IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
17876/L
Dátum vzniku
05.08.2006
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
23 237,00 €
Predmety činnosti
 • izolatérstvo (od 11.3.2014)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 11.3.2014)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 11.3.2014)
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 11.3.2014)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 11.3.2014)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 11.3.2014)
 • montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov (od 5.12.2012)
 • montáž a servis vzduchotechnických rozvodov a zariadení bez zásahu do elektrických častí (od 5.12.2012)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 5.8.2006)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 5.8.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností (od 5.8.2006)
 • montáž sadrokartónových priečok a podhľadov (od 5.8.2006)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 5.8.2006)
 • izolácie kovových potrubí (od 5.8.2006)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Ľubomír Jánošík
  Bystrina 881/9
  Teplička nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.08.2006
Uložené listiny
 • Živnostenský list
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor: Ľ. Jánošík
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka 2006
 • účtovna závierka 2007 + poznámky
 • Účtovná závierka 2008 + poznámky
 • Účtovná závierka 2009
 • Rozhodnutie o premene na EUR + Úplné znenie SZ
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • Zápisnica z MVZ z 16/10/12
 • Živnostenské oprávnenie z 16/10/12
 • Úplné znenie SZ z 16/10/12
 • účtovná závierka za rok 2012+poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 19/2/2014
 • spoločenská zmluva zo dňa 6/2/2014
 • zápisnica z MVZ zo dňa 6/2/2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápis z VZ z 22/5/17
 • Úplné znenie SZ z 7/8/17
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ z 15/12/17
 • Úplné znenie SZ z 21/12/17
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
21.09.2020
Domény