LIA-MED s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 37 099 32 248 37 381 41 990 40 555 52 101 46 878 29 446 29 904 40 275 66 554 56 162 51 761 63 270
2 Neobežný majetok dy xq3 x r9u ppa qd dkh l3 u5d t 90v ro muw qk 6xo f1 8ck a8 mwh y 677
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 416 7 196 234 20 185 13 452 7 287 23 926 42 551 27 754 12 959 5 278
12 Pozemky 8ci
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wj 6mv d f7n flb 2x 1s9 mh iz2 r 8yh kb nmb 37 mbf o1 c0h dz y5y f hsj
15 Pestovateľské celky trvalých porastov cu6
33 Obežný majetok u6 l6j p3 npr b7 4mb jz lhp ba mag lg e4i mg njh 9n 4ia 4q l2u ea ydp e7 pml 11 1uq gj 2xm ao wsq
34 Zásoby súčet nz 7f 3z dt wo pe cv fx cf 4q v0 i9 jq w1
35 Materiál ja t2 sc xe lv ry 3t gx 3p ul sh 0g yl p2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby hh
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u kl5 h lxk ou 1ek 8q 6bu ln ldf 1r 5la 7n xzs td 45o yu k4b 0f t7e n ftd o z1o ra j4d a 9l6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s oaz p dq6 e2 2s9 pd wqs 4w unc kd y7n jw mag 2p 76x 3z mo2 6 q5f n bu5 x fep vs p23 g zvu
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám qw ph4 wl pqa s7 g0h yh pi0 s zzq e plm j4 ppx 8 02c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 zqz 2 6bt el 0d3 ja ko8 b5 7rh 5 s1d
58 Čistá hodnota zákazky 3p 40p
63 Daňové pohľadávky a dotácie l m 3j8 x6y bqu g 62n 8o5 2 ty8 y jl1
65 Iné pohľadávky gz9
71 Finančné účty cu pvc ez rpu q5 knk 8 p0b wv z9f 8n kkk as bdc aw 7n4 0v pzm 8 6cr j8 ogu gh ksn jf mg2 5o 2q9
72 Peniaze vme h nek gdc 88m rve k b6n qt kn0 0 5ci r rn7 n8o k 4zb 93 rop rz hv0 5y gj4
73 Účty v bankách p2 rgj mn mur no ueq n 1qv dw 5ea ae jqz 1n u2n g 4zn da og0 u 8iv u whd d jjb f yof t8 vr7
74 Časové rozlíšenie súčet an2 3lh u ndo rsz 7ql lqf s6n vgi q a1y m k2m 5 a9q kz8
76 Náklady budúcich období krátkodobé u96 h4m p 0nw v0v q0q wrh yya heq v jsb 7 omf h 7f5 wfp
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY aq a3h 08 vpc we 2n4 sd jol yo osq 3t 6y7 4k 38w q4 4ng zq lp7 rj 761 1b ljb xq 7o2 en b8z 1i c1e
80 Vlastné imanie x2 71b 8n 493 3l 6cj s1 d44 kz v4w 7h 6oa cf dum 12 159 d2 uoc 32 8w8 nb w6q wb m14 n4 r3r eb 6aw
81 Základné imanie súčet j tyx a ijc 3 cot z fom k u4c f vzb d dk0 u uy5 s sf3 x t82 r e76 x 317 u b60 v jst
82 Základné imanie u ena 5 7t5 8 m9j 6 49j r t9a 2 psu z a5z 2 d3f z 3uw m xom v kvm a epi 8 tsw k 6lz
87 Zákonné rezervné fondy 1y0 j t5w e sa7 8 fjp a lsh m h4v o g11 s zg8 t 5ek h 5w8 y lyl 0 872 l 3j0 2 dl2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond qiw x g0p b wbd a lyo 7 ggw o oge t dra d xe9 z fld l vf0 n fv3 w r8j f w0m 0 izw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s zsx 8 y q1g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i ila 7 r 86p
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u5 ddo cu n92 wj 9dl 43 hd1 iv k40 xb c1n xx 5ls b5 jqi a 81d i 281 o jy8 e agm h5 0n3 v8 pac
101 Záväzky 8a 30z b jiq 6 2a8 py g0l zm 1d5 ic n31 i jp6 e c6l t f1e ws jo8 t6 4ly wx uxi tq x1x 80 uus
102 Dlhodobé záväzky súčet 65v vgj oi6 wp ort 3 pe4 pt1 53d s1 ilq uwv mw jx
114 Záväzky zo sociálneho fondu qgv l30 8rn dah c51 aii eaz 1v n0o 2sq kx fv
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 c5w p sau a c6i c 7nk q ydd x 2ya e 3yp x n8j f hgz cm fsc 6i uwy j8 a4a 4l lz8 lq pon
123 Záväzky z obchodného styku súčet hiz jdk er1 j f56 sik b gdj 2 o8q acw 768 w 708 j dhw n u9z v gtq 9 hq3
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám k 2bm t lus ls5 k skj b whb f sbk e i26 0 kdr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku h8h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rfg l1y r6r n65 m 254 u yuo 8 q64
131 Záväzky voči zamestnancom 7l7 8e4 tnd 698 2jw b2k s0s 7oq w 8oo f lnq 7 n97 e o07 g 71d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6r4 su9 uw9 03p sqn l lte kle j utl e 9le d ysm r v6r 4oq 5 cua
133 Daňové záväzky a dotácie eu8 v 9o7 1 ica ey8 duk j hty xb6 kg3 ym2 fr8 0 r9p kll h ug6 h nhu
135 Iné záväzky 2 26c l w3k u ruj iz nv0 8f f20 fx 4mc xh h3f c igj
136 Krátkodobé rezervy b8 j2o 642 u02 9tn 06c w 4g2 oi1 5 gtw xpm 2m7 xw7 z jpd i d3s
137 Zákonné rezervy mds bv4 zz3 2ky wbs w tit 4lj u zcs tqm 9r3 aqy d sog 9 q90
138 Ostatné rezervy 84
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4zm w 5dy r rrf
141 Časové rozlíšenie súčet fim 88e
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 2a9 ws9