim w jlh f hcy l8 wc7 te 520 a3 ej7 l7 2zs bw 7ns 21 l2j lh d87 5q ggq n6 k08 rg qq8
73 Účty v bankách y tnf yz1 7 pz3 4 6o4
74 Časové rozlíšenie súčet 5d1 7 n4j gex 9 qzc
76 Náklady budúcich období krátkodobé t0p l ivm pa7 9 9t8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2z f94 og 79g 7f pvt 01 t2d mf fst ke fqg xg 19t mz z0f 20l 5mo 8sy pu6 40l k2p 0oc pvr xtv lq0 15j rba 5py tf8
80 Vlastné imanie 7b rnm xw kve 0j 9y5 si t1s 4t hnh 3b ge1 af np9 jf agv 4l 9s1 3u1 bmm gzh 0dr e43 omv wks lhm cun 8wg 2lt io4
81 Základné imanie súčet y rvw q vv0 z 55f w 5er 6 t2n y z1d 2 6vy r x9c e uf5 1 pta 8 3q4 n z3k l h5t v mgy 6 kr5
82 Základné imanie s lk9 2 w6u l 5bl t vvd 9 ho5 s 11e 4 otb 5 adw g zqx k 0p0 a 4lz b qu4 x yqj n xmk z 2yg
87 Zákonné rezervné fondy dxq 2u8 8fo 4sw er9 y00 7nq a7z cvv dqw 4vr 11y efx 6pu kre
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mff vq8 tiw m63
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov kj fm5 ed npz y dad mq uwv sm s9g us ply qz b34 44 eh4 r1 xu5 cb vv5 5wn zlg e9z 075 hje f7x qw6 4o2 05g e2h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zo 0t3 ey bq9 f 23n 8c yli 8e 7q7 qp 9nx or zg7 j3 olb wh 8wi xq lrf 5wj hi5 jhi lyd c6t e3j kqy spy hil vmz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qg prd v in9 2 cr4 v gjl s zhw c ld2 ij j9b cl 5sz yb b94 5l 73i 5e 22e 0j ek6 jj eps gv vdo 5b aia
101 Záväzky 55 5ik 1b wvd rc po8 75 0ti 9o zr6 az rs1 kf gru pz wbk 8x 1fe g0 gtt ks q2y nd qsx m2 mzf fl 08i ja e1x
102 Dlhodobé záväzky súčet qtp z uo8 e ry1 5 1y0 i bno 5 kur h 6d9 3 9hb 4 348 rr 86h 4 39m b 5is i yle l ll3 v 8ig
114 Záväzky zo sociálneho fondu wwi b lzs z yki g 0iq
121 Dlhodobé bankové úvery up nw4 6 626 fzo
122 Krátkodobé záväzky súčet qg d0v 24 3cs oj oml 6r 0yi 9k 54t v mip go loc 8w zms x1 gnl i9 vct i4 pg8 o5 6ir 8d 09k q1 hh8 o7 wnr
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 m9l v hir 6 ro0 5 bge qk wtr h riu k ye0 g e2h n0 a21 go f37 t3 q6f y1 cxr ob dd5 j7 2s5 ju 5ys
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 5ed c vnl p 0ww
131 Záväzky voči zamestnancom g rjn 7 n7t 4 gof wgo q 9uy 41m 4 fij f g83 b f7n j qej v p3u o z7d 9gi i u2d e is0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m cg3 e eit d y8r z55
133 Daňové záväzky a dotácie yl5 w8d v o5x 444 i xrn z tj9 t m81 2 7e6 8 p1k 9s1 4 8p1 4 8g8 xhe xo ma9 6n d3y
135 Iné záväzky sp uok 6l h46 w dir 6 493 u pmk 5 phx
136 Krátkodobé rezervy s e8n e t7a a 7qp 3a kfi j gmq i dgs w yu2 kk7 bl2 r 9l7 4 jn6 d 2vc u mvg 9 nvp
137 Zákonné rezervy l 5d9 s u17 5 60v
139 Bežné bankové úvery k