AJCOR RECYCLING, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
18302/N
Dátum vzniku
27.06.2006
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná vo všetkých veciach samostatne.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod (od 27.6.2006)
 • reklamná činnosť (od 27.6.2006)
 • požičovňa suchozemských motorových vozidiel (od 27.6.2006)
 • prenájom jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel (od 27.6.2006)
 • leasingové služby v rozsahu voľnej živnosti (od 27.6.2006)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 27.6.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 27.6.2006)
 • baliaca činnosť (od 27.6.2006)
 • sprostredkovanie prepravy tovaru (od 27.6.2006)
 • skladovanie tovaru (od 27.6.2006)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku budov, objektov a zariadení (od 27.6.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ing. Eugen Horváth
  Pohraničná 890/3
  94501 Komárno
  Slovensko
  Vznik funkcie: 27.06.2006
Uložené listiny
 • Podpisový vzor konateľa Ing.Eugen Horváth
 • Účtovná závierka za r.2006
 • SZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r. 2010
 • Účtovná závierka za r. 2009
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1
Dátum aktualizácie
27.01.2020