Compact - parašutistická skupina, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 54 492 44 308 24 652 50 330 68 206 62 378 184 766 143 470 180 478 214 464
2 Neobežný majetok at 900 dn p5z qx n4b ll 5kc nn 5us y4 p7r l8 8ge 73 27v ik ern tm 9vj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 33 832 26 397 11 527 39 092 50 865 39 330 66 504 79 378 69 562 94 562
12 Pozemky oy cpv q3 0zp so i46 kn tvm
13 Stavby hs 7je 6r 0b0 zt vu9 km v26
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí zt oxh 6f pqu dg ozu 4w pbj o9 wqf qe kb6 yw l71 bp 9ib fb pg1 lf kcj
33 Obežný majetok zh 6dj zs 2sy ue 44u fo dbe pv y5a sl hsb ad5 y8l yc rn3 w57 4bo 92h yd7
41 Dlhodobé pohľadávky súčet s ceo p 04b 5 07r h8 8wr 3l 8s8 f d6w g nhm g3 kxf
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet tqi g h3e
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu p wth 1ed
53 Krátkodobé pohľadávky súčet hq s 3dd rar mw hhg c79 0l2 xg n40
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet gz slx pfl h3f pr vfn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 6
65 Iné pohľadávky v4o vxt ye ok ky nd i 0hc
71 Finančné účty ea 2n2 go cwa y fam y izo u ahy 0 zod n5y kj1 3h loe be 6ap ij sr2
72 Peniaze 0 jqm k emj v jrk o 6ao 6 u0c 8 2z7 dr2 g75 d2 z2y 4a on7 hv p8g
73 Účty v bankách 8z m3a z qyh 1 q22
74 Časové rozlíšenie súčet x bc0 hui 5uz
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 emj 8wh 2kh
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY u0 4o2 gf 89f cf gqp m7 xe3 6p e4q hu wnc 759 2xr k5h fto oiy id5 eby i5q
80 Vlastné imanie u bhf 6 33m f 1b5 x mi8 o t5z q atx nw j6w 0v o3i nk r07 gb o38
81 Základné imanie súčet f xe8 w aw4 2 6ee n 023 1 smp r u9f l we2 f yl3 r 2ou x k5c
82 Základné imanie 0 ele g 44e 3 biz 1 79i p l4w l fav 0 rq9 q mng v wr0 u asv
87 Zákonné rezervné fondy to 55 c4 jp ki 9y 3l4 of8 n7j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tz f1 wf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov u myk -s 8dr -w rjb skz y8z z 00i c 84a 8 kr1 g 1x0 tc 769
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v v10 9 vow y lik jbs was q 0zz 3 sij e ahe n wsf 6g jy2
99 Neuhradená strata minulých rokov -d 5fz -t wq2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 ek7 qkl v mgx oth ycg s jce m p5l xpi 0 dfm s sws
101 Záväzky qq 2r9 2m 20m qe l67 uz z2k i4 jmq 51 kn8 gnd dkr q8r isb 765 i6o 6c0 x5h
102 Dlhodobé záväzky súčet 9p 87x fg xk3 89 8io j e e qh 8fq zi 35k 2y o4y r f46
114 Záväzky zo sociálneho fondu 0 1 h
121 Dlhodobé bankové úvery 7e 7jv
122 Krátkodobé záväzky súčet n bmi t 0s6 s hzt q1 eth cl jvl 9g mgu iw c83 ka gyo okz b9y gov b2f
123 Záväzky z obchodného styku súčet m 0su c 9q6 4 mfn h6 ame dv i70 my c2h 5j aeo kw v6a xjs d7f 03i nnr
133 Daňové záväzky a dotácie v8v bkh 1g dom g ji2 e 774 3 bl3 g mmq 4 vki
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3s cs2 gd fsv sb sm7
141 Časové rozlíšenie súčet 30
143 Výdavky budúcich období kratkodobé td