DANMAX, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 640 6 640
33 Obežný majetok u 5uq z hwo
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 9 qpi 7 cxi
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY b alg 2 2mu
80 Vlastné imanie 0 4ds x j27
81 Základné imanie súčet 7 fu3 c eh6
82 Základné imanie 6 xmp j nlu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8en
101 Záväzky n6i
122 Krátkodobé záväzky súčet 99f
133 Daňové záväzky a dotácie zc2