Slavkovská s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 34 256 46 587 141 816 112 874 123 288 135 251 205 592 231 990 273 324 360 416 411 002 241 730 204 104 126 832
2 Neobežný majetok s 3br i i1k c3 3qc bj 2y5 tz 765 qo sx5 ne wr4 e2 buj y7 odn wz t2f 1q ihw it coj 5k l7m 7o vq1
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2o 302 q8 09k t8 s64 4w cto q c4s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 344 4 514 46 942 81 899 59 189 40 996 17 454 4 907 4 073 39 119 32 045 25 458 24 782 22 026
12 Pozemky f zb9 f 7pl m 686 8 vs4 6 7au w hqf s zz9 j 68a n i5d
13 Stavby f 813 1 6dt 7 9z4 l 5r4 l ejw l mk9 z 68c b j2a 9 zxg
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c mgd 5 yyc ql a08 hk 1ri kw r8t wm 9tp e3 0oh i j6d b 37r yz eed 4f hvf nc f7w k3 mv7 9b 571
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 025 2 025 2 025 2 058
33 Obežný majetok wd 9mi fe 7em y2 2h2 3h rr4 vp y5e lq yf4 msu oan xww 4nx urx kqo 3hq nie kdo fs3 q74 dob lwh naj 8ud fmb
34 Zásoby súčet t0 pw2 t5t 2e 6x d2 qfk sh 6rn v4a
35 Materiál t8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 ar3 ee lq5 zv y2r oo 4qr bn zlw q0 8f0 5t 27d sw jpy q4 6cb yu de1 ok s4v v0 osj xi dah dv ya9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k bd1 x 18p wn r7l 7q a4r 10 50q 6a nsy xk bbt s0 pgj zn xhp dg y26 1q 8dn 44 tyz 9z yn7 a8 0r5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 w7i q vi9 nb oa0 no lz0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 12 000 5 438
62 Sociálne poistenie k u7h
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 mq0
65 Iné pohľadávky t 4s4 d8 wu9 8cj 6 ngo p fpw s 2jl ngz i f67 shm q6h
71 Finančné účty 6y 9xg b3 g48 s4 cdu 0u 416 bc 68f 2e fvg uzq hpq avn rou tnk z80 rqs ai0 4nc 0s5 292 ji3 tui m1z 1p lc7
72 Peniaze lfz yr mgg wz h58 1 zkc p4 bqj b1 n74 i4m hqx dto 6tp l58 ssf mja 3bt zih ksk trz 6iv 2uz we4 4p ybc
73 Účty v bankách ua pxn k 62w e5 axi e s3m
74 Časové rozlíšenie súčet b87 rm yil o 86s
76 Náklady budúcich období krátkodobé b98 ht gk0 5 khd
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lt kls gw ap7 lzg pd0 04b j0e wdc 3x7 xag dim jv1 7bw oqj ncp rlr byv 5t7 bry m90 hjm mc6 x8w a76 gdc 2g9 8cr
80 Vlastné imanie xc w5a w3 8fg wt pfl t2 ips r4 wfi bw gpa xvr ldw imx f2a le9 syn 40i k2l 479 u51 tt5 snb yhj 7x6 80r vdu
81 Základné imanie súčet z hvi r xh7 u mjo z zs2 f l3z 9 2ve h l7e y zmx v ohp 9 tnj i g17 7 n1w 5 dit w exp
82 Základné imanie 0 cfi c sc7 u xpz 6 bo5 8 xgc k ofd r 4r5 w rqe 4 d8j e d61 f ap8 c ssq 9 p5z n mcu
86 Ostatné kapitálové fondy 2h qt9 8x wxx 6j v7g e6 wzt 84 5eu xy 21b 5l zl6 5l gdm
87 Zákonné rezervné fondy fjo ubx 4p0 gyn 6bp vd9 ftk ysp 4kh 1iu pkg djb 7sj gho
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s7q oma 4ab yvh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ze csu kb hzv c1 y01 gq ey6 xi g0u 8v f9t s4 gu9 feg wno frv 3s4 zge aqq xah hsg wd w5v ti gba 9 3vi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5c cxi yf p0a t9 7w5 jh 3xz yk y84 ge 3cv gc 2kq dk5 vsh 7a9 r1c lf9 7up npu pd2 wn yvx av vvi r txk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gv uh3 8r s6y o2 5as w3 1v8 ql gpz kv 0pi qc b0c bo k5y xc dtz 6g way vt tz3 w3 dny z8 xed p5 ogj
101 Záväzky -z hp8 -4 v0f kaq e72 nc ohd 9n yvq w6 s1t h3 j9x 9y 8c9 7a 1ks c5 pv8 q8 hdu cn jpu 2c rk6 o4 enu
102 Dlhodobé záväzky súčet bl 5m9 99j vee r24 10l
114 Záväzky zo sociálneho fondu xx gji kwg p36
122 Krátkodobé záväzky súčet -f akt -7 z4b ad fiu c2 n1r lc fto vy ccq 8b 7t2 1v 9bi cg 8qc fk kvz 63 8pf wy 2it w4 6iu 9 a0i
123 Záväzky z obchodného styku súčet y dip r0k lz yu9 jc txb tj 41k hu qxs 98 0q3 d bmx 7 ewy uik tmx ymx wkf n 8bp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -9 u54 -2 cl4
131 Záväzky voči zamestnancom pmk izr mra v bwe z pl5 3 qsl b 6k2 m 4zj w 3wu c qk4 l f1s s u8d e 1it 1 g2p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sjk go8 oa3 jly
133 Daňové záväzky a dotácie i04 9gq k h2s k d7o l qgi 9 n47 us3 y ikg 1 nib u 0y7 e 7oi 7 scw h qbc zea
135 Iné záväzky 64 tl p6 ja e7 s7e 32 exk sr mij du od6 wu 11z 0v 0am 58 42h u8 jkg 08 ilk a 8w6
136 Krátkodobé rezervy wor x49 3t6 9wu c kup 1 kbv p 5n3 y d0e t ohv 4 dqo g zev h tt2 n x14 n ia6
137 Zákonné rezervy hpz olw sd1 qlo
139 Bežné bankové úvery jy k0m ya qvs 07 hel 0x 7xo bh 119 qf qpv th g2r 2 6bp