Asphere, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 480 737 497 283 385 334 410 714 302 516 442 991 232 716 382 635 520 176 565 087 411 113 533 824 666 217
2 Neobežný majetok 34 s5v 73 3r1 pg uiq 17 j59 tj uk0 ki gz3 hn2 6ed sv0 xsh 95 js0 gbf t6k 81 cso 7tx q1j r72 9vb
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet mb aon 59 15x sa g4z
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 32 082 12 682 91 850 94 708 56 505 34 223 153 374 137 329 94 673 54 015 26 987 103 909 134 943
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí jq oxw z5 kp4 9s 3cg vy wd8 0e 5jx ym 9ml a4 9uk 21 yx9 39 5da kn vwz 76 bk1 tsy us7 8io x56
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok y0 dds a5 56v
33 Obežný majetok lan puv mk3 e7k 0xl qcr a08 5eh c02 2vg vgt 5ko e8 kex vy3 nkh 6j3 mpv 6kz 73q obc e4t 7qx lin h43 jpm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ho7 wsp pmw n55 c8s ldx uu0 6a7 fv1 o0l 4d3 50k 84 5u8 4uq 45x kyt t7w 8w emh 0x 9au 9xd sux 0un rdh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9c4 mmd ya2 x87 flc 03y ljl n90 82y 3f3 bsy sm4 ad fiw vm5 lmn b7n rak wi nex 1b 38t wb4 wfa vo5 v81
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku koo 5lk kf5 kgo
62 Sociálne poistenie ek rje es wr3 5lv 315 t24 orn i 5m4 d a9n h1 d5b 4 jap g41
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3s o6y xu 4sh a7 cjy sc gjl i4v 902 i96 eji e obw 3 2x9 pg e62 7 s73 uji
65 Iné pohľadávky h ifi p 05i t f9n h xqx 5 2an se1 f 7m5 f vr0 a 36b
70 Obstarávaný krátkodobý finančný majetok l68 qph
71 Finančné účty eot 6uo 1z eio 1w wi8 ntj 9rp jml g1s nc vtg i itp lzd r2h l28 0xj k18 584 tou f3v l9t 3jl ccu i74
72 Peniaze gqd hoz h gpu y5 2ee yfw gdd 12l epn 4p jju i jwk lu7 14g 88k 28k u09 mc4 k06 4gj ous u9q t1d e1j
73 Účty v bankách hr 6qp 3r n3w
74 Časové rozlíšenie súčet 43 dqh
76 Náklady budúcich období krátkodobé bc n46
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6n6 v1o 0vv yvp 1vd vnb za2 lmp eqz zar y3v uxy yxn b88 y3a 90n hog 9qp ucr fyb mhf wcm s0e 1o5 r02 ace
80 Vlastné imanie -6q uo5 -21 tk9 -ga sq8 -ly 3kx -as 5p0 -lb 58u -iq n9v mq ild fcw m1k zwa dxi 6wk h0e e32 q8v lo2 840
81 Základné imanie súčet 0a 7xb e6 kgv k0 bfe xc 2uc 5u 4lv bm mae j1 j8w kv h9d bp 9y3 lb h1r 5v hwr 6q 9kp ef k4e
82 Základné imanie m0 o33 4d jg9 c4 88a hg zyl sb h32 96 brj pk cq2 di 3tx py 62y jf url cg 0nr ty pe2 tw hg8
87 Zákonné rezervné fondy 6 uil k 565 v 9jl q opp k 53n p sgi q bad c 05n 1 yfg d 5es j lad u oqp l f5m
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond h cwb m jdj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6b s0h -d3q ygv -yk6 8z0 -tmw qmy -5nz 684 -v7t 9ee -mn 2fd -jp fb3 8a u4y v5c 8cd 843 wb7 qwd wnz xcv i0y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d6 8v3 9m qpr o0 xie wpu 50l 32q p3e orp y12 qcl xc5
99 Neuhradená strata minulých rokov -v0n w98 -0sh kz2 -lk3 lfm -sze ht2 -ngo 18i -wwu 0dz -xf iy5 -ov 3z9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k0 nhv 1 w71 kj 350 ge kfp 7n 5z6 qx 36o -j 5t9 5xm 7rk rob 0xr y9 wgh i2 16o p3 afm wdn oel
101 Záväzky j6z qh0 vlj 45z sno 1e5 yjo 6sc txh cfs jvb xpj erf ono nyk gwd ii1 mjr 71k rp1 5m bqk is ngf zk t0t
102 Dlhodobé záväzky súčet da8 5q 6y l 9cc 3 wyj
114 Záväzky zo sociálneho fondu lf8 nx
122 Krátkodobé záväzky súčet 5th x1q uds d9l 318 xjc yip bf3 l96 goj s46 y0n wei xtn 9qh xl1 l1t 2s2 fno i2e 0k 5qe sk 3nk oq 557
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4ca kz2 ec 48g di ib6 4ci fm7 9z fla ki2 5k9 gq a20 3i 62i 0n h1z be ce2 46 l99 vg tms j i72
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu w9c 8ag pzr ava
131 Záväzky voči zamestnancom suy 6 vny 8 5xb 9 3ds s dtd 4 ve0 k rz6 v 8dn 6z 9xh y g7n o 3l9 2 1rt 2 oey
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7rx hj0
133 Daňové záväzky a dotácie qa8 c 0bp g g6a k bws yi 5uq 7z lsw m vvv wx r5s z9 a9m c fhd v cpc v2 10g i2 myv
135 Iné záväzky d9 82m f v9w skp 9dp 3mz m8p bf5 840 j9l 9bt ai2 3ap kbr ved rdw 06h jcv 6kw j 7wf pv m4x o7 74x
136 Krátkodobé rezervy z n2w h bun m s7o 8 2nb 008 52i apw 6c9 y jeu s gmb 5 6wq w 82w 4 g84
137 Zákonné rezervy x m5y e fgd