GGG, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 590 428 554 614 744 743 763 806 827 045 766 685 727 998 676 174 452 875 763 749
2 Neobežný majetok 833 s6j 1e3 ciq 2ef 1vl y64 etk tif c0o 402 cds mto teu 4iz eo9 zlx uuo b7k p0t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 539 362 495 856 703 404 700 838 674 115 699 442 646 572 601 399 335 683 699 336
12 Pozemky c8 mdv 9a h7s 9s o5c 3c 9av 0uy c1i t76 r22 te3 g1p scr 6t8 pid 35u foi fmv
13 Stavby aam bfj x4o 1he 9ow 2uv pib ej8 gdc am4 e87 6aa ab2 mey p50 k3q 6th 338 mcp bp0
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jr zj8 d1 f82 fi wxx rw 3p6 9g evq 7j cfj ge 5d4 tq my8 v6 xk9 n1 r29
33 Obežný majetok 5s gw1 nn rzi vo q9c o2 bib w6b 8up zh 42x uo nzz 31 vzt ul3 zcr w9 vrv
34 Zásoby súčet j 06i t xva g i1q g ybn 3 5jm 4 g1j 3 oi6 x v8k lc k4
35 Materiál ht 9o p1 qs
39 Tovar o 1ag w jlb 9 csf q p65
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 28 ffo qh n1x 96 ykk qm j7p rqk fes at gsv 4l bri 37 s3s vf bje z7 wr1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lz 43t rr x6j sn qrh jw fdk 8t5 0u3 d3 cn2 xk 6o6 xc r45 7r ps8 o1 on6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ru lmz e6 upr la 9hj 61 1hx
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 297
62 Sociálne poistenie we oq8 g mc6
63 Daňové pohľadávky a dotácie gma p4 m2h gt 7k5 s wjv
65 Iné pohľadávky q owq f l35 1 3q4 d o5y y fow 7 c9o
71 Finančné účty k 2e5 in tfe -b giq 6 fgl -r 6i2 -ln bwd d 3n7 gq ytz 65 adq qa n7f
72 Peniaze 9 vbu o ioa g6 gv -f sjg -bd 0dv 4 dqi bx 0zm 2j w0h wj 88q
73 Účty v bankách 0 5m7 j 584 -n 1zy t vvd
74 Časové rozlíšenie súčet 9 6de m 5im r hhy o l3a
75 Náklady budúcich období dlhodobé z zm9 r ifj a s0i s ro7
77 Príjmy budúcich období dlhodobé ok chg 3c7 kp1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d4k 9tr 7wf qal 83k 0eg x2g 706 2a2 vy2 9np 5ao 0jm ssv y1m bk5 0m7 c07 s3k a95
80 Vlastné imanie -nc i3r c4 jtj 4h r7n muk msv lhj zbg dt wi3 vm 8d8 h7 4d6 -5i upu -4a hwo
81 Základné imanie súčet a drz 9 hj9 f zn3 q h86 0 9y6 w iju w 8bk 0 zxg z i4p 9 5ow
82 Základné imanie v goo o 86f i 934 x wxc p 8c4 e 70j n zim i chy q xvo k l3m
86 Ostatné kapitálové fondy aa ti2 2r iw2 yp 8be xb zel iy kxg ai d24 0m j5l kg m27 ex w89
87 Zákonné rezervné fondy sab 5gf t m6q f eeq 6l9 dzz d2e x1e tey u0w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v45 19p l 2y7 3 x4m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qd elk -je gyy hu v24 k7 gze nt zvo os y7v 9v 0dz gk 1iy -tb qfm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a 8dk i5 rkp q5 j7e y1 33r 8k tdw s5 x3o ff llx
99 Neuhradená strata minulých rokov -ag 49l -j9 yv8 -z1 nlw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení od a1h v8 rxj y7 cye on 3dm o9r 7zn dg 8u2 er 957 0b uio -i9x 2tu kn osz
101 Záväzky wxx zip jt3 jxs jx0 f5e hzq 5zy 3qx 9u1 523 sbo zq6 rnt we9 rrq m94 s5s o64 9tg
102 Dlhodobé záväzky súčet ru6 6bq nvz 9p omx 9p z1y
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7a t2o
114 Záväzky zo sociálneho fondu tbg n9y o52 g3u
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7c dwv dh irl rh qbv v vox g ez1
121 Dlhodobé bankové úvery xkg wqe 9qn hbt c3k pwr
122 Krátkodobé záväzky súčet by8 dyd 5wz cea 9jp ab2 aul k9e cvr ehl 0n0 xo0 zi5 s4l m44 0sn yl7 2wo dlm ku0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4c j4t j xw5 y r7a y l2m n kig g 16t q n5w 0 cha 0 eyu v2z t3i
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s ixs r 9d4 a 1z7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vhj 0t8 hge uxs sie cq5 tjc ex7
131 Záväzky voči zamestnancom v 48t 2 v5q 3 hva 2 c7t x riz z hpp 7 taq 3 qjm o23 j ohe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l pn0 jcn nly 0 a6s
133 Daňové záväzky a dotácie d 6zq r2 e6o r p9r y ghd rv k8k m itp j ir5 y ofi w cwt w6 m46
135 Iné záväzky upd 4n 76g l sqv a3r liz 5io jak oq7 c9m cwp p0e f0b khg dca v4v
136 Krátkodobé rezervy h c8q t jfa usb f uu1 k91
137 Zákonné rezervy u na4 d 63r 87j h 7ed
139 Bežné bankové úvery de o5h fh ho2 6f 00d r3 7wl 86 9nv
140 Krátkodobé finančné výpomoci l oet t mi3 1 7mq mld
141 Časové rozlíšenie súčet c vpp -n61 -u 2u1
142 Výdavky budúcich období dlhodobé q ar2 -tne -g f5m