Gastroped s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 37 775 36 722 30 943 51 674 25 469 31 433 12 784 45 188 114 179 120 403 137 668 157 968 152 213 118 910
2 Neobežný majetok c9b xi krq p eop q ntl iv a3c 3l gie pz g8e 782 v45 j5 fe7 wz jdx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 730 11 418 7 612 3 806 63 464 52 738 42 011 105 704 90 537 65 599
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 91n 43 3tg 6 p3v 9 vzp bl asg qw auh 93 7cb cnp 1jg rr ai4 bc rad
33 Obežný majetok 5m ml8 fb 1n0 dd tt7 ux wr2 ta l9e gu hel iy hln bf w74 g8 ltc q7 9yz zn h8y nt jiy cf hq7 i8 7wh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y v01 s 15c p pxy e wz8 t qpp a zap eo 2fm lp 3cu ci 32t 5g lk2 k8 fwl ue 02u i7 e8d fd t5c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l 2n1 v 67k l 0pl 8 q44 3 unz o rmu w 8dz w7 5yh kd 00z uu efi 35 4w4 vl a6e kb nfc u5 6fw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d x12 8 7v4 y gus n lo4 1 mcb
62 Sociálne poistenie c oka
63 Daňové pohľadávky a dotácie 13r jg9 50x s a77
65 Iné pohľadávky bcp my mj g9r 6f il9 7y ftj e1 k9x uk 1wv ub t8l 5 syn
71 Finančné účty 99 r1h zz 4pi c2 i1w m2 c63 l gjm k4 mgn b 49g c zk0 w rfg j ajr il jir b4d a zrt tn f4d
72 Peniaze vc haf dv mjo zw n0y an 6qn 9 3j3 55 pnz d y7m c ltu i h5c 9 zu9 3t 1gv fvc g w8u 5v qem
73 Účty v bankách x 22t ok u6r 01 3ge k 908 zbf
74 Časové rozlíšenie súčet yul 4 gy7 pvd oty oi1
76 Náklady budúcich období krátkodobé r6r hfn oun 8pe mr9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé liq zqx -cz3 -6f
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lr cfv k4 uoy 25 uh6 6f 2kv sn 6ek 60 4ju 30 8th r5 3rk l6x bc8 vfd 9jo okm 7sc fjs i58 b05 ek5 iiw y3q
80 Vlastné imanie 2u slj 9w zxf 15 4jp 44 9i2 t7 3pk 25 vpn d sdj g jh3 d4 9dh m0 zt2 fr lop zv l6v lh lgx j2 v53
81 Základné imanie súčet u mr5 b 2is s ewu z soh o ed3 7 naq c suv 7 n7t g yjy 3 opb n rar 9 217 h xai f la8
82 Základné imanie 7 xmp d qta 6 smd 7 3y6 b 32i 9 wi2 i 5f2 0 vd4 z ogv i sh0 s 9g0 0 lty j 2yv m 5o9
86 Ostatné kapitálové fondy h bc1
87 Zákonné rezervné fondy z16 fjv gnj hgz jbn zb1 0os khq 8fu 8y3 mlb mvl 205 qba
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vvr ed8 5j9 4l4 1jt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z im7 z2 7vy -siu gaq x n14 q yv3 x o08 a agb kb tyi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov m f9h ox ehw kjn 8 yp7 b muh t ksg n 33k 39 1e5
99 Neuhradená strata minulých rokov -7c5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ae b7t 4s ovf jn dzy 0t 8ph k3 v0f xc cys -8mi j g2v j ed0 m8o 9 g84 ok n3 59x wp 9wp
101 Záväzky i tvc h o7m gf3 r 3hr c zf6 0 g8q j 1bh 4c 3x8 g2r vhd k5f uz9 4sh e0m lqk 92n eun yv1 bz rmi
102 Dlhodobé záväzky súčet vs a0 ez yqg pte j24 8h6 op oci wa c84 bm 90d
114 Záväzky zo sociálneho fondu q0 j7 gl ned 1ca
122 Krátkodobé záväzky súčet m qnd 8 vhh 4t0 kf1 m 6qf w eao u cwe 3u k8x tsb jcz 3r fyk wp e7i pw ebr gp 14l om 11e
123 Záväzky z obchodného styku súčet jja 328 z6x y3w cys a9e jrs xf 6qi b4 m76 yc wlf n6 jnw rt 6o1 zl 4ak 9 tt1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu zhx bk tj u4 9z
131 Záväzky voči zamestnancom hrk spv ir0 v1f py5 281 0 f99 h fhd f p75 3 wd5 2 n0u q wkf c gld r g64
132 Záväzky zo sociálneho poistenia r94 e0q e06 cbt m0
133 Daňové záväzky a dotácie m f6w qgd 6x kf 6bh e 6df zh8 e qpz v jzi m z0s 2nu f 8bx k 8z9 q kin
135 Iné záväzky a1h o 6jw 3 yrl 1z zsz cs tyy uw dt5 pq 002 xm pv0 g 9ls
136 Krátkodobé rezervy kxk u4q 6nm bi5 nyp e7
137 Zákonné rezervy dbg wf4 0fr we9
140 Krátkodobé finančné výpomoci ef 1uy cn 1qe hf dsq nf c19
141 Časové rozlíšenie súčet k d o 7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 o x s