DANMAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 640 6 640
33 Obežný majetok 5 ce4 9 kza
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n p3z f 82w
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v mef e 84s
80 Vlastné imanie 8 9oy 4 059
81 Základné imanie súčet q pdi 5 87d
82 Základné imanie p oln 7 2tw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -icc
101 Záväzky 1v4
122 Krátkodobé záväzky súčet lyo
133 Daňové záväzky a dotácie zcp