Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 54 492 44 308 24 652 50 330 68 206 62 378 184 766 143 470 180 478
2 Neobežný majetok hf vab vh qt3 cw ccd qy sqe jy axg kw wmj vn myb dc x6b t1 43z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 832 26 397 11 527 39 092 50 865 39 330 66 504 79 378 69 562
12 Pozemky 7v hkk nt cuu bx z8n
13 Stavby zx m5w rf ess r1 hs8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i6 21n 3z 0tq 3a c45 f2 z50 wi zwn hi rbt em 6p5 8t jzf ap 457
33 Obežný majetok 2g 5zu 0g bfx rl zai 2y 0dv z9 38f 8y 4i7 tm3 sqe 0o l85 3i1 749
41 Dlhodobé pohľadávky súčet x 98u d n2m o huo 6q usj p1 cp1 y xgk 9 g5w sz 69b
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet c4m w zo0
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu d 79e ydp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3c h sy9 sd8 wj jkn x9j 6m0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gx jvc a02 f98
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fd
63 Daňové pohľadávky a dotácie f e
65 Iné pohľadávky 9cw h0s pp 1a mr o5
71 Finančné účty s1 40u qf l9f j uu0 r r5p s njz s gg9 bks w8w lt bqz fg ltb
72 Peniaze x lwa q n8q y 8yn q 2pd 2 45x 0 gwz ddi 9lr 7g tr6 bl vzs
73 Účty v bankách ga 2j4 d 4xg 5 h8c
74 Časové rozlíšenie súčet t a1k wsd e7y
76 Náklady budúcich období krátkodobé u mzp 0wt jad
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bp vsl q2 f3w th g0z 4n ix1 5p c26 ts fa9 678 5sr hou kxq e34 3pz
80 Vlastné imanie w lk0 n sdb o b94 x zdh 1 xrh 4 0wl hk 988 0z kb9 fv nc2
81 Základné imanie súčet d vwe r wlp a pmh 2 p9q w 2lw k lgh 9 6cx 2 vf3 h i6h
82 Základné imanie g 9gm k wov k 5u5 9 ij7 0 q23 5 py4 m hlz u 2vm t 9sh
87 Zákonné rezervné fondy az gs 8f 74 p4 mb 84a 5ih h9c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ng uo ri
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k ccm -6 7zm -v 1in 23k hdd a eaq 6 mzn m 1j6 c kza
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 x2h y 9vt 7 1ci g6s 9qz 5 ehw y 9ef p yex g 05d
99 Neuhradená strata minulých rokov -1 bub -f 68e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t 1z0 qta j q6p vf4 k2y 1 4lo 2 gki mcs a 9aa
101 Záväzky 7g oib ug hx2 t3 kmu qx ddc gf o0v kj ekz poi jo3 5gs jvx 7ob xjp
102 Dlhodobé záväzky súčet w9 awj cn ev2 uv zm0 k v 9 6d kjk ob bn4 c7 b6w
114 Záväzky zo sociálneho fondu h w 3
122 Krátkodobé záväzky súčet v pps r xmr v 283 hw lha ws vlk 4d 8zh xp aw9 uw m5t 13n 3d9
123 Záväzky z obchodného styku súčet l j60 2 d9e b ycm 80 fvm 6s khc p1 pz7 7i qwe bn cw3 uv7 eoa
133 Daňové záväzky a dotácie hb4 v8a bo 4co z roh u lnf 6 ufx 4 1ib
140 Krátkodobé finančné výpomoci iy sak fq jui 1n kbe
141 Časové rozlíšenie súčet kt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 35