Asphere, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
4019/B
Dátum vzniku
05.12.2006
Konanie menom spoločnosti
Ak má spoločnosť len jedného člena predstavenstva, v mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne. Ak má spoločnosť viac ako jedného člena predstavenstva, v mene spoločnosti konajú a podpisujú spoločne vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, bez rozdielu funkcie. Za spoločnosť sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
Predmety činnosti
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti informačných systémov v rozsahu voľnej živnosti (od 29.12.2006)
 • prenájom informačných systémov na základe zmluvy s autorom v rozsahu voľnej živnosti (od 29.12.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) (od 5.12.2006)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 5.12.2006)
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2006)
 • reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť (od 5.12.2006)
 • organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2006)
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2006)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 5.12.2006)
 • automatizované spracovanie údajov (od 5.12.2006)
 • obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností (od 5.12.2006)
 • prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov (od 5.12.2006)
 • leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2006)
 • administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce (od 5.12.2006)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 5.12.2006)
 • podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti (od 5.12.2006)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov (od 5.12.2006)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 3 320,00 €
 • Počet: 12
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 23.03.2010
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Filip Svoboda
  Čremchová 10/A
  83101 Bratislava-Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.07.2013
 • Ing. Ivan Grman
  Páričkova 19
  82108 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 31.08.2010
 • Ing. Dagmar Bohovicová
  Slnečná 26
  91501 Nové Mesto nad Váhom
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.12.2006
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
 • Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2014.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.07.2013.
 • Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 31.08.2010
 • Notárska zápisnica N 30/2010, Nz 5924/2010 zo dňa 23.02.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.6.2008.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.12.2006. Notárska zápisnica č. N 616/2006, Nz 52482/2006, NCRls 52174/2006 zo dňa 08.12.2006.
 • Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 537/2006, Nz 44077/2006, NCRls 43852/2006 zo dňa 7. 11. 2006 podľa §§ 154 - 220a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Plnomocenstvo pre AK od Asphere.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 31.8.2010
 • Podpisový vzor člena predstavenstva, Ing. Romannn Svoboda, 23.6.2008
 • Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia, 12.6.2008
 • zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
 • Notárska zápisnica N 616/2006, Nz 52482/2006, NCRls 52174/2006
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.12.2006
 • Stanovy zo dňa 8.12.2006
 • Podpisové vzory - Jozef Bittner, Ing. Bohuš Bohovic, Ing. Jana Otrubová.
 • Živnostenský list zo dňa 19.12.2006
 • Živnostenský list zo dňa 27.11.2006
 • Prehlásenie správcu vkladu zo dňa 7.11.2006
 • Podpisový vzor - Zuzana Herichová
 • Notárska zápisnica N 537/2006, Nz 44077/2006, NCRls 43852/2006, stanovy zo dňa 7.11.2006
Dátum aktualizácie
11.06.2024
Domény