ACHAPUR s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
66990/L
Dátum vzniku
24.08.2006
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel (od 17.2.2011 do 10.11.2023)
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • počítačové služby (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • reklamné a marketingové služby (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: - oprava a údržba - rekonštrukcia - montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov A objekty bez nebezpečenstva výbuchu (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • opravy určených meradiel: váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III, IIII, váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel bez pohybu, váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel, váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) (od 23.2.2010 do 10.11.2023)
 • vykonávanie opráv vysokozdvižných vozíkov s mechanickým pohonom (od 6.3.2007 do 10.11.2023)
 • oprava hydraulických valcov a čerpadiel (mimo elektročastí) (od 6.3.2007 do 10.11.2023)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 6.3.2007 do 10.11.2023)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 6.3.2007 do 10.11.2023)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností (od 6.3.2007 do 10.11.2023)
 • čistenie tepelných, chladiacich a strojných zariadení, vykurovacích systémov a rozvodov, kotlov, výmenníkov tepla (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • výroba látok na čistenie tepelných, chladiacich zariadení, vykurovacích systémov, kotlov, výmenníkov tepla a rozvodov, strojných zariadení (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • marketing (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania a v energetike (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 24.8.2006 do 10.11.2023)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe upovedomenia exekútora o zastavení exekúcie sp. zn. 278EX 24/2019 voči povinnému ACHAPUR s.r.o., IČO: 36 667 803 zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 29.10.2021 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ACHAPUR s.r.o. so sídlom Sidónie Sakalovej 1310, 014 01 Bytča, IČO: 36 667 803 v zmysle § 68 ods. 4 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanovením § 61n ods. 6 zákona č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.
Uložené listiny
 • uznesenie 26CbR 109/2017-62 zo dňa 19.06.2018 o zrušení spoločnosti bez likvidácie
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia vkladu.zep
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia imania.zep
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
 • Ustanovenie konateľa do funkcie + podpisový vzor.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka 2012, zápis VZ
 • Účtovná závierka 2011
 • Účtovná závierka 2010
 • osvedčenie č. OŽP-C/2011/00763-2
 • Účtovná závierka 2009
 • Zápisnica č.1/2010 z VZ
 • spoločenská zmluva
 • ŽL č. OŽP-C/2009/09043-2 až 13
 • zápisnica z VZ
 • dodatok č.2 k SZ
 • rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
 • Zápisnica č.1/2009 z VZ
 • ÚZ-2008
 • Účtovná závierka 2007
 • Zápisnica č. 1/2008 z VZ
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2007/02086-2/CR1
 • Dodatok č. 1
 • Zápisnica z VZ č. 1
 • Spoločenská zmluva
 • ú.z. 2006 -1x
 • Živnostenský list č. OŽP-C/2006/09100-2/CR1
 • Vyhlásenie správcu vkladu
Dátum aktualizácie
26.06.2024
Domény