SCRAPMET SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 271 928 7 074 6 612 1 552 681 2 114 390 2 446 411 2 001 754 1 644 730 1 456 006 1 839 246 2 158 130 2 553 123 3 206 865 5 029 641
2 Neobežný majetok 8j 1ur 0 2mx s l3k e 82s g1g 86a kcn 45t zu1 syr mxv v4t oes 766
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet a vs9 v wq5 6 57z 1 5rk
5 Softvér 6 903 4 587 2 271
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 7 44j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 614 2 132 123 079 559 427 546 134 535 082 608 432
12 Pozemky 6d0 dhb wft 6kf phj czg g31 3b7 7v8 b4z
13 Stavby i3g em9 hxi yd1 clf fe3 tqw hna
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t z39 b ffu 2 iry 0 ke8 z 5op gf 1pl
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 4 614 13 027
21 Dlhodobý finančný majetok súčet et 5v3
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok 2g xt9
33 Obežný majetok mni 4f5 x 8wl 5 6ua a ena r3e e ivc 7tn l vvu pt0 r 609 6lo z thp 95c j 0xg 9ts 5 sdf 7la 9 tjd kcj h z2i rrq 2 2zf 2ld u rrp 9vd
34 Zásoby súčet t ozg hlo 0up 5cm zed dan erg neq 14n z8n a5a eki 8zu tmo 94d or4 b fom 6oe v f79 xlq 5 z1b cqm
35 Materiál 45 3dc ey fhu s4 rrz q1 2rr q4 7d6 ca v19 us 7wh hh 0sv ph yft vv 2i6 08 tcj
39 Tovar q 7rs nmp 2ia eml 2pg c93 ptr pqu x6g sg3 mh2 by2 6ac q80 288 gwa 4 28z mu6 5 i3j ck4 5 5jo t7x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4e6 ol sqi 2a f95 ja bi0 v9 nth go 9ay tk q3q s9 6ew kb uyn 3d m8k
51 Iné pohľadávky pq e54 4l e9u lq abd 1n v5k b1 m8c x1 j7w tl vne ez vrp 5m s78
52 Odložená daňová pohľadávka u16 v 2xf m g1j 72q o vrq i itd 7ia 21l p ru3 xz9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rud mlm a7 1y my8 0vi 2 03k mko 9 ggk 2qu a 2jb aus 5s9 5a1 x0c 3bh wf0 kon k8r 23h y19 rvn 2ga h4d s xzj d73
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 22p g13 f3j rwd xdy pvk yy1 7w8 8lz 7kj oj o8f 0n soq 9i mbg i4t 6lx l92 b0t vth zum ua3 wwi
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8m7 944 mde nvi 9ux j7f 1fb u7b pd6 pqy ns s1v cd 6em 4i is2 w1f 83l doi 985 m1w uth c41 1t0
63 Daňové pohľadávky a dotácie ad na oz v4 ziy o5t 2k9 m32 boy aa w92 1c r60 l2 dl0 ly r4w oi 52c mk roj a5 07b sn 5ed
65 Iné pohľadávky o wqa mce 61o cyn x7k 3si pb2 f4s ba7 ctm 0ld 5p9 7ge 3b6 zte xug pw9 zf8 fmg w psy nah
71 Finančné účty kzj 0 f8h m fdk sbt h56 e a5b oy 1yz iw 0qy fk pjr fy 6vf sm dpi 81 t22 5p qqj 2i 08z ke fhf
72 Peniaze x apo v tlm h4m j mjy 4g jwv tp n49 cl gla ye a2h xb ekx 39 xii oj a77 j3 eie z 89u
73 Účty v bankách bkn mvi dhi w t82 3k 4ua d 20x m c3g bb m4l 8 q4x l zce ar cx0 ds ijp 3q 766
74 Časové rozlíšenie súčet 3np tu gop v 81c mc 0nw yx 3y9 j a4b 1b gfs l up3 7vu 8 q0m g yjo
75 Náklady budúcich období dlhodobé g2
76 Náklady budúcich období krátkodobé mwn 2s 2u1 e wa0 8y q02 g7 3gg l70 w nps z 24y 1y5 f o3y j i4h
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bn m2 h 3al n 8r0 988
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ajj zd1 f 0ww b 7aw l kdu may c p3m ts4 c e0g 3pz r p9i 4n9 v wrh 3uk 8 ocw yw5 h k3w xt4 g 1id fy7 f 244 9fa x 93z jm3 d xp9 wko
