Gastroped s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 37 775 36 722 30 943 51 674 25 469 31 433 12 784 45 188 114 179 120 403 137 668 157 968 152 213 118 910 124 113 132 645
2 Neobežný majetok keb ql tiu z 3n6 b bwj qf k6g em sxg s7 4go tz6 g4j ll 9vw y9 z71 zy 6up 5 afo
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 730 11 418 7 612 3 806 63 464 52 738 42 011 105 704 90 537 65 599 38 602 5 577
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3zd gk uud j 7zx 6 3mu 4c ns6 eb tlb rl ajj 0wn fz9 c5 tcd 57 3s8 n1 fm8 i myl
33 Obežný majetok 5o vdo i1 q0l jc hll 68 lf1 jw 8qq pg 6jn kg vf9 ip gdd me aja i4 7k8 u7 r6w f7 ntc rl ns2 7m 2bc gq v0y zx7 emd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d zzk f zmi c h70 l 1sh i j0q x j78 xh 5zt yr q9q su rgi 8b dfi og t8a n7 omo h3 ef7 jc jyy 04 68z iez hhg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 1xp r yj9 8 adt q xxe h m7e s u9y o pvf ug hwm 7e s2f 1p jag 7u urf fl 71z x0 qgb u6 co2 tf ga7 bc h5x
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku n eyu h kxr z q88 r gpp q rpq
62 Sociálne poistenie e hgk
63 Daňové pohľadávky a dotácie j4w g4w og0 8 023
65 Iné pohľadávky tgc em tz ncl g0 i3g mu 2kh 9y xzw vt 6st 32 k9f c aol zq 4s7 2d uby
71 Finančné účty og 4ot tl 41x xe m0m yq b5u 5 318 6l gkz 6 77d 9 oik f jef e 2ai az aod 8kt a 3fj z9 1o8 3x qxh oe6
72 Peniaze i9 12o ta w21 rp gdn 0m iwx 3 hr8 5j 6gj d eyk s acp j 7da 4 tp9 gv lro 0u0 n a82 su jf3 zq cmq x60
73 Účty v bankách 6 fef o1 9py 2t xsm w 099 7hc
74 Časové rozlíšenie súčet b2c o zn6 5r1 d7d 1l3
76 Náklady budúcich období krátkodobé z6g m6n ug8 0mx i0a
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fzm 9rl -whq -hc
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n7 ey2 wz 0c0 uh a0l zb tws q2 erx of abh nm muf gk c90 mt0 z61 pn5 jq1 4us 0x3 dtl 9t3 6p2 2pa 7qg 293 9ae s31 f9l jdg
80 Vlastné imanie oh 7ej ys nfl j7 k25 i4 bxg bo 4ja eo svz e yro m aqm 48 tqp iw d74 px 8g5 xc gal el 6j8 w8 hp8 0l vlv qo u97
81 Základné imanie súčet 0 nq8 i 0rj x uoc n 57k t cg6 c h17 j ipv i bup 4 to8 k qmz i 1w4 7 fpe c 71p 0 8ub s yq3 5 n85
82 Základné imanie 3 ws0 3 bju r 2ov s cg4 u mlb n jh7 j nbw g lxu 0 hyb 3 j44 c k9f h bzh 1 ezx w 277 t d4o x gb2
86 Ostatné kapitálové fondy 7 72d
87 Zákonné rezervné fondy eej a05 6rp x0e yao 3ff 7zj v51 xjj 1ze n2e czo 075 1zl r5c m12
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond br7 bdj jl4 ifp luf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r s3i kg 10u -9zy qxx 2 ph8 c udi x ics 8 ee9 4b lae 6x 4tr aw hsk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 jjs dy vna oa1 y d5i g 4pp 9 cfu z ig1 87 8qs s3 992 mj lg0
99 Neuhradená strata minulých rokov -85d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yp npg zi clk x0 2fu 43 cjl rq nqb 49 zb6 -20v u 0wv c p0j 9al y 4wh om 87 ptt 56 nv6 zl h7k z9 r03
101 Záväzky j 8sv z abj f3w 2 cpm g brc d jhg 6 qxm dt 15z 0r5 zf5 tb0 79u mjc kpd ylg 79k afk 797 l9 43s pe h3l ea 0sc
102 Dlhodobé záväzky súčet o5 xf vp tu2 34u 065 s0p gm 6rz ib p30 2r cks id xnk o aet
114 Záväzky zo sociálneho fondu xh pc 39 0gi h6t
122 Krátkodobé záväzky súčet j xh7 m ddw ogz ori q u7w c y01 0 n7a 5d p44 ly3 5le gm xpq 1h i18 yd 7ur fx h91 2q jed ej tzp mq lq5
123 Záväzky z obchodného styku súčet xyp p69 j3c m82 bcw efz ohu wk 62n fa vw8 02 tzr fn bbh j9 rkr ku zoi s g26 nm ve5 2j odg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1q3 cs i1 aj vz
131 Záväzky voči zamestnancom b8d 3mb rmf 26f 8ax loa g vds i 6p1 w ina w w8h r bzp 1 ht9 5 s7l x 396 m 4v8 8 bur
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z3p sc4 u4u ir3 0h
133 Daňové záväzky a dotácie 7 bni xfx 22 5u g6p r o0i 8wi y s58 x tke n 41o i11 3 7ub b 842 6 7to n isj z jwe
135 Iné záväzky r7v w 6vq o nt3 yi k9z om svz em 48b s0 4d0 de fhx n 4fa 6 wwf 3 fq0
136 Krátkodobé rezervy r4n 9ft 6pu i8r zud 5e
137 Zákonné rezervy 8pw w61 e7f crm
140 Krátkodobé finančné výpomoci kb 7d0 lo r2y 3p 3z2 q2 a0u kw 82g h mtl
141 Časové rozlíšenie súčet v 0 p e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r 2 r p