DANMAX, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
20727/S
Dátum vzniku
13.07.2006
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo (od 5.10.2006 do 29.12.2015)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v ambulancii v kategórii lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo (od 5.10.2006 do 29.12.2015)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • prenájom reklamných tabúl (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • fotografické služby (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • aranžérske práce (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • poradenská služba a dodávanie programového vybavenia k počítaču (software) (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • prenájom motorových vozidiel (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • finančný leasing (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • spracovanie údajov (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • podnikateľské poradenstvo (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • faktoring, forfaiting (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • výroba kovových konštrukcií a ich častí (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • vedenie účtovníctva (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • čistenie a umývanie motorových vozidiel (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • upratovacie práce (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
 • kancelárske a sekretárske práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb (od 13.7.2006 do 29.12.2015)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Uložené listiny
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Zmluva o zlúčení - NZ 58631/2015, DANMAX, s.r.o., ZeroGrande s.r.o.
 • rozhodnutie jediného spoločníka DANMAX s.r.o.
 • Zmluva o zlúčení - NZ 53033/2015, Car Control, s.r.o., DANMAX, s.r.o.
 • SZ
 • rozhodnutie valného zhromaždenia FIT SEREVIS, s.r.o.
 • rozhodnutie valného zhromaždenia FIT SERVIS, s.r.o. DANMAX, s.r.o.
 • spoločenská zmluva
 • čestné prehlásenie
 • Zmluva o zlúčení NZ 45718/2015, FIT SERVIS, s.r.o., DANMAX, s.r.o.
 • Zmluva o zlúčení - NZ 35764/2015, IBO TECHNOLOGY s.r.o., DANMAX, s.r.o.
 • rozhodnutie jediného spoločníka - IBO TECHNOLOGY s.r.o. DANMAX, s.r.o.
 • rozhodnutie jediného spoločníka IBO TECHNOLOGY s.r.o.
 • rozhodnutie jediného spoločníka DANMAX, s.r.o.
 • Zmluva o zlúčení - NZ 28506/2015, RM - SK s.r.o., DANMAX, s.r.o.
 • Zmluva o zlúčení - NZ 27358/2015, KRÁLIKY - SK, s.r.o., DANMAX, s.r.o.
 • rozhodnutie valného zhromaždenia KRÁLIKY - SK, s.r.o.
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Zmluva o zlúčení - NZ 22950/2015, Car Detect, spol. s r.o.
 • rozhodnutie jediného spoločníka+návrh na zlúčenie
 • dodatok č.5
 • zápisnic z valného zhromaždenia
 • NZ 48603/2014 Zlúčenie spoločností MGLG, s.r.o., STANKO stroje, s.r.o., GIMAR, s.r.o., DANMAX, s.r.o.
 • vyhláenie štatutárneho orgánu
 • prehlásenie spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Zápisnica z VZ
 • Dodatok č 4
 • zápisnica
 • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľa - Ladislav Benko
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu
 • Zmluva o prevode OP z MVDr. Otmar Čavojský a PharmDr. Daniela Čavojská na Ladislav Benko
 • Zápisnica z VZ 04.05.2011
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
 • Zápisnica z VZ 17.12.2009
 • Podpisový vzor vedúceho odštepného závodu - Ing. Štefan Molitoris, PhD.
 • Dodatok č. 1 k zápisnici z MVZ
 • Zápisnica z MVZ
 • Rozhodnutie
 • Podpisový vzor konateľa PharmDr. Daniela Čavojská, Skalica
 • Podpisový vzor konateľa MVDr. Otmar Čavojský, Skalica
 • Živnostenský list
 • Vyhlásenie
 • Vyhlásenie konateľa
 • Potvrdenie o otvorení účtu
 • Notárska zápisnica N 277/2006, NZ 24110/2006, NCRls 24192/2006
Dátum aktualizácie
23.05.2023