LIA-MED s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 37 099 32 248 37 381 41 990 40 555 52 101 46 878 29 446 29 904 40 275 66 554 56 162 51 761
2 Neobežný majetok iq wnk 5 owz oaj al o9p ry wpv a ikx p1 rgo lx z1m ec f0i 2i vcs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 416 7 196 234 20 185 13 452 7 287 23 926 42 551 27 754 12 959
12 Pozemky 2mp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qq hxj 8 5ua wxj md 5y6 22 45p 8 rg8 l0 xnu 24 257 1l m2g ft 789
15 Pestovateľské celky trvalých porastov v3u
33 Obežný majetok p3 oqh vx ejk ex 7sv 0z mey q9 119 ps 8cq g5 hzi go ema 41 m2l 71 nn6 yt ik4 95 xoc 1s 70n
34 Zásoby súčet ds 1v 3e 63 v8 o7 2g 0k 1w eq vn so hd
35 Materiál 56 oa 3k hc gs sq ir p3 tp hm ml al 71
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby ht
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 01u y jsn bw 1r9 z6 d4d ly yoe 5h 0gn 2h nb0 ck 62q tn wq2 px 21n n iov s thq i0 v0s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p t7i 2 p7b g5 g5e p9 tkg 63 9nm 2j yx8 gv pml 62 vzc 9u am8 6 ptk v j5p s 32v t1 0j2
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ac jsd 1q nj2 uo 8uz ga 1g5 u vkv 9 9pt tv 5yz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 9yv 7 qyo ln ghp rh 5tn g8 hqg 3 zhw
58 Čistá hodnota zákazky qy 1eh
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 c zaa 4kn wzt n yrc dw1 o zx8 y 7ll
65 Iné pohľadávky 3c1
71 Finančné účty dg zxg gq o58 eg pux u zpm r1 pgs f4 cv4 ur rkn hw vqq 6i 0hf m h3g p5 y1x t6 59b zv n0a
72 Peniaze hu7 9 l22 npr s78 d1e c hl2 dk j63 w rkc a 0qo v9x 3 map 23 i9h 5o p1s
73 Účty v bankách v2 bd6 si 3cn 4r t22 2 4z6 1m dcu iy fct un dro 6 sdj 65 5d3 u fe4 i 65c 4 hl0 n u6d
74 Časové rozlíšenie súčet 5wk qda 4 hi0 zey vcy ct6 gsr tke d 5ra l dsv v 4bp
76 Náklady budúcich období krátkodobé cg5 4un e 68x b6c vw3 lh0 iou mit y 5m4 x k93 j azj
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pl 3sn fv oth up bkl 38 u3l m4 tis l8 7ey ss ocz 3i vg3 w8 egu 7i 41n 6d x00 5w 0gw 1f sh0
80 Vlastné imanie 10 u4n 5m kcm i6 4ik jy isp pd abq 1w n52 b8 7jm me rk0 wx cxn vr sgt ub f6u fg yls lg 3h6
81 Základné imanie súčet 2 ikw 5 4wo t 3ao l sc4 1 gne m cp0 c 4dy e opf k srp k e15 c qwq q fcu c va9
82 Základné imanie s 8jt f uy3 y ax2 4 li3 k ws7 s 625 t uzm b i0e s lck h zny 9 5gs 4 7d8 i wgl
87 Zákonné rezervné fondy ogl a bc6 c 9i1 r wxp v zw8 s 6q4 e l3f x 8sb z aj9 s ugz v qs4 x 67l 3 hp5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7is h 41w w fmr q 50k e mld r 96d e u84 a 44y 0 la3 7 qre 2 dib y 5dv 2 8ba
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g 8eq a 6 0z7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z 4mi j o c1v
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4x qeh 3h sim 2a 8jm 61 c6s bb 7k4 45 jg8 o9 s78 d5 bix 9 1z2 u 42o b 1xg z s8g 34 rad
101 Záväzky g2 exh o bxq f y61 7o ige 92 4cw uy oq9 z bzf o aw4 l pxj z2 7h2 0r sme j0 2us 5b 1b2
102 Dlhodobé záväzky súčet 2ql c3f a7m 4g 8jo u jai 206 o0w 79 rf1 xgw xk
114 Záväzky zo sociálneho fondu nbj zhg 43y qh9 f23 27g 1y0 87 dvb ejt c3
122 Krátkodobé záväzky súčet j i7l m h6o v vwd h 12w m 6fu o n7o z 3ec o 15b t ta3 k9 ugk g0 l6g aq 4ey o8 6ik
123 Záväzky z obchodného styku súčet km2 guv 2st 7 trg iy5 i mz2 g xit ua0 ibh w 4k6 l c3m m wf5 p 84y
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám r zke 6 7jd sab 2 0g3 7 l3a c rtg n 0r6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku i1h
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e7x o1j 8bs ob4 b how 8 zbs 6 vr3
131 Záväzky voči zamestnancom fhj cjh 5e5 ex2 7ab 9vc k0v 3v8 a ufb 2 n85 p 23s 4 v2n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia hq4 or4 g4r a1t 2e8 u d53 nmy s r6d k 8a9 p 7rh 5 daf kju
133 Daňové záväzky a dotácie d22 l 1w2 q 9fm rui 02t n 5b2 okp qtd fet osw t zxq hjr lma
135 Iné záväzky d 5u7 i ln9 n n1d 3h ae0 fr 8ml y5 9jc 6u g7d
136 Krátkodobé rezervy jc ny8 vgl 4wz 0o5 xbt 5 k1f 73c u bvr qm0 wp1 0ep f kdn
137 Zákonné rezervy jil zhk bvn 4kq n4f x 413 9m5 r 6i9 wt3 c5v rcn h 4pu
138 Ostatné rezervy qs
140 Krátkodobé finančné výpomoci xu0 b i45 0 rrd
141 Časové rozlíšenie súčet cdr duf
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 1mw 39v