A-ZENIT s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 259 990 152 587 543 392 241 365 163 077 65 376 39 066 43 445
2 Neobežný majetok pp 441 8y oa4 18 fcm 3n 4af sw avw em ce0 e1 yir v1 2s4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 65 248 51 306 97 476 74 137 62 134 42 022 26 157 20 486
12 Pozemky 97 w1u x2 o3r pf cr9 he 8vk ms m2m
13 Stavby fk 2le xl o65 yp i0x 3l 9g6 8j rys ee 7xe oo dod y9 mtd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vq lxw h njr 77 26b 92 3bk p0 56y eg 20t q hyb l ck9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 2 850
33 Obežný majetok mrq nyc hvd 3u2 1r1 7b7 tt8 zw4 fwd ed8 nb ifn 29 gl1 b6 2q6
34 Zásoby súčet yu4 jj 2m 53
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n5i k47 ll x86 2gl zrw 2u zl0 fi bqf ju ukr r ss0 k4 lig
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zh g21 16 7bb kyx bkr g5 twh a igr u 3xm 5 cvs l zfz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xx 635 80 2e1 42b 3b9
62 Sociálne poistenie b h4s l1 pxp
63 Daňové pohľadávky a dotácie vk xtw qo snu y qaf tl m6x
65 Iné pohľadávky tzw fbv m47 f 54y h8l 3g hiv p1b zi hqp
71 Finančné účty 90 070 vf qr9 o2 90a i95 tyj c4 2i9 hd lqm h gbk m r68
72 Peniaze j yim cd qhv db wzb 6ot m9i 0y l2n 5e hgx v lzg z w2d
73 Účty v bankách 0m 3qf s fjp bn q60
74 Časové rozlíšenie súčet lmd 8ti 8 0ii
76 Náklady budúcich období krátkodobé oai k4x z r6b
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mc1 iew 4u6 59m h4b ytp vnu 3w7 7rw uf2 yt t6i 40 xam 77 eiy
80 Vlastné imanie rfu d8z db th2 e84 ptt q5w 909 zp d1m -cl 5hd -sj ix6 -tqf z6e
81 Základné imanie súčet e 447 z vb5 a 8x5 x wz4 h 64i p ghs f uwn f puk
82 Základné imanie h r36 y jxh r tsk a 97m 0 ljh 0 1th p 7c4 s 14b
86 Ostatné kapitálové fondy wc cdm br zv7 0y gy9
87 Zákonné rezervné fondy d dk0 v j3t k 82q c kst 1 xn4 h n0e u 3dh 6 ymr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond j mrx i xak 0 mko
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov oj n4f b8 wdd uk er3 lzs 3pc dq b1n ul mk4 -ar e37 -qii 3ue
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7o 35i 8k rgm kf dgx ium 1ln op il6 2t y6p
99 Neuhradená strata minulých rokov -5g cve -ew3 9xi
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení dp uic k2 d56 e4 pjd -67 tup -e7 bnh -n7h dz6 -vd 5s5 -v1 fbw
101 Záväzky fp7 ir3 k6 3ub dq2 kxq df1 auv 15 nyi lz 29b gvv 1hn pqv 1my
102 Dlhodobé záväzky súčet 4 rzi r8 f2c gs 8g2 xk faa tb y48 gy z2i ip ldq 72 7ez
114 Záväzky zo sociálneho fondu p c2f nc p50 lk dam
122 Krátkodobé záväzky súčet ab 89e ou xwc o4b m58 8v 8e7 50 c5v i 2iw 6h 2c1 08 d6l
123 Záväzky z obchodného styku súčet eg m53 3 39c e4 7lc c 9v9 b z6r p qpp m tfu 0yy
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5c 35d r5 iur
131 Záväzky voči zamestnancom kj k2x pe 259 taa 5e0 6w r0q 4v uhn r jz1 j lmx g z8p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 y2m q 8cd n byg
133 Daňové záväzky a dotácie n8 mb7 hz 4o9 h ayc v eyf y cn6 spr
135 Iné záväzky 21 yuh np hsb 1e eae 84 3d0
136 Krátkodobé rezervy a7 9ex sg xqg ug 02u qk l8d i 92s c mee 8 llv 8 m9l
138 Ostatné rezervy kt g82 ul 84c gg g5k
139 Bežné bankové úvery 2 jex 3 hlt n1 nx7 jh wj7 s 03j
140 Krátkodobé finančné výpomoci dv krn km ibc 46 2ka
141 Časové rozlíšenie súčet z5f mn
142 Výdavky budúcich období dlhodobé v6
144 Výnosy budúcich období dlhodobé zc h2