DANMAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 640 6 640
33 Obežný majetok 7 x4n 5 8ys
41 Dlhodobé pohľadávky súčet k e5p l riq
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a gmh v yt2
80 Vlastné imanie 7 thv m kel
81 Základné imanie súčet 9 10k c 9fd
82 Základné imanie z 80o u xyq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ev0
101 Záväzky lel
122 Krátkodobé záväzky súčet p4p
133 Daňové záväzky a dotácie iyv