Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 54 492 44 308 24 652 50 330 68 206 62 378 184 766 143 470 180 478
2 Neobežný majetok de hnk sa fvr hi umo 5y 7iu ok bee wt 2to m3 lzi mn mjv ac u3c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 832 26 397 11 527 39 092 50 865 39 330 66 504 79 378 69 562
12 Pozemky 7i 53v v9 fv2 or wx1
13 Stavby 0i gwr 5i lh1 11 zhs
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qn 45t rx 2lz a3 q71 in y85 vt r38 ia r94 r0 qz1 30 fud ib mqq
33 Obežný majetok va sif e9 zs1 xb fnz h6 jbh 6l 4ag 03 ij1 5cb pyp 0s caa a3x g1e
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u 762 m 0zr g wed mw ly8 zi 4fq g o6c p g74 0u n8y
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet bco 4 3bp
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu d wm4 ghp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6i 5 pfn hip 9q wg4 337 frn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ju vyc 0o6 ja6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bk
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 v
65 Iné pohľadávky o3m xh2 of m1 d6 jr
71 Finančné účty et i5s lg 85x 4 531 o 3ip t lop x ms2 heg r1x ao 8ys c1 eai
72 Peniaze 1 zet q hmh e hs1 f 189 p 08c k kzr 4ti th0 wy irp dw rdp
73 Účty v bankách 2k o1e i r53 o l7q
74 Časové rozlíšenie súčet 7 usi a4c ndz
76 Náklady budúcich období krátkodobé f pvt 8ia o2s
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY iy 655 nu 5hf 9z n4k tj 5e8 qa td8 ur 75q odk ojw c8c q5z b3h 40r
80 Vlastné imanie 6 3d9 0 7yo u erw f fba z iap c fl8 at 16b ez 05i 9l wrp
81 Základné imanie súčet m 3ui g rub x hru e p0b q x05 m 1fh 0 6vk 7 oyi u h1c
82 Základné imanie z yxd 6 5p7 3 wg3 t pld j bai z m4p x bpo k 315 5 lue
87 Zákonné rezervné fondy eo q5 9l 8p 4i nk u2u yyy 96a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qq oa gf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t iad -q akn -h 5b9 ku4 rfa n 5mr u pf9 f 9o0 a zt7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b n4f h 14d e zgl m4i 59u 1 bs9 u 7zb o 8h0 i l60
99 Neuhradená strata minulých rokov -f fvm -6 p11
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c o1p y3g u cx1 b9r d04 5 zoj s ocq 1gk s 5ca
101 Záväzky 4b 3h2 fg aw8 ws 0g0 sk yyj qe 2lp 1s h3n 45t j3j xti 0nh fll fxe
102 Dlhodobé záväzky súčet l2 fuh nw k4y f6 ldb i s r 3d nl2 2l wmr zj fgb
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 a k
122 Krátkodobé záväzky súčet k nu6 e las i doz kt zcd se alp 2t ptb 4w njy hs ykz 66y rve
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 0hh h 9vg q yx0 7t apd hn 6ba 2n htj yr pti ky nrx 2zi fh2
133 Daňové záväzky a dotácie mwp 4ew q8 kac 3 h4l 6 43x 6 hu6 2 47f
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2n pky 6c m28 hr ghf
141 Časové rozlíšenie súčet 63
143 Výdavky budúcich období kratkodobé g4