SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
10714/S
Dátum vzniku
18.08.2005
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti konajú a zastupujú vždy obidvaja konatelia spoločne.
Základné imanie
34 000,00 €
Predmety činnosti
 • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (od 26.4.2012)
 • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu (od 26.4.2012)
 • poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 3.12.2011)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 3.12.2011)
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 3.12.2011)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 20.8.2010)
 • údržba a čistenie lesných porastov, chodníkov a lúk (od 3.1.2008)
 • porez guľatiny (od 3.1.2008)
 • pilčícke práce (od 3.1.2008)
 • približovanie dreva (od 3.1.2008)
 • obhospodárovanie lesných porastov (od 3.1.2008)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.8.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti (od 18.8.2005)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 18.8.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 18.8.2005)
 • inzertná činnosť (od 18.8.2005)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 18.8.2005)
 • prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti (od 18.8.2005)
 • prenájom nehnuteľností vrátane doplnkovej činnosti: upratovacie služby (od 18.8.2005)
 • upratovacie služby (od 18.8.2005)
 • komplexné spracovanie biomasy - štiepkovanie, briketovanie drevnej hmoty (od 18.8.2005)
 • výroba drevených peliet (od 18.8.2005)
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie služieb poľnohospodárskymi a lesnými strojmi, mechanizmami a náradím (od 3.1.2008 do 2.12.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Radoslav Bartík
  252
  97634 Tajov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2021
 • Oliver Petro
  Tajovského 3656/47
  97401 Banská Bystrica
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.12.2021
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Vyhlásenie v súlade s § 105a ods. 1 Obch. zákonníka
 • Úplné znenie spol. zmluvy
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • licencia
 • rozhdonutie Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • SZ
 • úplné znenie SZ
 • podpisový vzor konateľa
 • osvedčenie o ŽO
 • Súvaha 2010+rozhodnutie jediného spoločníka
 • SZ-úplné znenie
 • vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia zákl. imania
 • osvedčenie o živ. oprávnení
 • vyhlásenie konateľa o prebratí záväzku na nový vklad spoločníka
 • vyhlásenie konateľa o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
 • ÚZ 2009
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • účtovná závierka 2007
 • dodatok č.2
 • živnostenský list
 • účtovná závierka 2006
 • dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • spoločenská zmluva - úplné znenie
 • účtovná závierka 2005+rozhodnutie jediného spoločníka
 • Spoločenská zmluva
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor
 • Živnostenský list
Dátum aktualizácie
19.02.2024
Domény