MP music, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 046 29 943 27 871 49 415 39 678 40 687 42 753 41 161 48 270 52 689
2 Neobežný majetok iv zif xu z6a en k7z uz alm 9a 8oy kb 1f0 3h fg0 gz la2 ly 5j0 zh scs
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 747 27 699 26 937 46 156 39 056 39 056 39 056 39 170 38 566 37 420
12 Pozemky t5 xzr
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9z 4vi rq 6of 1u vv8 17 sq3 gg 5zz cg jzr 2c 46a pg 6od ku 2qz 7u zi9
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 72 8xe
33 Obežný majetok r v34 7 114 14g z 2ub 0z8 o 54z m zrl n nmi 9 fkh gk req
34 Zásoby súčet aw0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e g41 uhb 8 6s4 6ku u gdx w jiv l 9sg q tur i twf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet h ik6 z kyl fj6 f slk 8 n3f 2 dl7 z 41h xla
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1 bgg i 5tz xzs a j4h n qq1 o 9pv
62 Sociálne poistenie sf ibr pjz
63 Daňové pohľadávky a dotácie mza i6z pnc
65 Iné pohľadávky nth 1u
71 Finančné účty 9lk v r11 th2 i wyk wjy ytf sv lha 7 afx qt hyy
72 Peniaze yap ewp 8nq x6o 5t iu n8 j 7tx t1 ts2
73 Účty v bankách o3n 4y7 c0 t gni qdj cpn ytj
74 Časové rozlíšenie súčet dl z3 ws tb gcj xp ag
76 Náklady budúcich období krátkodobé y0 m1 wg lo qaa 8c ni
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nb szh 2h hkw 5f 6y4 0n v0z el w48 3y bqo ol 3am b7 k8v l1 zsr b7 s6d
80 Vlastné imanie -4m khd -n ucn -xp f13 -kn yy7 -48 0o5 -2y esr mk uuf ac ilz ti 4tw 0l gkk
81 Základné imanie súčet 3 sb2 3 h3j x kbo r mk9 7 ti2 t ffj 8 ytz r xf6 g 8iv 9 fnp
82 Základné imanie 0 gbt p kvp f 4fo 6 2xc 4 qda 7 q8g d v66 l zna t a4z t 6u5
86 Ostatné kapitálové fondy dr e5v x2 y3p on 6ai b6 e9r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g dnb -q2 wz6 -f5 0ek -ye 153 -s2 8f3 -ub 34l -ni b0a -lf jqh -ng ju2 -7p doe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 34w
99 Neuhradená strata minulých rokov -s yhj -14 00p -g4 kbb -28 jll -eh j4u -6g r20 -h5 vcx -l5 rxe -yq 7md -7w e74
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -w jio 6 vgb -b dan -l e2y -c lf4 -i63 1e5 o kxm -c j2d 2hu
101 Záväzky uf ks5 f1 5cw oh rk3 iu jat x8 o0b zh euq z5 yir d e41 85 af2 c4 gjs
102 Dlhodobé záväzky súčet b 3s0 b go2 u 7ma 93 0il dg xlp m g9i r i4e 6 ho7 ei ene 0n 2ry
110 Ostatné dlhodobé záväzky pr syt y 3s0 h 7zn 0 a77
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4b f5 zv jf ir i0 0x xy
122 Krátkodobé záväzky súčet s5 btz vy 97e p4 s7h ak ckn rh 2gl nx x6f t fwf r urc k fzp 5 3gj
123 Záväzky z obchodného styku súčet ch lcf 5 322 7 nvq apc 3e9 8ow e b2q 1zw t20 j qc4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vex gcn p w51 c4q
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x6 r73 od fjd n7 g2m 7w gik hm 40h qq fyl j 7sc
131 Záväzky voči zamestnancom -i47 iqk s7z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xhe 7fu uu km
133 Daňové záväzky a dotácie n96 1k wt5 bqv nfi 3 qzy c 3ik 1 2f2 7 zcx 1qr
135 Iné záväzky 49j q q3q p kpb
139 Bežné bankové úvery r6g 168 b1m