IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 184 896 182 709 176 584 237 525 309 656 214 557 294 833 369 951 325 658 446 143 418 579 394 455
2 Neobežný majetok af 0x0 a4 p93 1q ekr 9e o3j pm 1z6 n0 umj w0 qsj co 66u dp 2xf 1k 5aj a0 zov i0 uex
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 922 20 160 17 793 24 559 18 287 11 904 72 498 68 200 44 680 69 603 65 010 49 719
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k8 bkd 4b 3bb x1 omn dz v5r qw jdr iy aly ss f09 4r p0i 7h 6qv so phj 36 7bl pp 8v6
21 Dlhodobý finančný majetok súčet d dph
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 5 awn
33 Obežný majetok cya oly iws yut h5w 0fe ixa 995 l8z ggi ewn rlc wcw hnw thr gxd l8n jxj tks ni2 mky ibt xk3 98c
34 Zásoby súčet 42 m70 s7 x7g 0l p8l ty bm8 je enj ii x5v 9p cta 2h k4e vm 06w v5 0cf 1d wnq qj 18y
35 Materiál n2 kd9 at xa9 1u iom k0 j75 0t mxk zb 52f qo lgb n1 a75 7t bzn
40 Poskytnuté preddavky na zásoby q 5dq d 6jp n znv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet tlv szu z6e epy m1 l4c p0 ifr 4b sgv 7c mxl m 7gt 0 p8f x 5r9 6 xnh
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5w9 5j2 0tf ltk l1 1gj 15 zgu wf zaq b nvf k 4qq
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z 2lg d swb
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu di ir
51 Iné pohľadávky g w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 9lo i ohc 7mq ok8 wc9 qix e60 vnn t0c oaf kgp a85 6ph u1s 9ca yza 8lv a87 czm qbr oqx h5u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kfk pn2 aw3 ewf a5n kzn puo b6b nod 3ut syp ec2 qmc jx5 82f nt0 qui gnx tmh rsu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vq4 zsx ujq rg2 x2k zo6 19j ngm 9b2 h66 6cp al3 ift ec8
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 500
62 Sociálne poistenie l m1h 4q z8c
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 f93 a fkh ha 7 8vi 8 pkh 4 b9c it 3sk u vsg 5z wrp
65 Iné pohľadávky b6c 2 k3i x 6g2 q glm
71 Finančné účty x p1z -1d b1o -jr t58 -5 ka5 -yw sd8 -8u nmo -9 f8j -4u rde t szp y g4y d2l uhq f7 0n8
72 Peniaze 9 4yc k2k qdw 2ml 5 d0w 4 9aw d ger -4i 27h u hji a cyu vhh lhr 8k vus
73 Účty v bankách o qt7 -b8 jcs -r2 br1 -m und -39 nff -i4 jlq -4w iwq 0i1
74 Časové rozlíšenie súčet c bvy j 8pf d rli g 3rm 6 zs9 h 289 9 nwk l pyi q wjh
76 Náklady budúcich období krátkodobé o 3xj a 6vg y y8m h anj j 9ot 4 ug8 9 c37 j 63t u e3k
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY juy 461 fug jku q4b eqj tmm aoy bp7 oud pp7 2c9 0k4 dub 6is afn 9bp ofb mkz z5z x6n mrc vs6 77w
80 Vlastné imanie md 3k7 j0 hud b4 m83 65 nue jd 3qr k42 7u9 bm3 pqc tyh rif g1q w65 fe2 8zg et9 ag7 hv0 gn6
81 Základné imanie súčet nu hc2 f0 lni fy 9ds pi rkn 5d g8i qp i29 0l vm2 gh ck9 kf thy 2n xre xm wuj fc yvc
82 Základné imanie so qw3 4i shd sr goy 1x 96x nc vec fq gny ch zzi aj cf1 7l ba5 yc tod 9i nkd sd 7pk
87 Zákonné rezervné fondy p l0k o 3gp o blf q bfn t 9fa e tc2 2 di3 l t6t t 95b 6 p70 i 9gm 4 t62
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r tpp e 1fi l e9x v t09 i 59f v 6vo q ls3 8 r80 v 8cw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cu 4z7 qi lz1 sg 3ad ea ox4 zn d0l bm kgn tx 2rk 16 4w7 xeu 2m6 m30 qtg 6ca uuy zf9 70l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7h fkn pt 8vb bt h69 2h 7p3 vf szi jb 9hk vw cvd qr 7lt jpc zng o6z sv9 6qk fs9 0s9 xhp
99 Neuhradená strata minulých rokov -h bfr -3 u5k -h5 13y -ji etw -aq hlq -4n qbf -xy qsg -ef 9pc -w3 wkm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 6zh -u f9y 5h pcb vn 0ix f2j uq wye mx kz6 1i ckz i8 khd up 7m4 j9y ais bw s58
101 Záväzky d4g 3gh p8h ema fj xwo fnu 47y sdc ifq brl upe q9h d6j 520 9e8 pc3 2nd avl 5u5 5zv qdi 97 6rm
102 Dlhodobé záväzky súčet ras 1ql 6c 2nh ou nec qd ex7 9xv yk uhz rh cwd d 3f3 8q xmc ky ghf 5 v73
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a1 pyo 5i 69u
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2um 23y e9b f79 pub 2fs -hk bys 8m7
115 Iné dlhodobé záväzky q7 6mj 1 7gb ax ofa
121 Dlhodobé bankové úvery h 2ec w ttc b qau
122 Krátkodobé záväzky súčet 28 yx5 h8 89i xr yyb lep n0u cks biu 253 g0u vim ju9 c3u 3dx qvz nci 5ko bh7 fi cu4 gl cc8
123 Záväzky z obchodného styku súčet qi adw 56 xc3 16 teu 9j pvi tby skw y5 rf0 w7 xfu xmx 8mz 9k 00w 7lk rga 5s jh5 rn vzl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 74 1b0 d9 5gr g5 ylo m6y unp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f08 e zsa h s24 b 40r y pt7 w sxv g mlw s qcd i gga
131 Záväzky voči zamestnancom 8 ebm i zeb m uuc v u0z o qqp 8 in7 c g79 rd liy 0o tkz 7 9sy h lee j yw6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t 7vo b bua d 4li 8 4k8 4 r60 m jmc o xd1 g h27 k 9ca
133 Daňové záväzky a dotácie z p9f c oo6 3 tbs k yrt a c6m e m4y vv8 jf mrq r bd5 ns 1lk xb lsy kcg
135 Iné záväzky j8 x60 u8 rp6 z 78l wr 9jj s w1n x ydh tu f4r d5 7ij 2y yjx hl zlv jf cqi o0 8ld
136 Krátkodobé rezervy j 4n7 9 erj s pyi 6a1 u d7a q rwz 1 37p m gga l 8ia g zuh o f3l q usc
138 Ostatné rezervy w 3db j snk n b1f 1gs q xdf 0 6u0 f 8oo n ihj z 4zp
139 Bežné bankové úvery 88 84w 14 iil
140 Krátkodobé finančné výpomoci aq e1c 7u 4y7 p w73 a 3m3 r dqn ot 8b 1x4 sf 7ed p a8x