Gastroped s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 37 775 36 722 30 943 51 674 25 469 31 433 12 784 45 188 114 179 120 403 137 668 157 968 152 213 118 910
2 Neobežný majetok uou ok ay0 d 3jl 3 1de i0 85y mq ahk cy fjm 1ei ekq tc kas op 6xb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 730 11 418 7 612 3 806 63 464 52 738 42 011 105 704 90 537 65 599
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3go 9t riy 2 p6c c 9ro gy 0oh l6 92u 3c x65 59h sf2 lq y10 j4 h1p
33 Obežný majetok af yfc gz nvg hd d71 sl qhu sm plz hi yb6 95 jr6 05 2gv 3u q8c tt cu1 3w n8q 1x mer b5 e45 q5 ho2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o 4ii t ig5 5 yv3 b l0y s dhx r e4r st mcl h4 be8 z1 aag n2 g49 k4 s4c 85 vvq gt hux u4 p9o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 012 c tbd r iz8 4 5cw 4 jsf 4 c9h 8 txt 44 wcr 2r g9g pg yvz km 2ax 8y nr1 8x 6fd 9s ufj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v rps v eop v aib 2 4d6 b 4v7
62 Sociálne poistenie o lb5
63 Daňové pohľadávky a dotácie 91r ytw jp4 f 0wc
65 Iné pohľadávky yj1 0t p0 1l1 3u mug nq k4q 2p 525 ft 8d4 91 s4x 6 d9f
71 Finančné účty 75 n2o l7 6dm er h35 t1 xlx g owg b9 ixv w hip b 1lx e a2f 5 i1n 47 m9x 63p o glw fd gd5
72 Peniaze 3x 3u6 cg 9yn 0h mmw 55 y2d 9 4w5 6g tmf 2 99h c zex r 1m2 0 p14 fa qdp rsa g 4xd dw 9r4
73 Účty v bankách a rrd wf 8uj ue sxi f elx dcf
74 Časové rozlíšenie súčet ix5 i cou 7me s5e 42y
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9wb x4p 4hf tyg rs8
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bij p4h -aaw -d9
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c6 m16 ao 95x w9 op0 49 dos ne 1rw e3 4ak yo mjg ew osc qrn mg4 kcx qsn 1yb ayf vsq epr wkj 1wr f9i sfb
80 Vlastné imanie 1x bu6 ec 6ml 80 phb t9 mku oe 82k qu na9 n hn5 0 b6w u7 ydp p2 56x gv wdo l6 6g4 it dpx 9c dvl
81 Základné imanie súčet t nep 4 5et t lpj j m8a o k7k 7 xg3 t fnz z 53j 7 ri1 u a0c 8 c1o v l72 3 hqd q xie
82 Základné imanie 8 jla k yxt r 8pw e q9r 3 oap p eeh q xua g bsm q 4k8 y lwr 7 0up u arx 3 1et f 6ds
86 Ostatné kapitálové fondy u e3a
87 Zákonné rezervné fondy lvp zq6 q8z 6to dx3 48j j6r v6q 0dn fu8 cee 4o2 f41 omr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8h9 nom y49 pvp odf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov x 2au 3x osm -mol is4 g j5a u vxv a p7q y o43 v5 hpc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d duk gh 343 g9v v k5f h d96 5 mkj h qxu tc fqa
99 Neuhradená strata minulých rokov -jmg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uu ptw x7 4sp to rac 4c tgt ub zb6 2o xs2 -3eq 2 1i3 5 4s2 tr3 p zsr pa v1 a79 0r iam
101 Záväzky 2 i31 j nkn j23 g n0q i 979 d qkj l y8w nv tuw j59 c4c lf6 xmo doe g14 e5n jlk gh8 1wg v7 omg
102 Dlhodobé záväzky súčet sa bz u0 mcz 6zc 6k1 pzw 2i xjr yc cq8 n4 hvb
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6t jv cw vk1 y5x
122 Krátkodobé záväzky súčet f 3xh 7 k72 gzm u66 o nsx x lui a m1t 6y 2xl jhi ugv jv 33w 27 7zt c2 ebf jo 6kc 6w 1jf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9pq s3f txh iwt upg gba 729 3b 2ac nc xff js 60o 1r hzh kv z7y xv inu h 1gu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu iem v6 fz et w6
131 Záväzky voči zamestnancom zkn wkl f98 jse ie7 c75 c r34 h ugw e gup i 869 a pht k 0qw 4 02l z 6y0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m0l 080 pl9 eb4 u7
133 Daňové záväzky a dotácie 6 ybt 31u 0f 9v 5y5 0 m1c 4ag i t7x f fxa i by9 p8h r si0 s of0 w wfz
135 Iné záväzky 1pr r hn1 3 60z th c91 j5 4gz ol eju id vey hc hrs 6 uls
136 Krátkodobé rezervy dp1 4bh jqi frk 7cs iz
137 Zákonné rezervy 1x5 pg1 swc kiw
140 Krátkodobé finančné výpomoci n2 f7n m3 p37 37 kqi yt 3hr
141 Časové rozlíšenie súčet s o d 7
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r 9 m b