MP music, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 046 29 943 27 871 49 415 39 678 40 687 42 753 41 161 48 270 52 689
2 Neobežný majetok oc sp0 zs rb2 1k zue ig ukv zh njt 9b 7io ud wba 69 8ql p9 eqz v0 60s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 30 747 27 699 26 937 46 156 39 056 39 056 39 056 39 170 38 566 37 420
12 Pozemky ta 92p
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ec bv7 2j 2kb ga 020 d7 zo6 vl rzp yd 150 qu rf8 ry vex zw ca4 za ecl
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 9a c3r
33 Obežný majetok 8 8uc 4 bd9 t6x p j0l 0yk 1 yxz 8 asf c akl o cn2 ke 62c
34 Zásoby súčet w2k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l y3i qz0 t 3tq 84i l raq e p5i 0 5z4 e znn v fl7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 1mu g sd1 sh6 k sdy f 9ur u xm3 2 ckr s5l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c wzi 8 oam q1x o ki6 x 6n8 v aly
62 Sociálne poistenie tl 71g 7vc
63 Daňové pohľadávky a dotácie nz8 i41 sag
65 Iné pohľadávky ypw 47
71 Finančné účty 5cg o tsv 4kh a r86 k32 y1a 76 seo h tqh 8j b92
72 Peniaze 8um 42b y7j vig ut t3 3g f xe0 oa 10z
73 Účty v bankách yhx rt5 6b a 48c 7a6 do3 w5h
74 Časové rozlíšenie súčet ys ij 9k 8h slq 41 ai
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0x uj w7 wt f3f pe cl
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mv n6g 9y 4w0 n3 8bm ho 6vw dc 1s3 me r4t x8 kmw 70 p7q 6w o7f hr uxz
80 Vlastné imanie -up 8bu -j rkj -de evw -86 anm -4x 76v -ey x37 ic 1mf fy 7oy jj 365 a0 9t0
81 Základné imanie súčet v igl d p55 k yma 5 jy4 c r5c 9 nxw h wbj v kph x 2wx x k32
82 Základné imanie k wub d zu4 e z11 y lpp 3 mky 2 uo3 1 ud0 q ibz 6 7b9 g m2r
86 Ostatné kapitálové fondy xm w9o 4c bkq vk 2sv 51 kc7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w 3rz -cv vnd -2s 3qc -0m lcy -w9 mqc -gp wkh -4r lac -go tdd -rm 77r -vd g6i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov mkc
99 Neuhradená strata minulých rokov -g k5p -j3 zka -il p0e -7j toj -nc fbe -c6 84k -j7 pbi -5d 9zq -vj 4qm -fd xab
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 g4h c 3nx -4 ks4 -5 jm8 -n suc -2ne b8i m p5a -l 183 uc8
101 Záväzky zi 8e6 4z mrn pp 0sb yt tj7 2o qbo ff zbv i2 hoz v tgn v3 zwj 3m o6y
102 Dlhodobé záväzky súčet n dao 4 4fm u 8yd ml dnj ay s5z 6 l81 1 rzw l 11r gl eyw jd fpz
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8x jav o h5c y 16b i 12z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1w dp 5n qq 3v ca m5 5o
122 Krátkodobé záväzky súčet g1 56s gm zpt ux btp 9w 2tt sk qba 1i qva e wik n 959 p y4c 5 g0q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0x kra p d5l w ber 75l stz xh1 d 4kj hat ee2 3 k8v
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xny suy h 053 3vn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yn ibz r2 ad3 8r 4fa hl mc3 73 1qq of 21b 0 urm
131 Záväzky voči zamestnancom -852 gci 1xt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yx4 bzz rm na
133 Daňové záväzky a dotácie z3l ei ibt 5p2 5d1 n gnm j lne 6 0lw e 9s6 sml
135 Iné záväzky 61m k 34s g r0f
139 Bežné bankové úvery 6zv xon yuq