Gastroped s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
15754/V
Dátum vzniku
17.12.2004
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Predmety činnosti
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancií špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia - zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (od 9.6.2022)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii v odbore gastroenterológia (od 15.1.2015)
 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - ambulancii v odbore detská gastroenterológia (od 2.1.2005)
 • podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania (od 2.1.2005)
 • výskum trhu a verejnej mienky (od 17.12.2004)
 • reklamné činnosti (od 17.12.2004)
 • výskum a vývoj v predmete podnikania (od 17.12.2004)
 • zobraziť ukončené
 • sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností (od 17.12.2004 do 14.1.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • MUDr. Ján Fedačko
  Na kope VI 975/7
  04016 Košice - mestská časť Myslava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.05.2022
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Rozhodnutie KSK .asice
 • Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
 • Uplne znenia zakladatelskej listiny.asice
 • Vyhlasenie konatela o prijati funkcie.asice
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Vyhlásenie konateľa o prijatí funkcie a podpisový vzor - Mária Bali-Balintová
 • Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie SZ
 • Rozhodnutie KSK č. 4927/2014/OSVaZ-36257
 • Vyhlásenie konateľa o prijatí funkcie a podpisový vzor - PaedDr. Jozef Bojčík, MPH
 • Rozhodnutie spoločníkov
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka 2011
 • Dodatok k Spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2006
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Spoločenská zmluva
 • Živnostenský list č. Žo-2004/12694/2/HRI
 • Rozhodnutie Košického samosprávneho kraja č. 3495/2004-RU20
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov
 • Účtovná závierka za rok 2004
Dátum aktualizácie
01.05.2024