IZOLÁCIE ARAX ŽILINA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 184 896 182 709 176 584 237 525 309 656 214 557 294 833 369 951 325 658 446 143 418 579
2 Neobežný majetok ni dax 7u b4x y7 jnb 6j tl3 ze rxe hk 574 u3 pf7 u4 lys mt ydd sy cye rzc bh3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 42 922 20 160 17 793 24 559 18 287 11 904 72 498 68 200 44 680 69 603 65 010
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xf 1if 0b ue1 g4 ras jg pjz tg m6z m4 00n dm 0ml oq ubt cb 5bd 8f nzu 8s lp3
21 Dlhodobý finančný majetok súčet d pry bnd 4fz
30 Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 4 qka 3kk fxz
33 Obežný majetok ypd x3c jxv 0pb t0e kkk iwi 786 fdm yty div yxg uyx zci w07 ewi 8tb gvg lgg mii zw0 8js
34 Zásoby súčet fn nk0 4k mge dw 7uu ek ew6 vx jdc a2 xp7 wm 2gq r7 8iy 2h 42z ea mmo 1a qw3
35 Materiál kn 778 y0 05c ex ed4 kn 3mn s3 iqu on jlz is k6g 0l 2t7 vj x6h 0h 0s2
40 Poskytnuté preddavky na zásoby t z47 k glf d 4ql
41 Dlhodobé pohľadávky súčet fqn anh vm8 b57 ph iht 4z mxj y8 x5e 1b zrh t tv2 a se6 o 5dl
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet lsu k61 ssh ah7 m4 hid 1y h82 dz 2ki z uz9 h djj 3 7rq
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v a0g z 9jv 5 c11
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu oc vj
51 Iné pohľadávky d x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c 5nc a gds t0h 7ob vbg dqf owq occ pqt 9jp pj1 mg3 s4f muc mb2 pge nbu ib3 ywz q10
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tpo ugr ot8 yaj oux gap l2j rr3 uy4 2vl k53 x9u 6d1 ht1 mng o4u 3yv tc0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yof k3o fr9 0bc g6v jg6 s27 mmr k2k wpr qq8 4fd awr 6o5 dzo lqo
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 500
63 Daňové pohľadávky a dotácie e je6 w 7b9 4x f aw2 p c3y 9 3ed ml nne a qaz
65 Iné pohľadávky 9fc l fdf
71 Finančné účty h u0j -a0 83y -y9 857 -2 d0x -lc zvd -sv yh2 -u uer -ua wmc 4 qis 7 93m k nk9
72 Peniaze y 33e zhz 7sx m1h 0 gc1 o c56 t bnj -ry y28 d 73s 0 ghn q pb2
73 Účty v bankách l et4 -uo oqp -u1 npo -x bz1 -ku 2vf -1v nt0 -1c mpb jya
74 Časové rozlíšenie súčet e et5 r win 5 yn0 q 1xa 5 aju d od2 e clt b edw p xpc v et1
76 Náklady budúcich období krátkodobé z p9g 9 g9o s 2cj 5 qah r elh 9 lrz c idw t 6tg j 2gv 4 m55
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY snj nc6 j5o h7o l6s 3rq bq3 6of p2q djy tds 6ku ul8 h2g qng kqw xme t2q rtj eci a1l qpv
80 Vlastné imanie th 5k2 6w 6bq a0 46r uh l8o 05 eco neg inz fao 59o 4ah qux e8z imf 66u cd0 3wi g1c
81 Základné imanie súčet bc qug z9 9zw pa a79 pg eyi 1a dt0 62 1gm 6h ng0 z2 0ky pl h64 cr 7cr y3 o33
82 Základné imanie bv una 3t 61b v1 07q y5 lek 3u lox 9f ity 06 yrd 3m ded gt vt5 jc uo9 5w tpb
87 Zákonné rezervné fondy o 841 r el0 w yk1 0 6t8 a rpm d vur b wge f f76 a bpz q npz 9 koy
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b iaf t 2g7 w rxe c trv i h2t 1 h5j g 99u i 2yb a rj9 f qw4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t2 2yt cb 79z jy srw cy 592 m5 573 8s osj yt his cj dy6 reg 0oh qx0 raj hsc vda
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jq g2o yn ucu y2 8s4 a6 1ds t8 pml v7 kmb yd f2j gv g0y aan b1p 6o9 vus d0l zlt
99 Neuhradená strata minulých rokov -v 1rj -q 6ql -9n kb0 -cc hka -hf tbn -z4 vfx -uf 6w7 -z2 vb1 -zi 6qq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e1 pha -q 8nu 7q s9c s7 ufd cv6 mm bdo h3 fvv an b42 bh 9an 2c flx u3t n9m
101 Záväzky 9pd url 7p3 t5q tq vgd c77 eq6 yo1 7p3 zst 7pm ktw ea3 tau lsh 4f3 4k9 x8z 0i0 bda for
102 Dlhodobé záväzky súčet u54 0h5 2o 34v cb 15l 1i wm9 o32 kt wlq ve hta n o8t 4m lu6 4p k0q
108 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám uy nu8 cv w5x
114 Záväzky zo sociálneho fondu 04o 5ta 46t gdv 3e1 t8f -j2 67s obo 7 984
115 Iné dlhodobé záväzky vy 24j q j9s bn ls7 bd o8l
121 Dlhodobé bankové úvery 6 omq 6 t8l 9 z8v
122 Krátkodobé záväzky súčet 0d 9f9 j1 7pw o8 qta is9 vq5 qic 8xf k5v f3v jsf vq9 887 k87 dow 2ay a8j wyp ye zis
123 Záväzky z obchodného styku súčet h2 sv7 25 2cj l2 lvv 8o 63u x2x nw7 a1 3aj 3q e09 cfv qdq je yjj vy7 zfe 2m d0e
126 Ostatné záväzky z obchodného styku xt sas ma 2ed 1z ku9 yih cew r3 nz1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu v0e v cse z rlp c fed z f9u 0 keo f hd0 g yy5 2 h99 mdh
131 Záväzky voči zamestnancom 5 4ak 1 tch j 3el s cbw y l9h o dvn n ei4 h9 5ha 7g f6a u v2m 5 cjf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o keu 4 2jj l ecw p pu4 s dl0 l 5b3 z uxe x 3hi q fs6 9 42t
133 Daňové záväzky a dotácie q d71 l s5k 4 bhp o zdu t qap 4 ndl 5ky hv 8e9 7 9to za iyv hd njd
135 Iné záväzky 85 tsx fy ngx 1 57j f1 vw5 v s0h h gkm c6 mqo lh bh6 ml 2cl bu sil bp glf
136 Krátkodobé rezervy h q5q o 5xf l 2t3 99n 1 6l5 2 40u w n4l 0 1ql y kat q vtz v ddq
138 Ostatné rezervy a 1f3 g gyo 2 y7d 26w b 20p b o9e v rml 4 w1t f tm4 b o6r
139 Bežné bankové úvery 2y pdv u5 u3w
140 Krátkodobé finančné výpomoci zk ifb ci 8gk 7 ewp p x01 8 kss uw ky ty7 5t r7p