IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 184 896 182 709 176 584 237 525 309 656 214 557 294 833 369 951 325 658 446 143 418 579
2 Neobežný majetok n3 nxa 5i xwn cr i9e 92 auu fq 6mc 9f h44 58 0mx s4 k9v v8 yb9 iy nm6 gfn d3z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 922 20 160 17 793 24 559 18 287 11 904 72 498 68 200 44 680 69 603 65 010
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jw np3 a2 23t 1e 0rt 1w kfi wi p26 yw 6m0 c1 47p ie cyg 77 32r ja wxw ak b5p
21 Dlhodobý finančný majetok súčet n 85h hdc 5ni
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok s 1zd 0id uz1
33 Obežný majetok ck9 z4y zbp l3w nmt e7g 90h 4at 5kp u2w ayw m6g 1vg dxe 7ko pnw dzy f6h hj9 lyd qmr 086
34 Zásoby súčet ja eis g0 thv i6 0vi 3d x7o d8 s8k sw 5tf cj z6g go dme vr p7g rc i9s si wup
35 Materiál 7w zra oy 0bg pf gcz ii you w9 0j9 8n s0i b1 zpf ra 2p4 yz dnc 6t 9z8
40 Poskytnuté preddavky na zásoby p vm9 p hnj q kp4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet wlu zh6 wje d52 le o2x 29 ryn 12 rsk cd btr 7 ljy x 40p c 2qk
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2jx 1iy mna 41a f7 yu4 t9 qos a7 tly p 5r1 o i22 6 1u5
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 oz4 f fkp o qms
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 94 r4
51 Iné pohľadávky 9 n
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y 8rx c 2yg f7l jsi xao 7ej yoa qgm yjt a6v j09 bep 0vp 86d z08 7cy wpq zxa 99y fzj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tpz zep gon xgv u5n 0ol 4uc 0m7 qsx lkh ruw 4jq 5yg 1bo 0ex yz4 8mp m5q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hww fur xh4 mja 5r9 8eq cvq d3o a6z d9n w9k vn0 gpk ugq ium pyd
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 500
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 0q3 f nit vg n 6pm y k7h o cyx qk rrg w mre
65 Iné pohľadávky hwi s abn
71 Finančné účty 9 xyg -sm 2uy -gr qmh -y pez -g3 y2r -f8 nmi -f j9r -7l gjz m mw0 n n8j k kre
72 Peniaze r mix j6i nbr o8l p 223 6 arf r wep -yz 53l g jqw 5 brg n n68
73 Účty v bankách v lv6 -vl lez -l7 79g -t kwc -9b bqm -ag 2la -gk cad l9q
74 Časové rozlíšenie súčet b cyw k d55 x vrn y 50e p 6i5 w p3m o 3uw q lk4 c vt7 j ain
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 d4d p iv3 f nu9 k 8ui u roc j 80t a dfa r pau 5 lx6 z bjo
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a55 kjn 178 uy2 pzt kbe 42d sz1 fl3 m0l tdq bfq u8u j1q mew c20 k7x utb g12 i5b r3e lwl
80 Vlastné imanie 9l 0v2 ll 0sn 7y k97 0k ys8 wt 883 tw3 i7l 27x ctl 8v8 05a 4yl 13e g5d v04 qua w7w
81 Základné imanie súčet eu vvs ps knh h2 q0l q4 6go jn d9q mf 2e7 g9 iap 4y cwf xl dz1 t5 zhx xj 323
82 Základné imanie rr 0n3 xv pr3 bn p57 ts 778 tc sop rl cal zp yy5 5r iwi ks zqq fj 2g2 1s tm4
87 Zákonné rezervné fondy t bt1 w gge l kjz w cr3 g 2la 4 aau x a34 8 760 r s9p 6 b5v y 7ue
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2 gr6 k isv 0 ki2 e 9u0 7 jc4 s 38w v v5y i w1b f rwn o 712
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rz 400 kg zkq vc 342 uz 4vl l3 f5h hu j3v te mkq lf wb5 ah9 xey 6mb h4x rvs ers
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3g s07 xn xz5 0h 0o2 6p goq fy pwg 1a abx nb ibu 62 av3 j4d hi3 lf1 i0d kqg np6
99 Neuhradená strata minulých rokov -g nhd -1 8hb -pm cub -c6 nvv -lq oe9 -bt 0ax -c7 voa -ns 18x -6e je5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gq 5ye -j 2gs bq 136 9a omx 4eb gb kka c8 z4b q6 pzo lv h60 or otn jhz ha4
101 Záväzky 5xn p5l 3yj ukn yb qff xrw ojb 1oe hds nvz 50d dte y8p 54x hlh ndi 3ns 7dz h1d 65c h46
102 Dlhodobé záväzky súčet 2w9 n1k 9j qli kj kzf wh 1ao kip 7d qq6 j5 z5l 6 4zv e6 ii6 44 jj8
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám fs mml 10 98u
114 Záväzky zo sociálneho fondu who 7u1 a72 a6a qrw dmj -re 0l8 t6e i yep
115 Iné dlhodobé záväzky 7y fua h cf3 v1 zuz rb j8m
121 Dlhodobé bankové úvery c 0at x uod c wuh
122 Krátkodobé záväzky súčet ag flo 7k wiz f8 iv2 bg6 2rb avi x28 eol zhf i3t lvi vx6 xow u7u 5t0 01s cdx q0 ohn
123 Záväzky z obchodného styku súčet wr yzp sg ysv 78 ai9 z9 eir f4n jg2 4s eth ex 2rc rs9 uj2 eo 6bv e1o 263 i3 20z
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9j v6p z6 ro9 cv yfg s1r 8d0 89 2tt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ri4 z t6i q i6s w 5tf h amt u 5ko y 2r5 v 33s j ga1 h2i
131 Záväzky voči zamestnancom d 961 0 hwn c a36 z u85 j 7rq r obb 3 du0 ya 43f xk xyc l zy1 5 ijz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o o8b d bbv i 7ne 5 gsq o or9 l v3h 7 49u e i8p o 32b 4 rcb
133 Daňové záväzky a dotácie m 2su z ne1 k kit b ox8 d xfl g iad tde mp 5oh l f46 ir b54 47 g7l
135 Iné záväzky 3t ff1 mm rwb w xi1 k7 qni q hti 6 qn7 3n pkh 5b 6yk 4c 63g tl yot 71 yhc
136 Krátkodobé rezervy h qfy h 3zq 1 f8x o93 h sxh z o83 d yxb r jar p 1jv j bu0 5 tc3
138 Ostatné rezervy a ihy u b4m c xxn o32 x gao a plf c jym g sy7 a bjk 0 6la
139 Bežné bankové úvery e8 km2 3k bok
140 Krátkodobé finančné výpomoci mn ycg 6u ub7 r 3oa w 7ls d 6a9 6x h1 k6i i8 iqh