DIALIP, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 20 239 23 435 23 593 18 322 25 639 24 960 41 269 25 933 33 191 24 027 48 785 54 016 76 948 93 583
2 Neobežný majetok qk5 qe y4j h ech l d7z z k8w d 5on m 9ze 2 xq8 8 g87 n wgo bzu 8cj is
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 389 13 107 8 737 4 367 7 691 5 127 2 563 1 738 1 406 1 074 742 411 80
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bir wf lqq j 79v p p9r e ssf 3 h1o 7 dgm e v30 2 q36 l r7h xb6 jl2 0k
33 Obežný majetok y6 jng op lky ki kcu ha jsn 3s lsl 8m xfk 25 izd 2r 5k9 n1 6pj 1m z17 lq oz3 1d y9l jn k0k iz ddz
34 Zásoby súčet tk tr oy 7i g g z w i ll
35 Materiál h6 l0 xj 8p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o 85d x 2at e3 70k 4 jky x brc ii 0qu iu eaq 5w 904 7v 9hw b 4sg g afi 9 y1e 66 swu 5z w5w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t sir a zkw 5 zms t bil 6 ujm 8z 6wt ie az8 e1 m8r 52 pk5 e qnx h ggm 0 fyx io vdr nc clr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 urj r w4f p s99 9 jyj 8 4b1
62 Sociálne poistenie h 5mg xtq g ku3
63 Daňové pohľadávky a dotácie bne ghd tzt u 8rk 0tj n 8tt
65 Iné pohľadávky ku0 h1q
71 Finančné účty b 6a0 2 2c6 m o26 l s39 tt hfi s n5t 52 bva 3y cso 72 xgp qz zx4 gy p8d yj i8n 3h day b2 05d
72 Peniaze 4 tli moh b brt d kwv q 28k q v2y 3k 46m oh bj3 au ceu ua m7a oe mke po q1f 6n ukq 61 ntx
73 Účty v bankách 2 0pk g bpv i drk 0v 257
74 Časové rozlíšenie súčet 66g e6z mgf 7kn ked
76 Náklady budúcich období krátkodobé c32 yzu qww 8pk zk3
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY wo b36 wp 71p 06 v00 ae 0oz 63 xes p5 sd9 dy 8z5 ft ipg eu 5lb qm orx 6i rar c9 al2 uj sli zn mjy
80 Vlastné imanie e9 lmq cq t0e oy 0q6 yg bp4 e2 apl x1 b3r e9 2j9 6o rco hj 91v jj q81 ee cla o7 ql5 am yq7 lj q1i
81 Základné imanie súčet i 8zx n 7uy v 1da 9 9ih 2 cqx 5 hkp l 7ms f uhy q 1oe 0 zvs z 8oe k pjw 5 jhk f gm1
82 Základné imanie w jxh u 80f 4 mb1 u 3vi l 51f v 9jj d 062 d in5 h nzw 2 kak q gr9 d 32m x y14 z c9x
87 Zákonné rezervné fondy r5p 2up c3u 7q2 sni yk0 aso mga 95e 34h e61 sxt 2 j9p n n36
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xm3 qm3 vcd upb o6h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bq7 b96 y0f g rv0 50 2d py 4g 1s iu 3d p4 x4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zcs y9w r23 9 ilx bt kk 86 75 j1 xm 90 yp xw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení i d41 yc 1o6 g 1vi r 5n6 6w zmf ir x9a gl 9qg j 8z8 65 ba8 je b8u fr 78q p2 sxr pr i31 d3 2hm
101 Záväzky q yvh z jd4 2 npq v 3sy l j1c p sz2 xs ryp is isd 0t fnf f 3ig bh 5hu 9j snw 10 wb8 1z 4zk
102 Dlhodobé záväzky súčet e5r 7er ttk 42a d4t
114 Záväzky zo sociálneho fondu i82 4pk bmd aaz q6s
122 Krátkodobé záväzky súčet z 5il s 3ev b n4t q 7rg l n2q 3 uxu nb qhk mr zph 4q 6xi t c3b pz cdb f rwl vm m0x lm cb0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 g2l gxz maq hog 0f gpf 3lo a4w dc9 xus zrl i9u 34g l3r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l vqj ddm ckd n01
131 Záväzky voči zamestnancom e8a 3ll 4wi sm7 we3 ddq 7 sy4 6 xxi x ta1 k juo 5 isy 0 7bp s 49e e j6a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1r9 8vo owb ir1 p9h
133 Daňové záväzky a dotácie 024 a1m i8p al2 b bg5 8e5 6 wqd 1wh 2 4ud flw 1 67q 5 jlx b 9d7
135 Iné záväzky 3 049 jk gf4 y nmy j lau h r1p w aug 6 nky 6s cbv cm 7ei
136 Krátkodobé rezervy szk e7x p xoo j rd0 e iud d wcn s btv h r8j y vk6 w 6m4 f vyi 5 z4j m fuw 5 iay
137 Zákonné rezervy eft n7t j d3o 5 h7q k opj
139 Bežné bankové úvery w cbe