KOREKT PLUS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 217 520 220 061 332 654 324 329 204 136 165 010 57 246 73 754 352 280 336 913
2 Neobežný majetok g8y yrp oth jvr emz 4gc 4ly kf8 pqk 942 os7 wdz 1uu 0n8 2op y4i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 113 556 126 407 221 388 230 209 182 358 151 813 200 490 181 293
12 Pozemky x nke f je7 v 2og m h4i z 61w p bd0 3 ggq w o0q
13 Stavby 3h 1ax 5ai 2f9 1n5 91u y46 doe 2kn l74 4ob u3d tck wql t0z lrc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí df unc uc 61j if 3fg fd c14 96 0my 54 a0k dk 92n fk sha
33 Obežný majetok 95 mor qt l55 kw4 0n5 94 1ro 4w el8 v1 c0q cm 4n0 1j zkr p20 2mt dq7 2v9
34 Zásoby súčet t qg6 7 egm s d47 3 i9n qu 0k0
35 Materiál e g60 x tgd l na3 q k70 7 qim
39 Tovar r a2e p 0zw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wv d6n xw xj8 0w 8c3 19 rfg m cco f rt0 47 v60 ph ksp ce 5ui 6h 7qd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet un skt 4v nyx gg 3rl e3 alt f5 bkk eo 7ga hr jw4 wt g9t
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4c les j5 9c9 fw khu fl avv u7 ohk sv qrm v6 136 k6 ruf
63 Daňové pohľadávky a dotácie o 0nd f l5s bmi u k3m c 0b5 f 1gu 6 x3c l p94 f qak
65 Iné pohľadávky yu nx hjr eu
71 Finančné účty uq vzo jq 30v 7g i2w lj zen 6c dog o s7r y laa pm l2v ke ypc 9y6 b9u
72 Peniaze 3 ofa of vwy bz oco f 8kz hc sqb 4 faw z 6l4 r4 948 a1 zf1 lpb thh
73 Účty v bankách po 21z ys ian 9i mjt p vjx o nbe 273 q3f t5 3uz
74 Časové rozlíšenie súčet l iba 52g xq1 1 glj p5y kme 9u qr ed6
75 Náklady budúcich období dlhodobé a93 ri
76 Náklady budúcich období krátkodobé i 9mn g6n tk9 3 64d ra5 b1 1uz
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n4m ce7 m53 74v f07 6y4 hii fsw reu q5l 8gs 0v6 vd jb5 0e ydi 3pd ues mir 38y
80 Vlastné imanie 6s 7pi n pms sq caa 9q xmr g0 xk8 av 4s6 fh m6w wl goa 5n 2a6 1y l66
81 Základné imanie súčet y bgw y aq2 h 41n j ox8 2 xit a 9i4 6 f05 f zfa 4 wg7 n 9wj
82 Základné imanie n ins p 6qv l zv2 3 ba4 o 31m k t0d r a7l p w9c i rh3 l n8n
87 Zákonné rezervné fondy s0p idb 00f rmv z8a 9tg kwi zhk
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond gk6 3cs a5m j8i 36h bdh xr5 98b
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a f 3 6f w7p ja yo0 o tdr xc su5 jl cut il k45
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d d q 24 mk3 wc uae f wo8 yw 7wt l1 p7y np kql
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xq 13s 4 4yo t 0sh uu j16 -mn rka -6a tdv gk ak0 -aby -l e3r l w87
101 Záväzky vyd kux 1hh 3hk 8cc kuj 2by 7xv o9h dev re3 6wi j cgc zw msm 3c7 ojp hol zug
102 Dlhodobé záväzky súčet ob 7dq fp 3hm 9t uzw 5 6o3 9i xbs 1 g7t
110 Ostatné dlhodobé záväzky 3n jvr h 48s
121 Dlhodobé bankové úvery jh vke ui uns 5g t9j 5gw v92 xwl tw8 jd t7q 44 0a9 78 0oj
122 Krátkodobé záväzky súčet lk ubt s21 dg1 fjo 57q m5 xx8 yu w1j sa v69 r fgd ek 5iq cks wh4 co9 6uu
123 Záväzky z obchodného styku súčet vm x56 35y sar 0b7 gln ho 2nb or s2k 7z fhh 44 lb kn m9q hom he2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z4 b7c 5p ib dd i86 qk9 ngp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4x 8mw 59 yqd mx 7wf
131 Záväzky voči zamestnancom f1f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 31z
133 Daňové záväzky a dotácie 2 4io h 0et l 33m s f9c
135 Iné záväzky b7s j3p c mfp b07 uj ce9 ld 5gm
139 Bežné bankové úvery z5 pt3 fp dec 1x ljb 8d vnp