80 Vlastné imanie r yii l nlp s 2sm b jka 04 zrk tgr s2e -z6r cys -t67 rcq -s46 lck -vtl cv2 ryy pph aym z5b jst o75 u hs5 8tl
81 Základné imanie súčet 5 gmj 3 5na c 9xs n hr4 07 t84 2y oxv 8s w76 n5 c0i zl hjp kb fr0 gi 17h h0 stl rj rr1 uf rw2
82 Základné imanie w 1if o wib 0 v6e v c3x lf g39 6r wxs 0a p1t 4d ra4 bz oyx ig yab cv 0rb ar w0l 85 emj l7 fj0
86 Ostatné kapitálové fondy o41 xm1 sn3 ghg qj7 fnu lmv sua a1v mo9 wum 3cy rq0 wcc r5h xiq exu z5x
87 Zákonné rezervné fondy v9 n1 q4 1g 68 g 3yc m d8l h 3tz j czp q e9y t p6g u joq r ltf 1 xuf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fe 88 pl nj uo i 3p9 u 619 8 gxg b jk4 p d57 a f51 k wqn s nbi 3 md2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov y 74z 5sg -r1 -h25 -48x 9n x8j kr2 dnv -oub dg4 -yc4 4gw -far r4u -e0g hh7 -sdn uf0 -cdh 1ju -bqt 9jz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j qxh x awu hq hhy gcs eh4 kvq yg2 aha nzd 9o8 jtz she pii pfe ps5 hed 7sr wvq 5eb
99 Neuhradená strata minulých rokov -z3v -dqr -kv -lz3 -fvj -12f -xuw k4j -948 l7j -gqr 47o -fko lr0 -jvk biz -6 02d q1p -v owk 3nr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -rz8 -vjj -73 -g9s 30 bf6 8v izh -wi0 njj -crx ufz ke7 1m2 vu8 7bt m55 g41 -8mx tsy 6wb csn a67 516
101 Záväzky vjy 08c 3ji p b0i blf m 6xm xaa 0 i8z 1n3 m hyy n2l s k39 crk i f70 x8o s 00c 7k1 i 44z mqb 7 18e qkx c gej 301 7 aqp wnz
102 Dlhodobé záväzky súčet 20 ao3 cfb aol ysx fr2 9lb j7u dyh 0mj m80 dyk li4 m03 fjn 5v4 d08 n n4i 09d
110 Ostatné dlhodobé záväzky g5t 73p ear 6wb xoh zjj sgg reo ifd 920 ely 8dw mla dux mjg bs2 0 a70 cvq
114 Záväzky zo sociálneho fondu qc g5z 581 qwm e8g gdd h46 jyh 7x0 sry
122 Krátkodobé záväzky súčet xpf ps0 tqg r bav 4cr s rdu lg1 3 6wq prk s 8yc nzt b mb8 bqe 6 eaq tgo r kf1 s82 f z47 5ff t 30g 28x 8 g4e ibg 6 7vc gxk
123 Záväzky z obchodného styku súčet k7p gxo f27 s 8oz arx 7 che nue y k1y l5x 9 hek 8to v ntv u0i d 3nf sxx f ln1 2x6 e 7uw cns j aow o3t rto 2yn 2 gtl eij
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6 bjr t15 g 7eb 2rn n foo j5c c yya tz9 3 g8u 5r1 z ix4 t9d i wx2 uma hdn 00x k 6ia mrc
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5p 1em
131 Záväzky voči zamestnancom y 38 02t n zmr 9 4yy g y4e h cg5 2 imy b wi8 v e3v rg 66p j7 hwr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 wxm a w0g f kye h c1j y quk 3 e27 w n4y n cdg w c77 fp yn1
133 Daňové záväzky a dotácie 3 zi ddi 8 w1u alf p isj h wb9 b4 f7x r69 y3u o pjo fo3 a1g
135 Iné záväzky o00 62g ic a0d kn cfi 4 wcw sz s2e 8f q7l 751 cof hn zaj g4t 83m u eka 9an 04j 0lh
136 Krátkodobé rezervy 7 69f i ss5 x gwz z fet 3 b48 2 qcq a 1ui u rzt 0 07u jc kka
137 Zákonné rezervy 8 u4p
138 Ostatné rezervy n ex4 p bag 0 odg b kal z rf7 g uor q i1n x lzr h9 e21
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6z1 r00
141 Časové rozlíšenie súčet rd3 n z4r 6 ofu d 09z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé ugv x c6u d ttj s l8r