DIALIP, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
16098/V
Dátum vzniku
01.02.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Predmety činnosti
 • ambulancia s odborným zameraním vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy (od 20.8.2005)
 • poradenské služby o zdravej výžive (od 1.2.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2010
 • Úplné znenie ZL
 • Rozhodnutie o premene MHV
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za rok 2005 + zápisnica z VZ
 • Zakladateľská listina
 • Notárska zápisnica č. N 114/2005, Nz 37602/2005, NCRls 37053/2005
 • Podpisový vzor - MUDr. R. Žalúdková
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov - MUDr. R. Žalúdková
 • Živnostenský list č. Žo-2005/00312/2/AN
 • Notárska zápisnica č. N 3/2005, Nz 880/2005, NCRls 853/2005
Dátum aktualizácie
06.04.2024