MP music, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
11842/S
Dátum vzniku
08.07.2006
Konanie menom spoločnosti
Konatelia za spoločnosť konajú každý samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností (od 8.7.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností (od 8.7.2006)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností (od 8.7.2006)
 • ozvučovanie a osvetľovanie verejných priestranstiev (od 8.7.2006)
 • prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 8.7.2006)
 • školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti regenerácie a rekondície (od 8.7.2006)
 • marketingová činnosť (od 8.7.2006)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 8.7.2006)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 8.7.2006)
 • organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností (od 8.7.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál (od 8.7.2006)
 • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov (od 8.7.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • účtovná závierka 2006
 • účtovná závierka 2007
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • ÚZ 2009
 • Spoločenská zmluva
 • Dodatok č 1 k SZ
 • Zápisnica z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Dodatok č. 2 k SZ
 • SZ
 • Dodatok č. 3 k SZ
 • Úplné znenie SZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • spoločenská zmluva
 • podpisové vzory konateľov
 • vyhlásenia § 105a
 • živnostenský list
 • vyhlásenie správcu vkladov
 • rozhodnutie jed. spoločníka
 • čestné vyhlásenie
 • zakladateľská listina
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
11.12.2019