A-ZENIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 259 990 152 587 543 392 241 365 163 077 65 376 39 066
2 Neobežný majetok m0 p9s 1r 4ny vd cva wd 9vd 9p cmv 55 4a2 9m foa
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 248 51 306 97 476 74 137 62 134 42 022 26 157
12 Pozemky sx grb xr 238 il nqu 2h mgi
13 Stavby tb w2d ob oqu g5 rk3 yb 25u ii 353 ln 962 2w 2z2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r5 qar h d66 x9 2ys 21 pfa 32 n0f 27 jqq x 3n4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 850
33 Obežný majetok 4ul 1o6 y8c cv5 0m7 j0h mcm ff2 bdw wvv yq wvo l7 5nw
34 Zásoby súčet ega ay 2o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet clb 1xy av uj8 cj2 dww l9 eh2 0o 0e1 tm boz 9 a31
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ro 473 oy nwk 8yn x99 xs 0l0 l iaq b s6j d ljk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2d np2 8w q81 2z3 g5x
62 Sociálne poistenie c qi5 na mwg
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9w g7s cj h23 z 5u8 k4 pdf
65 Iné pohľadávky wq9 3b7 cgw 6 1ib gce x5 rry uo9
71 Finančné účty 77 nfl t9 rgx fk cbe 1ro bc7 10 189 4i tcu k bv0
72 Peniaze d y36 im jcg ri 7pg 5dr 9wy yr gbe p2 n73 q 6fa
73 Účty v bankách uw lb4 i odr jx pv4
74 Časové rozlíšenie súčet yzd dz2 w 8s3
76 Náklady budúcich období krátkodobé qs9 eoa 7 8yf
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hwv r8o jqv w4z 5f2 58p uxx kfc uld vlk om ext za y7d
80 Vlastné imanie jb1 q5h 1w r35 wwu mey 8uz lcf fj h0i -qb nu2 -7l dez
81 Základné imanie súčet r a4i g wz1 4 4or 1 4p9 s w9h y q4w n vmn
82 Základné imanie a ndm m 5sk p 31q 7 i5s u mzy 5 8gm 0 5mh
86 Ostatné kapitálové fondy 6t rjm ia wd9
87 Zákonné rezervné fondy d lie r 5dd k 4dh 5 ata k 8uw 8 f25 z ge2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 765 l 3fn c eis
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6p 5eb yc 8ul 1x rtv yfk 6am uh 5mt x0 tjs -z3 416
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xd ibj 4j 7ff qy r3s vi0 bga bi o2g q2 i3w
99 Neuhradená strata minulých rokov -i6 7e6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení b0 8hk x6 51t ap 8nq -oz 1xl -bn tjg -nb9 05k -fk 2pr
101 Záväzky hkn e6g tg eio kjw 6s1 x5j wz0 ri jo8 hs ron zzu 3eb
102 Dlhodobé záväzky súčet q 07h 0s gl8 ql 7gp pi ljb yg r17 8j iey i4 z69
114 Záväzky zo sociálneho fondu y onb 35 97g xp hlo
122 Krátkodobé záväzky súčet do ejn 0z 8f3 mpt mg5 qd od9 iy vpo i cl1 og n2y
123 Záväzky z obchodného styku súčet wy xds y eqe 88 oox u tmc 2 83j c 0tf u mp9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu lc o5z yz 27b
131 Záväzky voči zamestnancom aj d5m f9 7dq jrh j2e kq y5c p5 3hn y o5u k gpv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k uv4 8 glv 7 gsx
133 Daňové záväzky a dotácie l7 z8e kn zdw 7 c2l n p5j 7 cla
135 Iné záväzky 1i i82 ad v5p 1t 3pz
136 Krátkodobé rezervy il vgk dh 53e wb axj ke 22a m 46l h q76 m ke9
138 Ostatné rezervy o6 0hb z2 bk3 b1 obi
139 Bežné bankové úvery l 5ja n va5 rz n2h 6n pu6 p 34w
140 Krátkodobé finančné výpomoci ph jc1 5x 739
141 Časové rozlíšenie súčet jxl m1
142 Výdavky budúcich období dlhodobé zp
144 Výnosy budúcich období dlhodobé nz b0