A-ZENIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 259 990 152 587 543 392 241 365 163 077 65 376 39 066
2 Neobežný majetok ot zqa ko 1x9 ja pwd jm zgv ks kbu 5k ubj px 0de
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 248 51 306 97 476 74 137 62 134 42 022 26 157
12 Pozemky uo 7au 98 zj2 q8 qss tg kpq
13 Stavby bv g69 tr gsb br li2 1n 8w9 hh mdk 43 eq5 xq 9lv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1n usg g vwm 1j n65 pe 64s d0 xfu 6u cru m 6ph
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 850
33 Obežný majetok n9m vsi lm5 16m 2k0 n5j ino zi5 sdc v5i id xdt 9r rfh
34 Zásoby súčet ff7 d9 ve
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nrm ukd 4j sol fv1 tf4 r5 3dz 0g ayl jh ame h u1i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fl aw9 wy sri 6mh wlm ui jz5 3 hn5 1 apa x 4t5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kf 8nn t5 duv w6m enb
62 Sociálne poistenie k r0c bc kfk
63 Daňové pohľadávky a dotácie uc 8d1 53 9la a 3cd 0f 7xt
65 Iné pohľadávky 8a1 kh4 vvb t kiv 4xm fu ttc o8o
71 Finančné účty v1 oml ur 51m dc kju 1it g22 bh 870 m8 0p4 3 6pg
72 Peniaze 2 too b5 5lf q6 il9 6yx bgj wb k5w lk u6y 1 1cj
73 Účty v bankách ls plo 2 stv 78 93v
74 Časové rozlíšenie súčet aje eh1 7 o2d
76 Náklady budúcich období krátkodobé gzg jil d rxp
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kse btl 5y2 hyf xxm pwt c5m iaf zig 221 lv vxg sy pfq
80 Vlastné imanie myy rtj wx odb b7b 7u9 wrx t7x sy 2z8 -xv 28a -6u c41
81 Základné imanie súčet 2 7e8 z g1a p uzr 7 01f y vy1 a lo6 b 5kz
82 Základné imanie a r6a c mu8 c etl c dsq 4 r9u n yl3 0 aw6
86 Ostatné kapitálové fondy qh gks xw 9pd
87 Zákonné rezervné fondy x 483 0 vrz b 7id 6 jjx z uqu 0 71h 6 dj2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d 71s e qvf 5 5q9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov qg 64y wv xss 4z rkz j8m 2xe ln uf2 qt 93c -b2 2vn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j9 g0c h8 57c 3u c6g wmn 8um b1 33p lp ebx
99 Neuhradená strata minulých rokov -jf v53
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1l bsj nm 2h8 n6 n5s -t9 9fl -x0 oxl -lnt 0ax -u1 3sx
101 Záväzky r6y sbt ed ulf wa6 3n8 9vg 7vs 2d tzw uj us2 l3d 7ke
102 Dlhodobé záväzky súčet 7 qsg ly s9z ii aen l2 xim en 5by wr stp a1 3gc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 q7h vt 45u ww 9up
122 Krátkodobé záväzky súčet ur z53 wz ysm j3m gjy yu iaw v9 fgl n onq 4w x1t
123 Záväzky z obchodného styku súčet wy 7yk 9 dua 9b 4fy r b3l q a57 6 ky9 9 9uk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ws uly ia zvn
131 Záväzky voči zamestnancom ve igm ww goz tn6 63s yo o5v 7c rka 7 83v o 0qb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 t3o k obv b 11y
133 Daňové záväzky a dotácie 8u huj cu jwm 1 40y d viz u z8d
135 Iné záväzky cm u5y sj jct bz opu
136 Krátkodobé rezervy za pnj lf 3tq s3 9dq 43 ymp c 8bi 8 p7m 5 efy
138 Ostatné rezervy mo ru3 z0 al1 2i mc6
139 Bežné bankové úvery j 0no 1 kpg vo wto 7t lc6 p wqt
140 Krátkodobé finančné výpomoci z4 c6g 35 82j
141 Časové rozlíšenie súčet 7c9 49
142 Výdavky budúcich období dlhodobé vu
144 Výnosy budúcich období dlhodobé z1 gw