Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 54 492 44 308 24 652 50 330 68 206 62 378 184 766 143 470 180 478
2 Neobežný majetok wa fot ls fms sk g8o 8a gpm c7 0wi au ltp nq 43c tk cpo vy ijp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 832 26 397 11 527 39 092 50 865 39 330 66 504 79 378 69 562
12 Pozemky lv sjl or 9yz bt w4v
13 Stavby at 10w sz bjw 25 0hl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ic 7ei ny ipe fv zx7 i7 vcx 9m ymw w0 1bp 4v 5ib du 0qi hg gzb
33 Obežný majetok 4q i2i 8y idl xv bgy sw uk0 ms 3fd hw m8y tqi qj0 w6 or9 ssf ppy
41 Dlhodobé pohľadávky súčet q vov s 9fm a ris vv 8e1 8c 5vt a 654 2 6ey vi oql
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet bx7 9 fm1
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu s z84 qjl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 95 1 yib swg fm 4m2 h8k uwr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pr dzc 29v 876
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yj
63 Daňové pohľadávky a dotácie k n
65 Iné pohľadávky dgu xfi b9 jw bx 77
71 Finančné účty 84 ju6 7h ng6 c ozn w ca7 c xzk g 5h7 i94 x9w bv nu6 ng 4oj
72 Peniaze z 8pu 8 1qt 1 zc7 s 1q8 c kbp k 5w5 u1r rda p1 guq c3 2fl
73 Účty v bankách ac wv2 f ztd 6 aof
74 Časové rozlíšenie súčet e 4py 05u w1h
76 Náklady budúcich období krátkodobé n wdo w1b yob
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 eco wo 6bi bp zb6 pl 3lj 6z 9nv 0a ef1 bfi ndt sc5 29g gqw wny
80 Vlastné imanie 4 zdx 0 w73 3 tvn k mjd h 0f3 c 2r2 3b yro 2a zmc 3b 6ui
81 Základné imanie súčet p ayu 3 brr m 6k5 g s98 b 9oc h 8p5 i 0kx t ltc f i2n
82 Základné imanie e imh c y0j e 899 e 30s y cyc p 5jr g nh2 o 69o d udr
87 Zákonné rezervné fondy f3 hx xb g8 dl z3 4t1 7xb qyc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kk cr 1g
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c 8z0 -4 gn9 -q tmz vmq z01 t 6n8 7 a1u y 2oc y 2vl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q qfq a nu4 n zfm 7kj dxm t j09 0 3kx f 554 h vvy
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 ylj -x mv0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w oeg 40s 3 hib vmd ude l dgu e o3w aqo k uuz
101 Záväzky ot yi7 ur tr9 ss iuv jk hfg 44 vok k9 nch i8j t55 0ds z9h ikc 7zp
102 Dlhodobé záväzky súčet ru 2va sa tad hv k5d j q h 2a bwy lv 7he sv sk9
114 Záväzky zo sociálneho fondu b 2 2
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 vsz 0 h70 y l3s ou 48q qy n0y wu ih5 xz nty 7t js4 84v pma
123 Záväzky z obchodného styku súčet w gbr q mec e bsb ap 96l w4 3ik ok l4k ec 44u jl gij wlp s8j
133 Daňové záväzky a dotácie yvi y0o xc lr7 n zhn v nv7 2 77b 7 0cn
140 Krátkodobé finančné výpomoci uy k4f lq q28 lw e3a
141 Časové rozlíšenie súčet ne
143 Výdavky budúcich období kratkodobé eq