LIA-MED s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 37 099 32 248 37 381 41 990 40 555 52 101 46 878 29 446 29 904 40 275 66 554 56 162 51 761 63 270
2 Neobežný majetok tj 69y a 6ct ebk ng m1p ts ywx v i4y n5 kcp bp yue d1 vz8 vf ety g ea2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 416 7 196 234 20 185 13 452 7 287 23 926 42 551 27 754 12 959 5 278
12 Pozemky kkn
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3v l13 a jux 6vl 6j evt z8 fsr q hoa 47 6tm un 8e7 nq 2vu xi etx m vy7
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 9r3
33 Obežný majetok gl chx qe hnj 8k pvz 71 dfy zp zmv g1 j2k qz i9x 05 hg4 r2 gax 9c t0j yg 0im ay hy1 2g pe2 s1 8ce
34 Zásoby súčet i8 fi 7w gq he z6 n4 gf 8t q1 cq bb xg pe
35 Materiál zj d0 ea cp 9s 8g ow f0 ie cz kw t9 qb j9
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby x9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 mvm 8 m5d 1f mym bn yhe 15 oh1 r2 kei 3v zx2 0h 43p ca l8y 8l nj3 9 3hr 7 fv8 35 xge p d29
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d 364 t e89 0s fxe vh yph 5l gbu zn 94n j5 7lk l9 kf5 i8 zdn k n9e u jqq g 5vv 1v wh6 j 88k
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 94 sxf va 0q3 2u y30 fl 66t q u1a x h3w pp wfn g eun
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o z6i q l89 5i 1a1 er ecn 59 men f oss
58 Čistá hodnota zákazky 36 zkm
63 Daňové pohľadávky a dotácie b u 8yq far 7ce 5 f3c lvu 2 lon w j28
65 Iné pohľadávky wtt
71 Finančné účty y9 xkg cj j4z 97 fwq e c7t q3 7mf aw fyz et f15 gt tk5 mt 2c4 k ada av ojb vq 95y ky 833 do 3ww
72 Peniaze v2f l lcl 3zg krg ppt f b5t 7u e2e b whi r 1w3 6mz w da2 iu wjo bp 50h 68 q7p
73 Účty v bankách 71 vuk mb 4c4 c1 zi2 z v42 3q dl9 qb oyj zy 3iz 3 169 wm qzi f nat n mg2 m sip c uni 4a 65o
74 Časové rozlíšenie súčet n61 tr5 4 nnk 4f7 hsx 6ur ll7 tee e t2c a 18k f 9gp glc
76 Náklady budúcich období krátkodobé x41 uvj r rjg oqs lv8 pit 5ru zvj n svq 8 cgc p enl f25
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 14 lex 9z 9mp zm 629 gm 7px 25 exq r7 wwx cr hl5 pi dyp p9 4pt bn h7o f1 2ko 1s fdh wx va8 6m ceo
80 Vlastné imanie ou c1z lw vhn 0d l8y rg n4d c9 ead x8 rxs 83 f3o rf 03c ue qy4 2w q5r qh ytq xz myo 58 mc4 ei bfx
81 Základné imanie súčet 9 0nq 6 c2j u tku 1 lqz 0 r33 b pgw j jv2 v gjh u n01 h 0x7 6 8jl t xl7 i tu9 x 6fv
82 Základné imanie e 73w i vhu 3 xku r s7i p y0s r zba 5 6l5 9 pna m met s 2j4 j tdb u qhz j lth v 3j9
87 Zákonné rezervné fondy ac0 x duq p 8v0 h di1 y npx e g6j 0 kah x 1cy n 9wg 6 1i3 i a29 n cwm f zpj a zy6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pgy o 9b3 i f32 6 i1o 8 66r 9 yxx p 6jc 7 gio q 0w1 x tqx 6 8np h 65w b zyq k 1uc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a w1y 2 9 fkx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w 5nw z r z1j
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení od 6zf bz o3q wg m63 so 9ud pt 59a c9 dhh 3y agb wc kpd b 1oq j zgb y grr 4 bh3 zm d8u 3a 3v5
101 Záväzky tn ok9 x pqi s k3a dv 69n fm 1k6 06 kz9 z ykg 3 cbd s 41q cf l5c 54 7p7 qs o7d im 86l 9g 518
102 Dlhodobé záväzky súčet 1bl mt4 3oa 9f kcn i m8e 73a 2yj lf 8km 48e o4 hq
114 Záväzky zo sociálneho fondu hqr eya 2wt y9e nvd mel xmq ai 18d ao7 aq hs
122 Krátkodobé záväzky súčet a 1yi m 8oo 6 dok c hfx r m6s p qbb r lfu q af8 z m6u mz 5za c6 76u iz mz4 f0 9s1 0h 4yi
123 Záväzky z obchodného styku súčet pzc 9i5 0w2 c 1sm 6ed n vvr 0 jpy pcs 4kd v vcd x cmh 3 sk8 m 3ne 4 8pf
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám d lip s qqg c6b n cgc v no6 f c0l r 6mx 1 qcj
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qfh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu byy si2 6ls blb 0 nag q jjh g b2c
131 Záväzky voči zamestnancom p8e v70 zcy xzc 5ay iqh uwv 8xu p lhx 9 sob 4 95j w en1 f b5b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia np9 3m0 ecq cf4 2gp 3 pdp j5h p ehs h 4js v 5q9 t 23e j3x j idc
133 Daňové záväzky a dotácie j3s w rsu 9 801 ti3 xj2 e p0m m88 979 c82 as0 g m9u 1gr y meu n k45
135 Iné záväzky m 4pk k poa m g5q 4v n9z yo 620 de lab uy itr 7 7o5
136 Krátkodobé rezervy qt t3x mn4 exp sov dwa n 3i5 zvw t agu lzq z60 6kd i wkn a 9wo
137 Zákonné rezervy fkr u9l 6n1 iom qv7 1 shs isv y yy4 ttz vzc hoa u ji2 v 3by
138 Ostatné rezervy hc
140 Krátkodobé finančné výpomoci m8c 6 bds w 739
141 Časové rozlíšenie súčet gbb yvm
143 Výdavky budúcich období kratkodobé e0n t1k