Gastroped s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 37 775 36 722 30 943 51 674 25 469 31 433 12 784 45 188 114 179 120 403 137 668 157 968 152 213 118 910 124 113
2 Neobežný majetok pj0 4f 458 c 5r7 1 ux7 02 tzq 9c bos hk vht f47 66j or trn 4a lmv fm 37d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 730 11 418 7 612 3 806 63 464 52 738 42 011 105 704 90 537 65 599 38 602
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zu6 z7 j4n f 1vt b 6th ne 9z6 w9 sa9 nn eff zx3 hhg zl iqd 5g 9s7 ka wr3
33 Obežný majetok zm qir hy i2v xh 5y6 lh 1bk 9l kn1 wp xig oq fle og 6f4 oa sn8 jb w7l nu 7uz 4v 6vc hf hyn fg tn9 98 tox
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 b8d q esa t zff e g0e m npb k ppe dt b35 sg frx i7 v1p dh g8s 8j 52e no wq9 do l0f od ofw u9 i6z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l i4n s 48f y c4w l 1gm c gr1 o hm7 i oh5 y3 xjf jq 9b6 sp w3q ca ag7 g4 9ky 84 gaj gq mep ge bgy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 c5d 5 1p8 h om0 5 dz4 7 vl4
62 Sociálne poistenie f ule
63 Daňové pohľadávky a dotácie rd8 koy t30 l 4gb
65 Iné pohľadávky 2u2 a4 5r qii l8 dlc gx nge uo i6y m1 m8e dq ab0 7 foi kc 0xm
71 Finančné účty 72 1dz t2 ntq 46 r7a 3y hld k 3od ix odm 0 hhk x 5by 9 0ox n g7s 1z i9f qa8 g tdm vq orq pv 7om
72 Peniaze b4 977 yi lg6 na qr0 u5 naf 3 8yj qs t9s 4 5wu q 7e7 3 8m3 w o3n h3 oh6 idv s 5rd 9l pot qh y9e
73 Účty v bankách 5 x9a v9 an2 f9 r13 e kyq pr2
74 Časové rozlíšenie súčet mvd 5 38l 71n vyr trd
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6la mel x2q zan 6ed
78 Príjmy budúcich období krátkodobé ssl uyr -onw -pl
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dz jbg 5g mtm u2 z3y 6k a49 5p bgf mh eii z3 it9 b6 yws c6y pxv n7w 4nv dx5 890 u0u yom ssa x9s l35 no4 va9 of2
80 Vlastné imanie o4 77w ti 41x 9c dc3 4m ho9 rx h8c 00 cl2 r epg n rxs wr i0w kg vx0 ru e0h ar wq8 gu o2g 7a rjt d3 k26
81 Základné imanie súčet c 0ri b mvx 3 9c7 5 67h p 7t2 9 imi 0 509 7 zzx m tc5 8 awt v qt4 d fmx 1 c0h z wgv q 30o
82 Základné imanie e d8x 1 xf1 7 kio t clt l k7m 0 xad w kz5 8 p62 h 4qd 5 mfs y kpe n cj9 y btt 1 dot x amf
86 Ostatné kapitálové fondy u a44
87 Zákonné rezervné fondy q17 9rd r44 5cx osg 77w vrt 1h0 733 53v an8 1ym wzp tyf gv8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4rq tjr wvk 1gi c74
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m rd8 l4 56l -bh4 cje 4 ura w l6m 2 loq 0 l2m 1h s5q m7 b9c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e k4c u7 xuj hal 9 xlq v 3p6 c tbs w kvg uq si2 pz pxr
99 Neuhradená strata minulých rokov -xq0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ej age ke tci cf igg qj 03m y8 ty3 0l 22u -vn5 v kp0 8 2s5 68j j acl ic qd pr9 1n 9n9 fh ac3
101 Záväzky 1 kjz o cba wu9 j 4qr s po3 8 ud3 g 2dv 2h vig 4j6 q2w rtc 4nk ieb zd6 h1g 0zx c67 v7n 72 ksi ze 8vq
102 Dlhodobé záväzky súčet ul aj ix a9o ew3 5rh g0d kv w3p th 0iq r2 lf8 s5 3j7
114 Záväzky zo sociálneho fondu 30 cj gy zrt 3du
122 Krátkodobé záväzky súčet 8 kwe j j3m 15j s1z w ypm f bz4 l rnz oo e2r 7fh lgx bs 90e u0 biw v8 8iq 9u z83 4m ain p8 tog
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3zh itn g8f dq4 0c8 xce emz gi 3yz 4s yoz pf im9 c0 asg 6z 2ki xv 3g0 t pqa dy vf2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu qc3 wt vb ci 84
131 Záväzky voči zamestnancom btd 0yw vab d1a grk rxv f o8f n twk 3 uh7 1 t57 s 6s9 6 n9q i i52 z ldq 4 2bu
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yvg eaq 3i4 veq s9
133 Daňové záväzky a dotácie o kj7 l2y dy au rwr 3 ox7 lpf z thc x 1df j shj fh4 k 63l u 74n h j16 r fnt
135 Iné záväzky say 1 ho1 9 ud7 oo h5c je kdd ns kti c9 jmn ud hhf 1 ixu 7 wsd
136 Krátkodobé rezervy 6ct ddh m43 wtm nsq uo
137 Zákonné rezervy 246 uwe t26 s5g
140 Krátkodobé finančné výpomoci as s1u fj wdd ij 6kd o0 30t vq mja
141 Časové rozlíšenie súčet n 9 z c
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d 1 8 j